ARAMA
Detaylı ürün arama için tıklayınız
SATIŞ TEMSİLCİNİZ
En yakın satış temsilciniz
ONLINE KATALOG
İncelemek için tıklayınız
Teknovet

Teknovet Oksitosin

Teknovet > Ürünler > Diğer Ürünlerimiz > Teknovet Oksitosin
ARAMA
Etken Madde
 • (S)-Methopren
 • Albendazol
 • Amitraz
 • Amoksisilin trihidrat
 • Atropin sülfat
 • Borik asit
 • Buparvakuon
 • Butafosfan
 • Diklofenak sodyum
 • Doksisiklin hiklat
 • Enrofloksasin
 • Eritromisin tiyosiyanat
 • Fenbendazol
 • Fipronil
 • Florfenikol
 • Flumetrin
 • Fluniksin meglumin
 • Gentamisin sülfat
 • imidokarb dipropionat
 • ivermektin
 • Kafein
 • Kalsiyum asetat
 • Kalsiyum glukonat
 • Kanamisin monosülfat
 • Ketoprofen
 • Klorsulon
 • Ksilazin
 • Levamizol HCl
 • Lidokain HCl
 • Magnezyum hipofosfit hekzahidrat
 • Marbofloksasin
 • Metamizol sodyum monohidrat
 • Neomisin sülfat
 • Oksfendazol
 • oksiklozanid
 • Oksitetrasiklin dihidrat
 • Oksitetrasiklin HCl
 • Oksitosin
 • Potasyum klavulanat
 • Prazikuantel
 • Rikobendazol
 • Sefaleksin monohidrat
 • Sefkuinom sülfat
 • Seftiofur HCl
 • Seftiofur HCl
 • Siflutrin
 • Simetikon (Dimetilpolisiloksan)
 • Sipermetrin
 • Sodyum askorbat (Vitamin C)
 • Sodyum bikarbonat
 • Sodyum selenit
 • Spiramisin
 • Sülfadiazin sodyum
 • Sülfadimidin sodyum
 • Sülfametoksazol
 • Tilmikosin
 • Tilozin Baz
 • Tilozin tartarat
 • Toldimfos sodyum
 • Triklabendazol
 • Trimetoprim
 • Vitamin B1
 • Vitamin B12
 • Vitamin B6
 • Vitamin E

 • Daldırma Emülsiyonu için Konsantrat
 • Damlatma Çözeltisi
 • Deri Spreyi
 • Dökme Çözelti
 • Enjeksiyonluk Çözelti
 • Enjeksiyonluk Süspansiyon
 • Kovan içi Şerit
 • Meme İçi Süspansiyon
 • Oral / Uterus İçi Tablet
 • Oral Çözelti
 • Oral Çözelti Tozu
 • Oral Emülsiyon
 • Oral Granül
 • Oral Tablet
 • Perfüzyonluk Çözelti

 • Arı
 • At
 • Buzağı
 • Hindi
 • Keçi
 • Kedi
 • Koyun
 • Köpek
 • Kuzu
 • Manda
 • Oğlak
 • Ördek
 • Sığır
 • Tatlı ve Deniz Balıkları
 • Tavuk
 • Tay
Teknovet Oksitosin

Teknovet Oksitosin

Enjeksiyonluk Çözelti
/
Veteriner Sentetik Oksitosin
Oksitosin
At Keçi Kedi Köpek Koyun Sığır
BİLEŞİMİ
Berrak, renksiz, steril bir çözelti olan Teknovet Oksitosin Enjeksiyonluk Çözelti her ml’sinde 10 İU oksitosin içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Teknovet Oksitosin Enjeksiyonluk Çözelti; at, sığır, koyun, keçi, köpek ve kedilerde;
- Doğum esnasında uterus kasılmalarının yetersizliğinde (normal doğum olayını başlatmak amacıyla yavru pozisyonunun uygunluğu dikkate alınarak uygulanmalıdır),
- Normal doğumların çabuklaştırılmasında (serviksin tam genişlediği durumlarda uterusun kontraksiyonlarını stimule ederek doğumun başlamasına yardımcı olmak),
- Doğumdan sonra uterus tembelliğini önlemede, özellikle güç doğumlardan sonra uterusun tekrar normal haline döndürülmesini kolaylaştırmada,
- Doğumdan sonra yavru zarlarının atılmasını, uterusun temizlenmesini ve kanamaların durdurulmasını kolaylaştırmada,
- Sezeryan operasyonunda fetusun çıkarılmasından sonra uterus kası içine yapılan enjeksiyon uterus envolüsyonunu hızlandırır.
- Doğum sonrası süt retensiyonu durumlarında sütün indirilmesinde (sağıma izin vermeyen ve yavrusunu emzirmeyen hayvanlarda sütün indirilmesinin kolaylaştırılmasında),
- İneklerde mastitis sağaltımı amacıyla sütün boşaltılmasında,
- Retensiyo sekundinaryumda,
- Prolapsus uteri (prolapsus uteri durumlarında organın değişik yerlerine yapılan enjeksiyonlar konjesyonu azaltıp dönmüş uterusun kontraksiyonlarını artırarak organın eski haline dönmesini kolaylaştırır), metritis ve pyometra tedavisinde kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Teknovet Oksitosin Enjeksiyonluk Çözelti; veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde deri altı (SC), kas içi (İM) ve damar içi (İV) yol ile uygulanabilir.
 
Uterus tembelliği ve metritiste:
Hayvan türü Kas içi (İM) yol ile Damar içi (İV) yol ile
At ve sığırlara 7.5 - 10 ml (75 - 100 İU) 0.25 - 1 ml (2.5 - 10 İU)
Koyun ve keçilere 3 - 5 ml (30 - 50 İU) 0.05 - 0.25 ml (0.5 - 2.5 İU)
Köpeklere 0.5 - 2.5 ml (5 - 25 İU) 0.05 ml (0.5 İU)
Kedilere 0.5 - 1 ml (5 - 10 İU) -
 
Meme bezlerinden sütün boşaltılması amacıyla:
Hayvan türü Damar içi (İV) yol ile
At ve sığırlara 1 - 2 ml (10 - 20 İU)
Koyun ve keçilere 0.5 - 2 ml (5 - 20 İU)
Köpek ve kedilere 0.1 - 1 ml (1 - 10 İU)

Mastitis sağaltımında memelerin boşaltılması için sığırlara damar içi (İV) yol ile 1 - 4 ml (10 - 40 İU) verilmelidir. Pratikte, 30 dakika aralıklarla küçük dozlar vermek, tek bir defada yüksek doz vermekten daha iyidir.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Et ve süt için kalıntı arınma süresi 0 (sıfır) gündür.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içerisinde 10 ml, 50 ml ve 100 ml’lik renksiz cam flakonlarda ve 250 ml’lik renksiz pet flakonlarda satışa sunulmuştur.