ARAMA
Detaylı ürün arama için tıklayınız
SATIŞ TEMSİLCİNİZ
En yakın satış temsilciniz
ONLINE KATALOG
İncelemek için tıklayınız
Teknovet

Ar-Ge Merkezi

Teknovet Ar-Ge Merkezi

Teknovet Ar-Ge


TEKNOVET İlaç 08 / 02 / 2018  tarihinde ve 45880419- 206 99E626 sayılı kararla T.C Bilim ve Sanayi Bakanlığı Onaylı AR-GE Merkezini faaliyete geçirmiştir.
AR-GE Merkezi’mizin temel amacı markalaşan TEKNOVET İlaç ürünlerinin rekabet üstünlüğü sağlayan inovasyon gücünün desteğiyle  şirketin geleceğini kurgulamak üzere; Dünyadaki gelişmeleri izleyerek, veteriner tıbbi ürünler alanında inovasyona ve küresel rekabete yönelik teknolojik ve bilimsel projeler üretmek, alternatif teknolojiler geliştirmek, yurtiçi ve yurtdışı pazarlara hitap etmek ve bunun için de  katma değerli ürünler geliştirmektir.
AR-GE Merkezi çatısı altında yeni ürün geliştirme ve mevcut ürün iyileştirme odaklı olarak çalışılmakta olup hedeflenen pazar ihtiyaçlarını karşılamak esas alınmıştır. AR-GE Merkezi, tüm çalışmalarında değer yaratarak, ülkemiz ekonomisine katma değer sağlamayı hedeflemiştir.

Bu doğrultuda Türkiye’de kendi faaliyet sahasında önde gelen TEKNOVET İlaç’ın amacı AR-GE Merkezindeki çalışmalarıyla, veteriner tıbbi ürün alanında, tüm hayvancılığımızı kapsayacak şekilde; Türkiye’de ve ihracat pazarlarında piyasaya sunacağı yüksek katma değerli yenilikçi ürünleriyle, uluslararası arenada da hak ettiği farklılığı elde ederek, bu alanda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir.
Ar-Ge Merkezi