ARAMA
Detaylı ürün arama için tıklayınız
SATIŞ TEMSİLCİNİZ
En yakın satış temsilciniz
ONLINE KATALOG
İncelemek için tıklayınız
Teknovet

Farmakovijilans

Teknovet Farmakovijilans

Farmakovijilans

 

Farmakovijilans kısaca; veteriner tıbbi ürünlerin istenmeyen etkilerinin ve muhtemel sorunlarının (hedef hayvan türlerindeki etkilerin, yan etkilerin ve etkileşimlerin) saptanması, değerlendirilmesi, tanımlanması ve önlenmesi ile ilgili çalışmalardır.

Dünyada hastalıklarla mücadele için geliştirilen doğal ve sentetik ilaçlar ve özellikle antibiyotiklerin keşfi insanlık için büyük bir adım oluşturmuştur. Keşfedilen ilaçlar ve ham maddeler artan nüfus ve uzayan, daha kaliteli yaşama kavuşturulan ömürlerle paralel olarak yaygın şekilde kullanım bulmuştur. Birçok hastalığın tedavisi için kullanılan ilaçların tedavi edici etkilerinin yanında, istenmeyen etkilerinin varlığı da ilk o zamanlar fark edilmiştir. Özellikle kalp, tansiyon ilaçları, sistem düzenleyiciler, hormonlar ve antibiyotiklerde olumlu etkilerinin yanı sıra oldukça dikkat ve inceleme gerektiren yan etkiler fark edilmiş ve en az endikasyonlar kadar önem verilerek kontrendikasyonlar ve istenmeyen etkiler başlığı altında, hem reçete edenlere hem de kullanıcılara bilgi olarak sunulma zorunluluğu hissedilmiştir.

Modern Dünyada ilaçların endikasyon çalışmaları kadar yan etki çalışmaları da önem kazanmış ve bu çalışmalar farmakovijilans çalışmaları olarak birleştirilip kurallara bağlanmıştır. Farmakovijilans, hammadde geliştirilmesi ve çalışmaları sırasında ayrı, gelişmiş bütün çalışmaları bitirilip piyasaya arz edilmiş preparatlar halinde ayrı uygulamalardan oluşur.

Beşeri hekimlikteki, diğer bir deyişle insan sağılığı için kullanılan ilaç ve ham maddelerdeki bu uygulamalar, insan ve gıda sağlığını çok yakından ilgilendiren hayvan sağlığında da aynen uygulanmaya başlamıştır.

Söz konusu veteriner ilaç ürünleri olduğundan dolayı, buradaki farmakovijilans tanımı piyasaya arz ettiğimiz çalışması bitmiş, hedef türleri, kullanım şekli ve dozu saptanmış ilaçlarda önerilen kullanım şekillerine rağmen oluşan beklenmeyen ve istenmeyen yan etkileri toplamak, rapor etmek, yetkili mercilere bildirmek ve gerekli önlemleri almak ile sınırlıdır. Hedef olmayan türlerde kullanım, önerilen kullanım şekli ve dozun dışına çıkılması farmakovijilans raporlamaları dışında tutulmaktadır.

Herhangi bir ürünü kullanmadan önce mutlaka prospektüsünü okumanızı öneririz.

Farmakovijilans