ARAMA
Detaylı ürün arama için tıklayınız
SATIŞ TEMSİLCİNİZ
En yakın satış temsilciniz
ONLINE KATALOG
İncelemek için tıklayınız
Teknovet

Teknovet Atropin

Teknovet > Ürünler > Diğer Ürünlerimiz > Teknovet Atropin
ARAMA
Etken Madde
 • (S)-Methopren
 • Albendazol
 • Amitraz
 • Amoksisilin trihidrat
 • Atropin sülfat
 • Borik asit
 • Buparvakuon
 • Butafosfan
 • Diklofenak sodyum
 • Doksisiklin hiklat
 • Enrofloksasin
 • Eritromisin tiyosiyanat
 • Fenbendazol
 • Fipronil
 • Florfenikol
 • Flumetrin
 • Fluniksin meglumin
 • Gentamisin sülfat
 • imidokarb dipropionat
 • ivermektin
 • Kafein
 • Kalsiyum asetat
 • Kalsiyum glukonat
 • Kanamisin monosülfat
 • Ketoprofen
 • Klorsulon
 • Ksilazin
 • Levamizol HCl
 • Lidokain HCl
 • Magnezyum hipofosfit hekzahidrat
 • Marbofloksasin
 • Metamizol sodyum monohidrat
 • Neomisin sülfat
 • Oksfendazol
 • oksiklozanid
 • Oksitetrasiklin dihidrat
 • Oksitetrasiklin HCl
 • Oksitosin
 • pirantel embonat
 • Potasyum klavulanat
 • Prazikuantel
 • Rikobendazol
 • Sefaleksin monohidrat
 • Sefkuinom sülfat
 • Seftiofur HCl
 • Seftiofur HCl
 • Siflutrin
 • Simetikon (Dimetilpolisiloksan)
 • Sipermetrin
 • Sodyum askorbat (Vitamin C)
 • Sodyum bikarbonat
 • Sodyum selenit
 • Spiramisin
 • Sülfadiazin sodyum
 • Sülfadimidin sodyum
 • Sülfametoksazol
 • Tilmikosin
 • Tilozin Baz
 • Tilozin tartarat
 • Toldimfos sodyum
 • Triklabendazol
 • Trimetoprim
 • Vitamin B1
 • Vitamin B12
 • Vitamin B6
 • Vitamin E

 • Daldırma Emülsiyonu için Konsantrat
 • Damlatma Çözeltisi
 • Deri Spreyi
 • Dökme Çözelti
 • Enjeksiyonluk Çözelti
 • Enjeksiyonluk Süspansiyon
 • Kovan içi Şerit
 • Meme İçi Süspansiyon
 • Oral / Uterus İçi Tablet
 • Oral Çözelti
 • Oral Çözelti Tozu
 • Oral Emülsiyon
 • Oral Granül
 • Oral Tablet
 • Perfüzyonluk Çözelti

 • Arı
 • At
 • Buzağı
 • Hindi
 • Keçi
 • Kedi
 • Koyun
 • Köpek
 • Kuzu
 • Manda
 • Oğlak
 • Ördek
 • Sığır
 • Tatlı ve Deniz Balıkları
 • Tavuk
 • Tay
Teknovet Atropin

Teknovet Atropin

Enjeksiyonluk Çözelti
/
Enjeksiyonluk Çözelti Antikolinerjik
Atropin sülfat
At Keçi Kedi Köpek Koyun Sığır
BİLEŞİMİ
Berrak, renksiz, steril bir çözelti olan Teknovet Atropin Enjeksiyonluk Çözelti her ml’sinde 2 mg atropin sülfat içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Teknovet Atropin Enjeksiyonluk Çözelti at, sığır, koyun, keçi, köpek ve kedilerde; sancı olgularında, barsak ve uterus spazmlarında, koliklerde spazmolitik olarak, kolik ve diyare hallerinde barsak peristaltiğinin yavaşlatılması amacıyla, gözün muayenesinde midriyazis sağlamak amacıyla, cerrahi amaçlarla yapılan anestezilerde tükürük ve bronş salgısının azaltılması ve vagovagal refleksler ile artan vagal tonusun kalp üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi amacıyla preanestezik olarak (özellikle travmalı kedi ve köpeklerde uygulanacak cerrahi anesteziden önce analjezik ilaçlarla birlikte başarılı sonuçlar elde edilir), çeşitli bradikardi tiplerinin ayırımında (organik kalp hastalığı kökenli bradikardilerde enjeksiyonu takiben yarım saat içinde nabız hızlanır), kalp ve solunum sistemi hareketlerinin uyarılması amacıyla, özellikle atlarda olmak üzere kronik amfizemli hayvanlarda bronşların genişletilerek solunumun geçici olarak rahatlatılmasında, organik fosforlu ve karbamat grubu insektisitlerle zehirlenmelerde antidot olarak, morfin, eserin, pilokarpin, arekolin ve kloroform zehirlenmelerinde de antidot olarak kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Teknovet Atropin Enjeksiyonluk Çözelti; veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; atropin sülfatın farmakolojik dozu 0.03 - 0.2 mg/kg arasındadır. Ancak uygulama yolları ve
dozaj, hayvan türleri ve endikasyonlara göre farklılık göstermektedir. Antidot olarak uygulamada dozu daha yüksektir. Genel endikasyonları (antikolinerjik etki) için deri altı (SC) olarak 0.03 - 0.16 mg/kg dozda, organik fosforlu ve karbamat grubu insektisit zehirlenmeleri için de damar içi (İV) olarak, diğer zehirlenmelerde deri altı (SC) olarak 0.1 - 0.6 mg/kg dozda uygulanır. Doz tekrarı, atropinizasyon belirtileri izlenerek ve zehirlenme belirtilerinin gerilemesine bağlı olarak yapılmalıdır. Preanestezik olarak köpek ve kedilere kas içi (İM), deri altı (SC) ve damar içi (İV) yol ile 0.045 - 0.06 mg/kg, koyun ve keçilere yalnızca damar içi (İV) yol ile 0.2 mg/kg, atlara yalnızca damar içi (İV) yol ile 0.1 mg/kg c.a. dozda uygulanır.
 
Antikolinerjik etki elde etmek için, deri altı (SC) uygulama:
Hayvan türü Teknovet Atropin Enjeksiyonluk Çözelti
Sığır - At 1.5 - 3 ml / 100 kg c.a.
Buzağı - Dana - Tay 0.75 - 1.5 ml / 50 kg c.a.
Koyun - Keçi 2 - 4 ml / 50 kg c.a.
Kuzu - Oğlak 1 - 2  ml / 25 kg c.a.
Köpek 0.15 - 0.25 ml / 10 kg c.a.
Kedi 0.06 - 0.1 ml / 4 kg c.a.
 
Antidot olarak:
Hayvan türü Teknovet Atropin Enjeksiyonluk Çözelti
Sığır 15 - 30 ml / 100 kg c.a.
Koyun - Keçi 20 - 40 ml / 50 kg c.a.
Köpek - Kedi 1.5 - 5.0 ml / 10 kg c.a.
At 6 ml / 100 kg c.a.
 
Preanestezik olarak:
Hayvan türü Teknovet Atropin Enjeksiyonluk Çözelti
At 5 ml / 100 kg c.a. (İV)
Koyun - Keçi 1 ml / 10 kg c.a. (İV)
Köpek - Kedi 0.225 - 0.3 ml / 10 kg c.a. (SC, İM, İV)
 
Ayrıca atlarda, ksilazin anestezisinde oluşabilecek kalp blokajının sağaltımında 0.01 mg/kg canlı ağırlık dozunda (0.5 ml / 100 kg canlı ağırlık) damar içi yolla uygulanır.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Et ve süt için 0 (sıfır) gündür.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içerisinde 20 ml, 50 ml’lik amber renkli cam flakonlarda satışa sunulmuştur.