ARAMA
Detaylı ürün arama için tıklayınız
SATIŞ TEMSİLCİNİZ
En yakın satış temsilciniz
ONLINE KATALOG
İncelemek için tıklayınız
Teknovet

Tekilaz %2

ARAMA
Etken Madde
 • (S)-Methopren
 • Albendazol
 • Amitraz
 • Amoksisilin trihidrat
 • Atropin sülfat
 • Borik asit
 • Buparvakuon
 • Butafosfan
 • Diklofenak sodyum
 • Doksisiklin hiklat
 • Enrofloksasin
 • Eritromisin tiyosiyanat
 • Fenbendazol
 • Fipronil
 • Florfenikol
 • Flumetrin
 • Fluniksin meglumin
 • Gentamisin sülfat
 • imidokarb dipropionat
 • ivermektin
 • Kafein
 • Kalsiyum asetat
 • Kalsiyum glukonat
 • Kanamisin monosülfat
 • Ketoprofen
 • Klorsulon
 • Ksilazin
 • Levamizol HCl
 • Lidokain HCl
 • Magnezyum hipofosfit hekzahidrat
 • Marbofloksasin
 • Metamizol sodyum monohidrat
 • Neomisin sülfat
 • Oksfendazol
 • oksiklozanid
 • Oksitetrasiklin dihidrat
 • Oksitetrasiklin HCl
 • Oksitosin
 • pirantel embonat
 • Potasyum klavulanat
 • Prazikuantel
 • Rikobendazol
 • Sefaleksin monohidrat
 • Sefkuinom sülfat
 • Seftiofur HCl
 • Seftiofur HCl
 • Siflutrin
 • Simetikon (Dimetilpolisiloksan)
 • Sipermetrin
 • Sodyum askorbat (Vitamin C)
 • Sodyum bikarbonat
 • Sodyum selenit
 • Spiramisin
 • Sülfadiazin sodyum
 • Sülfadimidin sodyum
 • Sülfametoksazol
 • Tilmikosin
 • Tilozin Baz
 • Tilozin tartarat
 • Toldimfos sodyum
 • Triklabendazol
 • Trimetoprim
 • Vitamin B1
 • Vitamin B12
 • Vitamin B6
 • Vitamin E

 • Daldırma Emülsiyonu için Konsantrat
 • Damlatma Çözeltisi
 • Deri Spreyi
 • Dökme Çözelti
 • Enjeksiyonluk Çözelti
 • Enjeksiyonluk Süspansiyon
 • Kovan içi Şerit
 • Meme İçi Süspansiyon
 • Oral / Uterus İçi Tablet
 • Oral Çözelti
 • Oral Çözelti Tozu
 • Oral Emülsiyon
 • Oral Granül
 • Oral Tablet
 • Perfüzyonluk Çözelti

 • Arı
 • At
 • Buzağı
 • Hindi
 • Keçi
 • Kedi
 • Koyun
 • Köpek
 • Kuzu
 • Manda
 • Oğlak
 • Ördek
 • Sığır
 • Tatlı ve Deniz Balıkları
 • Tavuk
 • Tay
Tekilaz %2

Tekilaz %2

Enjeksiyonluk Çözelti
/
Veteriner Sedatif, Analjezik
Ksilazin
At Kedi Sığır Köpek
BİLEŞİMİ
Tekilaz %2 Enjeksiyonluk Çözelti her ml’sinde 20 mg ksilazine eşdeğer ksilazin HCI, koruyucu olarak 1.0 mg metil parahidroksibenzoat (E 218) ve 0.1 mg propil parahidroksibenzoat (E 216) içerir.


KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR
Tekilaz  %2 Enjeksiyonluk Çözelti;
Sığır:
Küçük operasyonlarda sedasyon, kaslarda gevşeme ve analjezi sağlanması ve ayrıca genel anestezi için premedikasyon amacıyla,
At:
Sedasyon ve kaslarda gevşeme sağlanması ve ayrıca anestezi ve analjezi için başka uygun ürünlerle kombine edilmek üzere premedikasyon amacıyla,
Kedi ve köpek:
Sedasyon sağlanması ve ayrıca başka uygun ürünlerle kombine edilerek kas gevşemesi, anestezi ve analjezi amacıyla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Ven içi, kas içi ve deri altı yolla uygulanır.
Uygulanacak doz, aşağıda belirtilen amaca uygun olarak değişiklik göstermektedir.
Doz 1: Sedasyon ve analjezi belirgindir ve küçük müdahaleler için yeterlidir.
Doz 2: Kaslarda gevşeme ve analjezi ile birlikte orta şiddette sedasyon oluşur ve cerrahi müdahaleler için yeterlidir.
Doz 3: Bütün etkiler oldukça belirgindir ve bu doz önemli cerrahi müdahalelere imkân verir. Çoğu durumda hayvanlar ayakta duramaz.
Doz 4: Uzun dönemli sedasyon ve yoğun kas gevşemesi söz konusudur. Bu hayvanlara yiyecek verilmemiş olmalıdır.
Evcil olmayan, uyarılmış ve gergin hayvanlarda genellikle hafif yüksek dozlara ihtiyaç duyar. Yaşlı, hasta veya uygulamadan önce yoğun efor sarf etmiş hayvanlar ilaca daha hassastır ve daha yoğun cevap verirler. Gerekli durumlarda ilacın etkisi ikinci uygulama ile artırılabilir. Toplam doz Doz 4’ü geçmemelidir.
 
SIĞIR:
Kas içi uygulama;

Doz Mg/kg 100 kg vücut ağırlığı için gerekli olan ürün (ml) 500 kg vücut ağırlığı için gerekli olan ürün (ml)
Doz 1 0.05 0.25 1.25
Doz 2 0.1 0.5 2.5
Doz 3 0.2 1 5.0
Doz 4 0.3 1.5 7.5
 
Yavaş ven içi uygulama
Doz Mg/kg 100 kg vücut ağırlığı için gerekli olan ürün (ml) 500 kg vücut ağırlığı için gerekli olan ürün (ml)
Doz 1 0.016-0.024 0.08-0.12 0.4-0.6
Doz 2 0.034-0.05 0.17-0.25 0.85 - 1.25
Doz 3 0.068 to 0.10 0.33 to 0.5 1.65 - 2.5

Ven içi uygulamada, bireysel cevaba bağlı olarak kas içi uygulama dozlarının 1/2 veya 1/3 ü tavsiye edilir. Ven içi uygulamada etki daha hızlı oluşur ve etki süresi genellikle daha kısadır.
 
AT:
Ven içi uygulanır.
Sedasyon: 0.6-1.0 mg/kg vücut ağırlığı dozunda (100 kg için 3-5 ml ürün), doza bağlı olarak hafiften kuvvetliye kadar değişen sedasyon ve hayvandan hayvana değişen analjezi ve kas gevşemesi sağlar. Ayakta durabilme korunur. 
Atlar için anestezi protokolleri;
Protokol 1: Ksilazin-barbituratlar: 100 kg için 2.4 ml ürün ven içi uygulanır, 5-10 dakika sonra 600-700 ml şu karışım infüzyon olarak verilir; 50 g guaifenesin+2 g tiyopental 1 litre NaCl
Protokol 2: ksilazin-halotan veya ksilazin fluotan: 100 kg için 4 ml ürün ven içi uygulanır ve etkinin sağlanmasının ardından entübasyon ile anestezi sağlanır.
Protokol 3: Ksilazin-ketamin: 100 kg için 5 ml ürün ven içi uygulanır, 3-5 dakika sonra 100 kg için 220 mg ketamin ven içi uygulanır. 1 dakika içinde yatma meydana gelir.
 
KÖPEK
Kas içine veya ven içine uygulanır.
1-3 mg/kg vücut ağırlığı dozunda (10 kg için 0.5-1.5 ml ürün) uygulama ile doza bağlı olarak hafiften kuvvetliye kadar değişen sedasyon ve hayvandan hayvana değişen analjezi ve kas gevşemesi sağlar.
Köpekler için anestezi protokolleri;
Protokol 1: Ksilazin-ketamin
10 kg vücut ağırlığı için 1 ml ürün ven içi ve 10 kg vücut ağırlığı için 100 mg ketaminin yarısı kas içi, yarısı ven içi uygulanır.
Protokol 2: Ksilazin-barbituratlar
10 kg vücut ağırlığı için 0,5-1 ml ürün kas içi (atropin premedikasyonu ile birlikte) barbituratlar (örneğin ven içi normal dozun 1/3-1/4 oranında (7.5 mg/kg) tiyopental)
Protokol 3: Ksilazin-halotan
10 kg vücut ağırlığı için 0,5 ml ürün kas içi uygulanır, 10 dakika sonra ven içi barbituratlar (örneğin 7.5 mg/kg dozunda tiyopental) ve halotan entübasyonu ile anestezinin devamı

KEDİ
Ven içi veya deri altı uygulanır.
2-4 mg/kg dozunda uygulama (1 kg vücut ağırlığı için 0.1-0.2 ml ürün) kaslarda gevşeme, orta-yoğun şiddetten sedasyon ve bireyden bireye değişen analjezi sağlar.
Kediler için anestezi protokolleri:
Protokol 1: Ksilazin-ketamin
Kas içi yolla her 1 kg vücut ağırlığı için 0.1 ml ürün ve 10 mg ketamin.
Protokol 2: ksilazin-barbituratlar
10 kg vücut ağırlığı için 0,5 ml ürün kas içi (atropin premedikasyonu ile birlikte) 10 dakika sonra ven içi barbituratlar (örneğin normal dozun 1/3-1/4 oranında (5 mg/kg) tiyopental)
Protokol 3: ksilazin-halotan-fluotan
Ksilazin barbituratlarla entübasyon veya inhalasyon anestezisinin süresini uzatır. 

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI
Uygulamadan sonra sığırlar 1 gün boyunca kesime gönderilmemelidir. Süt için kalıntı arınma süresi 0 (sıfır) gündür.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ
Karton kutu içerisinde kırmızı bromobutil kauçuk tıpa ve kırmızı alüminyum flip-off kapak ile kapatılmış 20 ml’lik tip II amber renkli cam flakonlarda satışa sunulmuştur.