ARAMA
Detaylı ürün arama için tıklayınız
SATIŞ TEMSİLCİNİZ
En yakın satış temsilciniz
ONLINE KATALOG
İncelemek için tıklayınız
Teknovet

Tekilaz %10

ARAMA
Etken Madde
 • (S)-Methopren
 • Albendazol
 • Amitraz
 • Amoksisilin trihidrat
 • Atropin sülfat
 • Borik asit
 • Buparvakuon
 • Butafosfan
 • Diklofenak sodyum
 • Doksisiklin hiklat
 • Enrofloksasin
 • Eritromisin tiyosiyanat
 • Fenbendazol
 • Fipronil
 • Florfenikol
 • Flumetrin
 • Fluniksin meglumin
 • Gentamisin sülfat
 • imidokarb dipropionat
 • ivermektin
 • Kafein
 • Kalsiyum asetat
 • Kalsiyum glukonat
 • Kanamisin monosülfat
 • Ketoprofen
 • Klorsulon
 • Ksilazin
 • Levamizol HCl
 • Lidokain HCl
 • Magnezyum hipofosfit hekzahidrat
 • Marbofloksasin
 • Metamizol sodyum monohidrat
 • Neomisin sülfat
 • Oksfendazol
 • oksiklozanid
 • Oksitetrasiklin dihidrat
 • Oksitetrasiklin HCl
 • Oksitosin
 • pirantel embonat
 • Potasyum klavulanat
 • Prazikuantel
 • Rikobendazol
 • Sefaleksin monohidrat
 • Sefkuinom sülfat
 • Seftiofur HCl
 • Seftiofur HCl
 • Siflutrin
 • Simetikon (Dimetilpolisiloksan)
 • Sipermetrin
 • Sodyum askorbat (Vitamin C)
 • Sodyum bikarbonat
 • Sodyum selenit
 • Spiramisin
 • Sülfadiazin sodyum
 • Sülfadimidin sodyum
 • Sülfametoksazol
 • Tilmikosin
 • Tilozin Baz
 • Tilozin tartarat
 • Toldimfos sodyum
 • Triklabendazol
 • Trimetoprim
 • Vitamin B1
 • Vitamin B12
 • Vitamin B6
 • Vitamin E

 • Daldırma Emülsiyonu için Konsantrat
 • Damlatma Çözeltisi
 • Deri Spreyi
 • Dökme Çözelti
 • Enjeksiyonluk Çözelti
 • Enjeksiyonluk Süspansiyon
 • Kovan içi Şerit
 • Meme İçi Süspansiyon
 • Oral / Uterus İçi Tablet
 • Oral Çözelti
 • Oral Çözelti Tozu
 • Oral Emülsiyon
 • Oral Granül
 • Oral Tablet
 • Perfüzyonluk Çözelti

 • Arı
 • At
 • Buzağı
 • Hindi
 • Keçi
 • Kedi
 • Koyun
 • Köpek
 • Kuzu
 • Manda
 • Oğlak
 • Ördek
 • Sığır
 • Tatlı ve Deniz Balıkları
 • Tavuk
 • Tay
Tekilaz %10

Tekilaz %10

Enjeksiyonluk Çözelti
/
Veteriner Sedatif, Analjezik
Ksilazin
Sığır At
BİLEŞİMİ
Tekilaz %10 Enjeksiyonluk Çözelti her ml’sinde 100 mg ksilazine eşdeğer ksilazin HCI, koruyucu olarak 1.0 mg metil parahidroksibenzoat (E 218) ve 0.1 mg propil parahidroksibenzoat (E 216) içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR
Tekilaz %10 Enjeksiyonluk Çözelti; sığır (200 kg’dan ağır) ve atlarda sedasyon ve anesteziklerle birlikte kullanılmak üzere premedikasyon amacıyla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Sığırlarda kas içi, atlarda yavaş ven içi yolla uygulanır.
Doğru doz için hayvanların vücut ağırlığı mümkün olduğunca doğru olarak belirlenmelidir.
 
SIĞIR:
Sığır için Doz Tablosu
Doz  (mg/kg) 100 kg vücut ağırlığı için gerekli olan ürün (ml) 500 kg vücut ağırlığı için gerekli olan ürün (ml)
Doz 1 0.05 0.05 0.25
Doz 2 0.1 0.1 0.5
Doz 3 0.2 0.2 1
Doz 4 0.3 0.3 1.5
 
Doz 1  : Kas tonusunda hafif bir azalma ile sedasyon oluşur, ayakta kalma kabiliyeti korunur.
Doz 2  : Kaslarda gevşeme ve biraz analjezi ile birlikte sedasyon oluşur, hayvanlar genelde ayakta kalır fakat bazen yatış görülebilir.
Doz 3  : kas tonusunda azalma ve analjezinin derecesi daha belirgindir, derin sedasyon oluşur. Hayvanlar yatar.
Doz 4  : Çok yoğun bir sedasyon, kas tonusunda azalma ve analjezi söz konusudur. Hayvanlar yatar.
 
AT:
Yavaş ven içi yolla uygulanır. Yavaş ven içi uygulama 1 - 2 dk. arasında sürmelidir.
Sedasyon: 0,6-1,0 mg/kg vücut ağırlığı dozunda (100 kg için 0,6- 1 ml ürün) kullanılır. Doza bağlı olarak hafiften kuvvetliye kadar değişen sedasyon ve hayvandan hayvana değişen analjezi ve kas gevşemesi sağlar. Hayvanlar genelde ayakta kalır. Genelde kas içi uygulamadan 10-15, ven içi uygulamada 5 dakika sonra etkiler görülür. Derinliği doza bağlı olan uyku benzeri bir durum genellikle 1-2 saat sürebilirken, analjezi 15-30 dakika sürer. Barbiturat anestezisi için preanestezik olarak veya bölgesel anesteziklerle birlikte kullanılabilir. Preanestezik olarak kullanıldığında barbituratların dozu çeyrek veya yarım doz oranında azaltılmalıdır. Sinirli veya uyarılabilen atlar daha yüksek doza ihtiyaç duyabilir. Yaşlı veya ciddi fiziksel aktivite göstermiş hayvanlarda düşük doz oranları kullanılmalıdır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Uygulamadan sonra sığırlar 1 gün boyunca kesime gönderilmemelidir. Süt için kalıntı arınma süresi 0 (sıfır) gündür.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ
Karton kutu içerisinde kırmızı bromobutil kauçuk tıpa ve kırmızı alüminyum flip-off kapak ile kapatılmış 20 ml’lik tip II amber renkli cam flakonlarda satışa sunulmuştur.