ARAMA
Detaylı ürün arama için tıklayınız
SATIŞ TEMSİLCİNİZ
En yakın satış temsilciniz
ONLINE KATALOG
İncelemek için tıklayınız
Teknovet

Fishflorfen %50

Teknovet > Ürünler > Diğer Ürünlerimiz > Fishflorfen %50
ARAMA
Etken Madde
 • (S)-Methopren
 • Albendazol
 • Amitraz
 • Amoksisilin trihidrat
 • Atropin sülfat
 • Borik asit
 • Buparvakuon
 • Butafosfan
 • Diklofenak sodyum
 • Doksisiklin hiklat
 • Enrofloksasin
 • Eritromisin tiyosiyanat
 • Fenbendazol
 • Fipronil
 • Florfenikol
 • Flumetrin
 • Fluniksin meglumin
 • Gentamisin sülfat
 • imidokarb dipropionat
 • ivermektin
 • Kafein
 • Kalsiyum asetat
 • Kalsiyum glukonat
 • Kanamisin monosülfat
 • Ketoprofen
 • Klorsulon
 • Ksilazin
 • Levamizol HCl
 • Lidokain HCl
 • Magnezyum hipofosfit hekzahidrat
 • Marbofloksasin
 • Metamizol sodyum monohidrat
 • Neomisin sülfat
 • Oksfendazol
 • oksiklozanid
 • Oksitetrasiklin dihidrat
 • Oksitetrasiklin HCl
 • Oksitosin
 • pirantel embonat
 • Potasyum klavulanat
 • Prazikuantel
 • Rikobendazol
 • Sefaleksin monohidrat
 • Sefkuinom sülfat
 • Seftiofur HCl
 • Seftiofur HCl
 • Siflutrin
 • Simetikon (Dimetilpolisiloksan)
 • Sipermetrin
 • Sodyum askorbat (Vitamin C)
 • Sodyum bikarbonat
 • Sodyum selenit
 • Spiramisin
 • Sülfadiazin sodyum
 • Sülfadimidin sodyum
 • Sülfametoksazol
 • Tilmikosin
 • Tilozin Baz
 • Tilozin tartarat
 • Toldimfos sodyum
 • Triklabendazol
 • Trimetoprim
 • Vitamin B1
 • Vitamin B12
 • Vitamin B6
 • Vitamin E

 • Daldırma Emülsiyonu için Konsantrat
 • Damlatma Çözeltisi
 • Deri Spreyi
 • Dökme Çözelti
 • Enjeksiyonluk Çözelti
 • Enjeksiyonluk Süspansiyon
 • Kovan içi Şerit
 • Meme İçi Süspansiyon
 • Oral / Uterus İçi Tablet
 • Oral Çözelti
 • Oral Çözelti Tozu
 • Oral Emülsiyon
 • Oral Granül
 • Oral Tablet
 • Perfüzyonluk Çözelti

 • Arı
 • At
 • Buzağı
 • Hindi
 • Keçi
 • Kedi
 • Koyun
 • Köpek
 • Kuzu
 • Manda
 • Oğlak
 • Ördek
 • Sığır
 • Tatlı ve Deniz Balıkları
 • Tavuk
 • Tay
Fishflorfen %50

Fishflorfen %50

Oral Granül
/
Veteriner İlaçlı Premiks Sistemik Antibakteriyel
Florfenikol
Tatlı ve Deniz Balıkları
BİLEŞİMİ
Beyaz - krem renkli bir granül olan Fishflorfen %50 Oral Granül / Veteriner İlaçlı Premiks 1 g’ında 500 mg florfenikol içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Fishflorfen %50 Oral Granül; tatlı (alabalık, sazan) ve deniz balıklarında (çipura, levrek, kalkan, somon, mercan) hastalık etkeni olan çok sayıda gram-pozitif ve gram-negatif bakteri üzerine etkilidir.
Alabalıklarda: Furunculosis (Aeromonas salmonicida), kızıl ağız hastalığı (Yersinia ruckerii, yersiniosis), bakteriyel hemorajik septisemi (Aeromonas hydrophila, A. punctata, A. sobria, Pseudomonas sp.), kolumnaris hastalığı (Flexibacter columnaris), soğuk su vibriosisi (Vibrio salmonicida), ülser hastalığı (Haemophilus piscium), Lactococcus sp. ve Enterococcus sp.’lerin neden olduğu hastalıklar, rainbow trout fry syndrome (Cytophaga psychrophila), edwardsiellosis sağaltımında kullanılır.
Çipura ve levreklerde: Vibriosis (Vibrio anguillarum, V. alginolyticus, V. ordalii, V. vulnificus, Vibrio sp.), pasteurellosis (Photobacterium damselae subsp. piscicida), marine flexibacteriosis (Tenacibaculum maritimum), winter diseases (Pseudomonas anguilliseptica), streptokokkozis (Streptococcus iniae, Streptococcus faecalis), bakteriyel solungaç hastalığı (Flexibacter sp., Cytophaga sp.) gibi hastalıkların sağaltımında kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, Fishflorfen %50 Oral Granül her kg canlı ağırlığa günlük 10 mg florfenikol hesabıyla, 10 gün süreyle yemlerine katılarak kullanılır. Fishflorfen, peletleme veya ekstrüzyon işleminden önce yem içine katılarak veya peletlemeden sonra pelet yüzeyine sprey tarzında uygulanarak verilebilir. Tavsiye edilen yemleme oranı, balıkların toplam ağırlığının %0.5’i kadardır.
İlaçlı yem oranı suyun sıcaklığı ve balıkların ağırlığına göre değişebilir. İlaçlı yem verilmeden önce balıklar 12 - 24 saat aç bırakılmalıdır.
Farmakolojik doz: 10 mg florfenikol / kg canlı ağırlık / gündür.
Pratik doz: 0.02 g/kg canlı ağırlık hesabıyla balık yemlerine karıştırılarak uygulanır.
Doz tablosu:
Yemleme oranı (%)
Tüketilen yem / toplam canlı ağırlık
1 ton yeme ilave edilecek Fishflorfen %50 miktarı (kg) 10 gün boyunca 1 ton ilaçlı yem ile tedavi edilecek balık ağırlığı (ton)
0.5 4 20
1.0 2 10
2.0 1 5
3.0 0.66 3.33
5.0 0.4 2
 
İlaçlı yemin hazırlanması: İlaçlı yem günlük olarak hazırlanmalıdır. Temiz, kuru ve hassas karışım yapabilen yem karıştırıcısına, daha önceden tartılmış yem ile dikkatlice tartılan Fishflorfen %50 koyulur ve karıştırma işlemi devam ederken %1 oranında sprey şeklinde yağ püskürtülür. 2 - 5 dakika karıştırılarak homojen hale getirildikten sonra peletleme bölümüne alınarak ilaçlı yem haline getirilir. Bu ilaçlı yem, çiftlik şartlarında maksimum 10 gün boyunca ve 25 °C’yi geçmeyecek sıcaklıkta depo edilebilir.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra günlük su sıcaklıklarının toplamı 500 °C’ye ulaşıncaya kadar balıklar insan tüketimine sunulmamalıdır (ilaç kalıntı arınma süresi balık eti için 500 °C / gündür).
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içerisinde 20 g’lık beyaz renkli polietilen şişelerde ve 10 x 100 g’lık alüminyum folyo poşetlerde ve kutusuz olarak 500 g, 1 kg ve 5 kg’lık beyaz renkli polietilen ambalajlarda (bidon) satışa sunulmuştur.