ARAMA
Detaylı ürün arama için tıklayınız
SATIŞ TEMSİLCİNİZ
En yakın satış temsilciniz
ONLINE KATALOG
İncelemek için tıklayınız
Teknovet

Sipertek

ARAMA
Etken Madde
 • (S)-Methopren
 • Albendazol
 • Amitraz
 • Amoksisilin trihidrat
 • Atropin sülfat
 • Borik asit
 • Buparvakuon
 • Butafosfan
 • Diklofenak sodyum
 • Doksisiklin hiklat
 • Enrofloksasin
 • Eritromisin tiyosiyanat
 • Fenbendazol
 • Fipronil
 • Florfenikol
 • Flumetrin
 • Fluniksin meglumin
 • Gentamisin sülfat
 • imidokarb dipropionat
 • ivermektin
 • Kafein
 • Kalsiyum asetat
 • Kalsiyum glukonat
 • Kanamisin monosülfat
 • Ketoprofen
 • Klorsulon
 • Ksilazin
 • Levamizol HCl
 • Lidokain HCl
 • Magnezyum hipofosfit hekzahidrat
 • Marbofloksasin
 • Metamizol sodyum monohidrat
 • Neomisin sülfat
 • Oksfendazol
 • oksiklozanid
 • Oksitetrasiklin dihidrat
 • Oksitetrasiklin HCl
 • Oksitosin
 • pirantel embonat
 • Potasyum klavulanat
 • Prazikuantel
 • Rikobendazol
 • Sefaleksin monohidrat
 • Sefkuinom sülfat
 • Seftiofur HCl
 • Seftiofur HCl
 • Siflutrin
 • Simetikon (Dimetilpolisiloksan)
 • Sipermetrin
 • Sodyum askorbat (Vitamin C)
 • Sodyum bikarbonat
 • Sodyum selenit
 • Spiramisin
 • Sülfadiazin sodyum
 • Sülfadimidin sodyum
 • Sülfametoksazol
 • Tilmikosin
 • Tilozin Baz
 • Tilozin tartarat
 • Toldimfos sodyum
 • Triklabendazol
 • Trimetoprim
 • Vitamin B1
 • Vitamin B12
 • Vitamin B6
 • Vitamin E

 • Daldırma Emülsiyonu için Konsantrat
 • Damlatma Çözeltisi
 • Deri Spreyi
 • Dökme Çözelti
 • Enjeksiyonluk Çözelti
 • Enjeksiyonluk Süspansiyon
 • Kovan içi Şerit
 • Meme İçi Süspansiyon
 • Oral / Uterus İçi Tablet
 • Oral Çözelti
 • Oral Çözelti Tozu
 • Oral Emülsiyon
 • Oral Granül
 • Oral Tablet
 • Perfüzyonluk Çözelti

 • Arı
 • At
 • Buzağı
 • Hindi
 • Keçi
 • Kedi
 • Koyun
 • Köpek
 • Kuzu
 • Manda
 • Oğlak
 • Ördek
 • Sığır
 • Tatlı ve Deniz Balıkları
 • Tavuk
 • Tay
Sipertek

Sipertek

Daldırma Emülsiyonu için Konsantrat
/
Veteriner İnsektisit - Akarisit
Sipermetrin
Keçi Koyun Sığır
BİLEŞİMİ
Sipertek Daldırma Emülsiyonu için Konsantrat  her ml’sinde 100 mg sipermetrin içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Sipertek Konsantre Emülsiyon; sığır, koyun ve keçilerde bitler (Damalinia bovis, D. ovis, D. caprae, Linognathus vituli, L. ovillus, L. pedalis, Haematopinus eurysternus), ısırıcı ve rahatsız edici sinekler (Haematobia irritans, Hydrotaea irritans, Phlebotomus sp., Simulium sp., tabanuslar, Glossina sp., musca türleri, yapağı sineği (Melophagus ovinus)), keneler (Boophilus sp., Ixodes sp., Hyalomma sp., Haemaphysalis sp., Dermacentor sp., Rhipicephalus sp., Otobius megnini, Ornithodoros sp.), deri myiasis etkenleri ve uyuz enfestasyonlarına karşı kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Kullanmadan önce şişeyi hafifçe çalkalayınız. Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; banyo, yıkama ve püskürtme şeklinde uygulanır. İlaç suya doğrudan katılarak uygulama çözeltisi hazırlanır. Kene, uyuz, bit ve sineklere karşı % 0.1 - 0.2 çözeltileri şeklinde kullanılır. Parazit çeşidi ve uygulama yöntemine göre kullanım şekli ve dozu aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Hayvan türü Ektoparazit türü
(bit, sinek, kene, uyuz)
Uygulama şekli Sulandırma oranları
Sığır Bütün türler Yıkama (tüm vücut) 1 kısım Sipertek 1000 kısım su
Bütün türler Banyo (daldırma) 1 litresi 1000 litre suya eklenir.
Banyo suyunun ikmal edilmesi; 1000 litre suya 1 litre eklenir.
Koyun - Keçi Bütün türler Banyo veya yıkama 1 litresi 1000 litre suya eklenir.
Banyo suyunun ikmal edilmesi; 100 litre suya 1 litre eklenir.
 
 
Püskürtme yolu ile uygulama: İlaç yukarıda önerildiği şekilde sulandırılır ve sulandırılan emülsiyon, bir sırt pompası yardımı ile ilgili bölgelere püskürtülerek uygulanır ve derinin ıslanması sağlanır. Bir kez yapılan uygulama 2 - 4 hafta süreyle etkilidir.
 
Banyo uygulaması için öneriler: Banyonun dolum kapasitesi tam olarak tespit edilmelidir. Banyodaki su seviyesi %10 kadar azaldığında azalan miktar takviye edilmelidir. Bunun için 100 litre suya 100 ml Sipertek eklenir ve bu çözelti yeteri kadar su ile birlikte banyoyu takviye etmek için hazır tutulur. Her zaman için hayvanlar banyoda 1 dakika boyunca bekletilmeli ve başları en az bir kez banyoya daldırılmalıdır. Yağmurlu günlerde banyo uygulaması yapılmamalıdır. Hayvanlar banyo uygulamasından sonraki 24 saat içerisinde şiddetli yağmura maruz kalırlar ise uygulama tekrarlanmalıdır. Yorgun, bitkin ve susamış hayvanlara banyo uygulaması yapılmamalıdır. Hayvanların banyodan sonra üzerlerinde kalan banyo suyunu dökmeleri için uygun bir yer hazırlanmalı ve banyo, hayvanların üzerinden dökülen suyun tekrar banyoya geri dönüşünü sağlayacak şekilde dizayn edilmelidir.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığır, koyun ve keçiler 14 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sağmal ineklerden 15 gün (30 sağım), koyun ve keçilerden 10 gün (20 sağım) geçmeden elde edilen sütler insan tüketimine sunulmamalıdır. Sütteki ilaç kalıntı arınma süresinin uzun olması nedeniyle, insan tüketimi için süt elde edilen inek, koyun ve keçilere uygulanması tavsiye edilmez.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içerisinde 100 ml’lik beyaz renkli coex şişelerde ve kutusuz olarak 500 ml, 1 litre ve 5 litrelik beyaz renkli coex şişelerde satışa sunulmuştur.