ARAMA
Detaylı ürün arama için tıklayınız
SATIŞ TEMSİLCİNİZ
En yakın satış temsilciniz
ONLINE KATALOG
İncelemek için tıklayınız
Teknovet

Levatek %10

Teknovet > Ürünler > Antiparazitler > Levatek %10
ARAMA
Etken Madde
 • (S)-Methopren
 • Albendazol
 • Amitraz
 • Amoksisilin trihidrat
 • Atropin sülfat
 • Borik asit
 • Buparvakuon
 • Butafosfan
 • Diklofenak sodyum
 • Doksisiklin hiklat
 • Enrofloksasin
 • Eritromisin tiyosiyanat
 • Fenbendazol
 • Fipronil
 • Florfenikol
 • Flumetrin
 • Fluniksin meglumin
 • Gentamisin sülfat
 • imidokarb dipropionat
 • ivermektin
 • Kafein
 • Kalsiyum asetat
 • Kalsiyum glukonat
 • Kanamisin monosülfat
 • Ketoprofen
 • Klorsulon
 • Ksilazin
 • Levamizol HCl
 • Lidokain HCl
 • Magnezyum hipofosfit hekzahidrat
 • Marbofloksasin
 • Metamizol sodyum monohidrat
 • Neomisin sülfat
 • Oksfendazol
 • oksiklozanid
 • Oksitetrasiklin dihidrat
 • Oksitetrasiklin HCl
 • Oksitosin
 • Potasyum klavulanat
 • Prazikuantel
 • Rikobendazol
 • Sefaleksin monohidrat
 • Sefkuinom sülfat
 • Seftiofur HCl
 • Seftiofur HCl
 • Siflutrin
 • Simetikon (Dimetilpolisiloksan)
 • Sipermetrin
 • Sodyum askorbat (Vitamin C)
 • Sodyum bikarbonat
 • Sodyum selenit
 • Spiramisin
 • Sülfadiazin sodyum
 • Sülfadimidin sodyum
 • Sülfametoksazol
 • Tilmikosin
 • Tilozin Baz
 • Tilozin tartarat
 • Toldimfos sodyum
 • Triklabendazol
 • Trimetoprim
 • Vitamin B1
 • Vitamin B12
 • Vitamin B6
 • Vitamin E

 • Daldırma Emülsiyonu için Konsantrat
 • Damlatma Çözeltisi
 • Deri Spreyi
 • Dökme Çözelti
 • Enjeksiyonluk Çözelti
 • Enjeksiyonluk Süspansiyon
 • Kovan içi Şerit
 • Meme İçi Süspansiyon
 • Oral / Uterus İçi Tablet
 • Oral Çözelti
 • Oral Çözelti Tozu
 • Oral Emülsiyon
 • Oral Granül
 • Oral Tablet
 • Perfüzyonluk Çözelti

 • Arı
 • At
 • Buzağı
 • Hindi
 • Keçi
 • Kedi
 • Koyun
 • Köpek
 • Kuzu
 • Manda
 • Oğlak
 • Ördek
 • Sığır
 • Tatlı ve Deniz Balıkları
 • Tavuk
 • Tay
Levatek %10

Levatek %10

Enjeksiyonluk Çözelti
/
Veteriner Antihelmintik
Levamizol HCl
Koyun Sığır
BİLEŞİMİ
Her ml’sinde 100 mg levamizol HCI, koruyucu olarak 1.3 mg metil parahidroksibenzoat (E218), 0.2 mg propil parahidroksibenzoat (E216), 2.0 mg sodyum metabisülfit (E223) içerir.
 
KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLARI
Levatek %10 Enjeksiyonluk Çözelti, sığır ve koyunlarda kıl kurdu invazyonlarının tedavisinde ve kontrolünde kullanılmak üzere etkili geniş spektrumlu bir antihelmintiktir. Ürün, aşağıda belirtilen levamizol HCI’ye duyarlı organizmaların olgun ya da gelişmekte olan olgunlaşmamış formlarının neden olduğu parazitik gastro-enteritis ve akciğer kıl kurdu invazyonlarında tedavi ve kontrol amacı ile kullanılır.
Akciğer kıl kurtları (yetişkin ve larva formları): Dictyocaulus spp.
Mide-bağırsak kıl kurtları (yetişkin ve larval formları):
Trichostrongylus sp.
Strongyloides sp.,
Cooperia sp.
Ostertagia sp. (sığırlardaki inhibe halde bulunan Ostertagia larvaları hariç)
Haemonchus sp.
Nematodirus sp.
Bunostomum sp.
Oesophagostomum sp.
Chabertia sp.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Levamizol HCI’nin farmakolojik tedavi dozu 7.5 mg / kg canlı ağırlıktır. Hayvan başına sığırlarda maksimum 30 ml’yi, koyunlarda 3 ml’yi geçmeyecek şekilde, 20 kg canlı ağırlığa 1,5 ml Levatek %10 Enjeksiyonluk Çözelti deri altı (SC) ve derin kas içi (İM) olarak uygulanır.
Doğru dozun uygulanmasını sağlamak için vücut ağırlığı mümkün olduğunca doğru bir şekilde belirlenmelidir. Hayvanlara bireysel müdahaleden ziyade topluca muamele edilmesi gerekiyorsa, az veya fazla doz almayı önlemek için vücut ağırlığına göre gruplandırılmalı ve buna göre doz uygulaması yapılmalıdır. Doğru şekilde kalibre edilmiş dozaj ekipmanı kullanılmalıdır. Tıpa 40 kezden fazla delinmemelidir.
Veteriner hekim, parazit kontrolünü yeterli oranda sağlamak için uygun doz programları ve sürü yönetimi ile ilgili tavsiyelerde bulunmalıdır.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben sığır ve koyunlar 28 gün süreyle kesime sevk edilmez.
Gebeliğin son iki ayı dahil, insan tüketimi için süt üreten sığır ve koyunlarda kullanılmaz.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içerisinde kırmızı bromobutil kauçuk tıpa ve lacivert alüminyum flip-off kapak ile kapatılmış 100 ml’lik tip II amber renkli cam flakonlarda satışa sunulmuştur.