ARAMA
Detaylı ürün arama için tıklayınız
SATIŞ TEMSİLCİNİZ
En yakın satış temsilciniz
ONLINE KATALOG
İncelemek için tıklayınız
Teknovet

imicarp

ARAMA
Etken Madde
 • (S)-Methopren
 • Albendazol
 • Amitraz
 • Amoksisilin trihidrat
 • Atropin sülfat
 • Borik asit
 • Buparvakuon
 • Butafosfan
 • Diklofenak sodyum
 • Doksisiklin hiklat
 • Enrofloksasin
 • Eritromisin tiyosiyanat
 • Fenbendazol
 • Fipronil
 • Florfenikol
 • Flumetrin
 • Fluniksin meglumin
 • Gentamisin sülfat
 • imidokarb dipropionat
 • ivermektin
 • Kafein
 • Kalsiyum asetat
 • Kalsiyum glukonat
 • Kanamisin monosülfat
 • Ketoprofen
 • Klorsulon
 • Ksilazin
 • Levamizol HCl
 • Lidokain HCl
 • Magnezyum hipofosfit hekzahidrat
 • Marbofloksasin
 • Metamizol sodyum monohidrat
 • Neomisin sülfat
 • Oksfendazol
 • oksiklozanid
 • Oksitetrasiklin dihidrat
 • Oksitetrasiklin HCl
 • Oksitosin
 • Potasyum klavulanat
 • Prazikuantel
 • Rikobendazol
 • Sefaleksin monohidrat
 • Sefkuinom sülfat
 • Seftiofur HCl
 • Seftiofur HCl
 • Siflutrin
 • Simetikon (Dimetilpolisiloksan)
 • Sipermetrin
 • Sodyum askorbat (Vitamin C)
 • Sodyum bikarbonat
 • Sodyum selenit
 • Spiramisin
 • Sülfadiazin sodyum
 • Sülfadimidin sodyum
 • Sülfametoksazol
 • Tilmikosin
 • Tilozin Baz
 • Tilozin tartarat
 • Toldimfos sodyum
 • Triklabendazol
 • Trimetoprim
 • Vitamin B1
 • Vitamin B12
 • Vitamin B6
 • Vitamin E

 • Daldırma Emülsiyonu için Konsantrat
 • Damlatma Çözeltisi
 • Deri Spreyi
 • Dökme Çözelti
 • Enjeksiyonluk Çözelti
 • Enjeksiyonluk Süspansiyon
 • Kovan içi Şerit
 • Meme İçi Süspansiyon
 • Oral / Uterus İçi Tablet
 • Oral Çözelti
 • Oral Çözelti Tozu
 • Oral Emülsiyon
 • Oral Granül
 • Oral Tablet
 • Perfüzyonluk Çözelti

 • Arı
 • At
 • Buzağı
 • Hindi
 • Keçi
 • Kedi
 • Koyun
 • Köpek
 • Kuzu
 • Manda
 • Oğlak
 • Ördek
 • Sığır
 • Tatlı ve Deniz Balıkları
 • Tavuk
 • Tay
imicarp

imicarp

Enjeksiyonluk Çözelti
/
Veteriner Antiprotozooner
imidokarb dipropionat
At Köpek Koyun Sığır
BİLEŞİMİ
İmicarp Enjeksiyonluk Çözelti her ml’sinde 85 mg imidokarba eşdeğer 120 mg imidokarb dipropiyonat içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
İmicarp Enjeksiyonluk Çözelti; sığırlarda babesiosis ve anaplasmosisin tedavi ve korunmasında, koyunlarda babesiosis tedavisinde, at, eşek, katır ve köpeklerde babesiosis enfeksiyonlarının tedavi ve korunmasında antiprotozooner amaçla kullanılır.
 
İmicarp Enjeksiyonluk Çözelti, hayvan türlerine göre aşağıdaki protozoonlara etkilidir.
Sığırlar: Babesia bovis, B. bigemina, Anaplasma marginale
Koyunlar: B. ovis
Atlar: B. caballi ve B. equi
Eşek ve katırlar: B. caballi
Köpekler: B. canis
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
İmicarp Enjeksiyonluk Çözelti kas içi (İM) ve deri altı (SC) olarak uygulanır. Koyun ve köpek gibi küçük hayvanlar için doz hacmi küçük olduğundan 0.1 ml’lik bölümlerle kalibre edilmiş bir şırınga kullanılmalıdır. İmidokarb dipropiyonatın farmakolojik dozu hayvan türüne ve uygulama amacına göre 1.2 - 6 mg/kg c.a. arasında değişir. Sığır ve koyunlarda babesiosis tedavisi için farmakolojik doz 1.2 mg/kg c.a., sığırlarda anaplasmosis tedavisi için farmakolojik doz 3 mg/kg c.a.’dır. Sığırlarda koruma dozu 3 mg/kg c.a.’dır. Tek tırnaklılarda tedavi ve koruma dozu 2.4 mg/kg c.a., köpeklerde tedavi ve koruma dozu 6 mg/kg c.a.’dır.
 
Pratik doz tablosu:
Hayvan türü Protozoa türü İmicarp Enj. Çöz. Tedavi dozu ve uygulama şekli İmicarp Enj. Çöz. Sterilizasyon dozu ve uygulama şekli İmicarp Enj. Çöz. Koruma dozu ve uygulama şekli
Sığır B. bovis
B. bigemina
1 ml / 100 kg c.a.
(1.2 mg/kg c.a.)
- 2.5 ml / 100 kg c.a.
(3 mg/kg c.a.)
A. marginale 2.5 ml / 100 kg c.a.
(3 mg/kg c.a.)
- 2.5 ml / 100 kg c.a.
(3 mg/kg c.a.)
Koyun B. ovis 0.5 ml / 50 kg c.a.
(1.2 mg/kg c.a.)
- -
At B. equi 2 ml / 100 kg c.a.
48 saat ara ile 2 doz
4 ml / 100 kg
72 saat ara ile 4 doz
2 ml / 100 kg c.a.
B. caballi 2 ml / 100 kg c.a. 2 ml / 100 kg
24 saat ara ile 2 doz
2 ml / 100 kg c.a.
Eşek - Katır B. caballi 2 ml / 100 kg c.a. 2 ml / 100 kg
24 saat ara ile 2 doz
2 ml / 100 kg c.a.
 
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için yetiştirilen sığırlar 28 gün, koyunlar 21 gün süreyle kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben 2 gün (4 sağım) süreyle elde edilen sığır sütü insan tüketimine sunulmamalıdır.
Sütü insan tüketimine sunulan sağmal koyunlara uygulanmaz.
Sığırlarda 4 - 6 hafta süreyle babesiosisden koruma amaçlı ve anaplasmosis tedavisi için (3 mg/kg c.a.) uygulandığında, tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için
yetiştirilen sığırlar 213 gün süreyle kesime sevk edilmemeli ve 7 gün (14 sağım) süreyle elde edilen sığır sütü insan tüketimine sunulmamalıdır.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Kutu içerisinde 10 ml, 20 ml, ve 50 ml’lik amber renkli cam şişelerde satışa sunulmuştur.