ARAMA
Detaylı ürün arama için tıklayınız
SATIŞ TEMSİLCİNİZ
En yakın satış temsilciniz
ONLINE KATALOG
İncelemek için tıklayınız
Teknovet

Flutron

ARAMA
Etken Madde
 • (S)-Methopren
 • Albendazol
 • Amitraz
 • Amoksisilin trihidrat
 • Atropin sülfat
 • Borik asit
 • Buparvakuon
 • Butafosfan
 • Diklofenak sodyum
 • Doksisiklin hiklat
 • Enrofloksasin
 • Eritromisin tiyosiyanat
 • Fenbendazol
 • Fipronil
 • Florfenikol
 • Flumetrin
 • Fluniksin meglumin
 • Gentamisin sülfat
 • imidokarb dipropionat
 • ivermektin
 • Kafein
 • Kalsiyum asetat
 • Kalsiyum glukonat
 • Kanamisin monosülfat
 • Ketoprofen
 • Klorsulon
 • Ksilazin
 • Levamizol HCl
 • Lidokain HCl
 • Magnezyum hipofosfit hekzahidrat
 • Marbofloksasin
 • Metamizol sodyum monohidrat
 • Neomisin sülfat
 • Oksfendazol
 • oksiklozanid
 • Oksitetrasiklin dihidrat
 • Oksitetrasiklin HCl
 • Oksitosin
 • Potasyum klavulanat
 • Prazikuantel
 • Rikobendazol
 • Sefaleksin monohidrat
 • Sefkuinom sülfat
 • Seftiofur HCl
 • Seftiofur HCl
 • Siflutrin
 • Simetikon (Dimetilpolisiloksan)
 • Sipermetrin
 • Sodyum askorbat (Vitamin C)
 • Sodyum bikarbonat
 • Sodyum selenit
 • Spiramisin
 • Sülfadiazin sodyum
 • Sülfadimidin sodyum
 • Sülfametoksazol
 • Tilmikosin
 • Tilozin Baz
 • Tilozin tartarat
 • Toldimfos sodyum
 • Triklabendazol
 • Trimetoprim
 • Vitamin B1
 • Vitamin B12
 • Vitamin B6
 • Vitamin E

 • Daldırma Emülsiyonu için Konsantrat
 • Damlatma Çözeltisi
 • Deri Spreyi
 • Dökme Çözelti
 • Enjeksiyonluk Çözelti
 • Enjeksiyonluk Süspansiyon
 • Kovan içi Şerit
 • Meme İçi Süspansiyon
 • Oral / Uterus İçi Tablet
 • Oral Çözelti
 • Oral Çözelti Tozu
 • Oral Emülsiyon
 • Oral Granül
 • Oral Tablet
 • Perfüzyonluk Çözelti

 • Arı
 • At
 • Buzağı
 • Hindi
 • Keçi
 • Kedi
 • Koyun
 • Köpek
 • Kuzu
 • Manda
 • Oğlak
 • Ördek
 • Sığır
 • Tatlı ve Deniz Balıkları
 • Tavuk
 • Tay
Flutron

Flutron

Dökme Çözelti
/
Veteriner Ektoparaziter (İnsektisit - Akarisit)
Flumetrin
Koyun Sığır
BİLEŞİMİ
Flutron Dökme Çözelti her ml’de 10 mg flumetrin içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Flutron Dökme Çözelti, sığır ve koyunlarda olgun ve gelişme dönemindeki tek ve çok konaklı keneler (Boophilus sp., Hyalomma sp., Rhipicephalus sp., Ixodes ricinus, Amblyomma sp., Dermacentor sp.) ile emici ve sokucu bitler (Haematopinus sternus, Linognathus vituli, Bovicola bovis, B. ovis, Melophagus ovinus), ısırıcı sinekler ve Psoroptes uyuzu (Psoroptes ovis) etkenlerine bağlı enfestasyonların ve köpeklerde demodex uyuzu etkenine bağlı enfestasyonların tedavi ve kontrolünde kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, polietilen şişenin kapağı açılır, şişe hafifçe sıkılarak üstteki bölmeye gerekli miktardaki çözeltinin dolması sağlanır. Daha sonra şişe serbest bırakılarak bölmedeki çözelti, sığırlarda; hayvanın cidago bölgesinden başlayarak kuyruk sokumuna kadar (sırt çizgisi boyunca) dökerek uygulanır. Flumetrinin dökme çözelti halinde uygulama dozu parazit türüne göre değişmektedir. Flumetrinin farmakolojik dozu kenelere ve sokucu bitlere karşı 1 mg/kg c.a., emici bitlere ve Psoroptes uyuzuna karşı 2 mg/kg canlı ağırlıktır. Buna göre Flutron Dökme Çözelti, aşağıdaki pratik dozlarda uygulanır:
Sığır Doz Koyun Doz
100 kg canlı ağırlığa kadar 10 ml 10 kg c.a. 1 ml
100 - 200 kg c.a. 20 ml 15 kg c.a. 1.5 ml
200 - 300 kg c.a. 30 ml 20 kg c.a. 2 ml
300 - 400 kg c.a. 40 ml 30 kg c.a. 3 ml
400 kg’ın üzeri 50 ml 40 kg c.a. 4 ml
  50 kg c.a. 5 ml
 
 
Koyunlarda; uygulama iki şekilde yapılabilir:
a) Yeni kırkılmış koyunlarda, uygulanacak doz, hayvanın cidago bölgesinden başlayarak kuyruk sokumuna kadar (sırt çizgisi boyunca) dökerek uygulanır. Eğer koyunların yapağı veya kılları uzunsa, bu takdirde sırt üzerindeki yapağı veya kıl elle iki yana açılır ve uygulanacak doz çizgi şeklinde açılan deri kısmı üzerine dökerek uygulanır.
b) Koyunlarda bir başka uygulama şekli de şöyledir: Hayvan, kalçası üzerine oturtularak karnın yanlarındaki ve ön, arka bacaklar arasındaki yapağısız veya kılsız çıplak kısımlara uygulanacak doz, ucuna iğne takılmamış enjektöre çekilip mümkün olduğu kadar çok noktaya uygulanacak şekilde akıtılarak kullanılır.
 
Psoroptik uyuz ve bit vakalarında uygulama: Gerek sığırlarda ve gerekse koyunlarda psoroptik uyuz ve bit enfestasyonlarında yukarıda belirtilen dozların iki katı uygulanır.
 
Köpeklerde; Demodex uyuzu mücadelesinde 1 ml / 10 kg c.a. dozda uygulanır. Uyuzlu bölgeler üzerine direkt uygulanabileceği gibi omurga üzerine burun üstünden kuyruk sokumuna kadar uygulanabilir.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben sığırlarda et ve süt, koyunlarda et için kalıntı arınma süresi 0 (sıfır) gündür. İnsan tüketimi için süt elde edilen sağmal koyunlara uygulanmaz.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içerisinde; 100 ml ve 500 ml’lik beyaz renkli polietilen şişelerde satışa sunulmuştur.