ARAMA
Detaylı ürün arama için tıklayınız
SATIŞ TEMSİLCİNİZ
En yakın satış temsilciniz
ONLINE KATALOG
İncelemek için tıklayınız
Teknovet

Teknotil 200

Teknovet > Ürünler > Antibiyotikler > Teknotil 200
ARAMA
Etken Madde
 • (S)-Methopren
 • Albendazol
 • Amitraz
 • Amoksisilin trihidrat
 • Atropin sülfat
 • Borik asit
 • Buparvakuon
 • Butafosfan
 • Diklofenak sodyum
 • Doksisiklin hiklat
 • Enrofloksasin
 • Eritromisin tiyosiyanat
 • Fenbendazol
 • Fipronil
 • Florfenikol
 • Flumetrin
 • Fluniksin meglumin
 • Gentamisin sülfat
 • imidokarb dipropionat
 • ivermektin
 • Kafein
 • Kalsiyum asetat
 • Kalsiyum glukonat
 • Kanamisin monosülfat
 • Ketoprofen
 • Klorsulon
 • Ksilazin
 • Levamizol HCl
 • Lidokain HCl
 • Magnezyum hipofosfit hekzahidrat
 • Marbofloksasin
 • Metamizol sodyum monohidrat
 • Neomisin sülfat
 • Oksfendazol
 • oksiklozanid
 • Oksitetrasiklin dihidrat
 • Oksitetrasiklin HCl
 • Oksitosin
 • Potasyum klavulanat
 • Prazikuantel
 • Rikobendazol
 • Sefaleksin monohidrat
 • Sefkuinom sülfat
 • Seftiofur HCl
 • Seftiofur HCl
 • Siflutrin
 • Simetikon (Dimetilpolisiloksan)
 • Sipermetrin
 • Sodyum askorbat (Vitamin C)
 • Sodyum bikarbonat
 • Sodyum selenit
 • Spiramisin
 • Sülfadiazin sodyum
 • Sülfadimidin sodyum
 • Sülfametoksazol
 • Tilmikosin
 • Tilozin Baz
 • Tilozin tartarat
 • Toldimfos sodyum
 • Triklabendazol
 • Trimetoprim
 • Vitamin B1
 • Vitamin B12
 • Vitamin B6
 • Vitamin E

 • Daldırma Emülsiyonu için Konsantrat
 • Damlatma Çözeltisi
 • Deri Spreyi
 • Dökme Çözelti
 • Enjeksiyonluk Çözelti
 • Enjeksiyonluk Süspansiyon
 • Kovan içi Şerit
 • Meme İçi Süspansiyon
 • Oral / Uterus İçi Tablet
 • Oral Çözelti
 • Oral Çözelti Tozu
 • Oral Emülsiyon
 • Oral Granül
 • Oral Tablet
 • Perfüzyonluk Çözelti

 • Arı
 • At
 • Buzağı
 • Hindi
 • Keçi
 • Kedi
 • Koyun
 • Köpek
 • Kuzu
 • Manda
 • Oğlak
 • Ördek
 • Sığır
 • Tatlı ve Deniz Balıkları
 • Tavuk
 • Tay
Teknotil 200

Teknotil 200

Enjeksiyonluk Çözelti
/
Veteriner Sistemik Antibakteriyel
Tilozin Baz
Keçi Kedi Köpek Koyun Sığır
BİLEŞİMİ
Teknotil 200 Enjeksiyonluk Çözelti her ml’sinde 200 mg tilozin baz içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Sığır, koyun, keçi, kedi ve köpeklerde tilozine duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu tüm enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
- Solunum yolları enfeksiyonları, (plöropnömoni, trakeobronşitis, tonsillitis)
- Gastrointestinal sistem enfeksiyonları (difteri, diyare)
- Ürogenital sistem enfeksiyonları (metritis, endometritis, akut mastitis, leptospirozis)
- Yumuşak doku enfeksiyonlarında, (otitis eksterna, çatal çürüğü - nekrotik pododermatitis, piyojenik dermatitis)
- Ayrıca viral hastalıkların tilozine duyarlı bakteriyel komplikasyonlarında kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde; sığırlara 6 - 10 mg/kg canlı ağırlık / gün, koyun, keçi, kedi ve köpeklere 2.2 - 4.4 mg/kg canlı ağırlık / gün dozda derin kas içi (İM) olarak uygulanır. Tedavi 5 günü geçmemelidir. Ürün tüm hedef hayvanlara kas içi (İM) olarak uygulanır. Aynı enjeksiyon yerine sığırlarda 10 ml’den, koyun ve keçilerde ise 5 ml’den fazla uygulanmamalıdır.
 
Pratik doz tablosu şöyledir:
 
Hayvan türü Teknotil 200 Enjeksiyonluk Çözelti
Sığır (400 kg c.a.) 12 - 20 ml
Dana - Düve (100 kg c.a.) 3 - 5 ml
Buzağı (50 kg c.a.) 1.5 - 2.5 ml
Koyun - Keçi (50 kg c.a.) 0.5 - 1 ml
Kedi - Köpek (10 kg c.a.) 0.1 - 0.2 ml
 
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığır, koyun ve keçiler 28 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İlaç kullanımı süresince ve son ilaç kullanımını takiben 8 sağım (4 gün) süreyle elde edilen inek, koyun ve keçi sütleri insan tüketimine sunulmamalıdır.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içindeki 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik amber renkli cam flakonlarda satışa sunulmuştur.