ARAMA
Detaylı ürün arama için tıklayınız
SATIŞ TEMSİLCİNİZ
En yakın satış temsilciniz
ONLINE KATALOG
İncelemek için tıklayınız
Teknovet

Teknosül

ARAMA
Etken Madde
 • (S)-Methopren
 • Albendazol
 • Amitraz
 • Amoksisilin trihidrat
 • Atropin sülfat
 • Borik asit
 • Buparvakuon
 • Butafosfan
 • Diklofenak sodyum
 • Doksisiklin hiklat
 • Enrofloksasin
 • Eritromisin tiyosiyanat
 • Fenbendazol
 • Fipronil
 • Florfenikol
 • Flumetrin
 • Fluniksin meglumin
 • Gentamisin sülfat
 • imidokarb dipropionat
 • ivermektin
 • Kafein
 • Kalsiyum asetat
 • Kalsiyum glukonat
 • Kanamisin monosülfat
 • Ketoprofen
 • Klorsulon
 • Ksilazin
 • Levamizol HCl
 • Lidokain HCl
 • Magnezyum hipofosfit hekzahidrat
 • Marbofloksasin
 • Metamizol sodyum monohidrat
 • Neomisin sülfat
 • Oksfendazol
 • oksiklozanid
 • Oksitetrasiklin dihidrat
 • Oksitetrasiklin HCl
 • Oksitosin
 • pirantel embonat
 • Potasyum klavulanat
 • Prazikuantel
 • Rikobendazol
 • Sefaleksin monohidrat
 • Sefkuinom sülfat
 • Seftiofur HCl
 • Seftiofur HCl
 • Siflutrin
 • Simetikon (Dimetilpolisiloksan)
 • Sipermetrin
 • Sodyum askorbat (Vitamin C)
 • Sodyum bikarbonat
 • Sodyum selenit
 • Spiramisin
 • Sülfadiazin sodyum
 • Sülfadimidin sodyum
 • Sülfametoksazol
 • Tilmikosin
 • Tilozin Baz
 • Tilozin tartarat
 • Toldimfos sodyum
 • Triklabendazol
 • Trimetoprim
 • Vitamin B1
 • Vitamin B12
 • Vitamin B6
 • Vitamin E

 • Daldırma Emülsiyonu için Konsantrat
 • Damlatma Çözeltisi
 • Deri Spreyi
 • Dökme Çözelti
 • Enjeksiyonluk Çözelti
 • Enjeksiyonluk Süspansiyon
 • Kovan içi Şerit
 • Meme İçi Süspansiyon
 • Oral / Uterus İçi Tablet
 • Oral Çözelti
 • Oral Çözelti Tozu
 • Oral Emülsiyon
 • Oral Granül
 • Oral Tablet
 • Perfüzyonluk Çözelti

 • Arı
 • At
 • Buzağı
 • Hindi
 • Keçi
 • Kedi
 • Koyun
 • Köpek
 • Kuzu
 • Manda
 • Oğlak
 • Ördek
 • Sığır
 • Tatlı ve Deniz Balıkları
 • Tavuk
 • Tay
Teknosül

Teknosül

Enjeksiyonluk Çözelti
/
Veteriner Sistemik Antibakteriyel
Trimetoprim
Sülfametoksazol
At Keçi Kedi Köpek Koyun Sığır
BİLEŞİMİ
Teknosül Enjeksiyonluk Çözelti her ml’sinde 200 mg sülfametoksazol ve 40 mg trimetoprim içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Teknosül Enjeksiyonluk Çözelti; at, sığır, koyun, keçi, köpek ve kedilerde kombinasyona duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu sistemik enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Teknosül Enjeksiyonluk Çözelti;
- Solunum sistemi enfeksiyonlarında (pasteurella pnömonileri, enzootik pnömoniler, farenjitis, tonsillitis, bronşitis, bronkopnömoni, pleuritis, vs.)
- Sindirim sistemi enfeksiyonlarında (E. coli ve Salmonella sp.’den ileri gelen enfeksiyonlar ve gastiritis, enteritis ve gastroenteritis gibi sindirim sistemi enfeksiyonları)
- Ürogenital sistem enfeksiyonlarında (nefritis, pyelonefritis, sistitis, vaginitis ve metritislerde parenteral destek olarak, vs.)
- Diğer yumuşak doku enfeksiyonlarının ve viral enfeksiyonların sekonder bakteriyel komplikasyonlarında kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Teknosül Enjeksiyonluk Çözelti kas içi (IM) ve yavaş damar içi (IV) yol ile uygulanır. Sığır, koyun ve keçilerde kas içi (İM) ve damar içi (İV), atlarda tercihen yavaş ve vücut sıcaklığına yakın sıcaklıkta damar içi (İV), köpeklerde damar içi (İV) ve kas içi (İM) yolla, kedilerde kas içi (İM) yolla uygulanması tavsiye edilmektedir. Deri altı (SC) uygulamalardan, oluşan lokal reaksiyonlar nedeniyle kaçınılmalıdır.
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, pratik olarak, günde bir kez 1 ml Teknosül Enjeksiyonluk Çözelti / 10 - 15 kg c.a. olacak şekilde, 3 - 5 gün süreyle uygulanır. Uygulamada asepsi şartlarına uyulmalıdır.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için yetiştirilen sığır, koyun ve keçiler 14 gün süreyle kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben 5 gün (10 sağım) süreyle elde edilen inek, koyun ve keçi sütü insan tüketimine sunulmamalıdır.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içindeki 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik amber renkli cam flakonlarda satışa sunulmuştur.