ARAMA
Detaylı ürün arama için tıklayınız
SATIŞ TEMSİLCİNİZ
En yakın satış temsilciniz
ONLINE KATALOG
İncelemek için tıklayınız
Teknovet

Teknomezathine %16

Teknovet > Ürünler > Antibiyotikler > Teknomezathine %16
ARAMA
Etken Madde
 • (S)-Methopren
 • Albendazol
 • Amitraz
 • Amoksisilin trihidrat
 • Atropin sülfat
 • Borik asit
 • Buparvakuon
 • Butafosfan
 • Diklofenak sodyum
 • Doksisiklin hiklat
 • Enrofloksasin
 • Eritromisin tiyosiyanat
 • Fenbendazol
 • Fipronil
 • Florfenikol
 • Flumetrin
 • Fluniksin meglumin
 • Gentamisin sülfat
 • imidokarb dipropionat
 • ivermektin
 • Kafein
 • Kalsiyum asetat
 • Kalsiyum glukonat
 • Kanamisin monosülfat
 • Ketoprofen
 • Klorsulon
 • Ksilazin
 • Levamizol HCl
 • Lidokain HCl
 • Magnezyum hipofosfit hekzahidrat
 • Marbofloksasin
 • Metamizol sodyum monohidrat
 • Neomisin sülfat
 • Oksfendazol
 • oksiklozanid
 • Oksitetrasiklin dihidrat
 • Oksitetrasiklin HCl
 • Oksitosin
 • pirantel embonat
 • Potasyum klavulanat
 • Prazikuantel
 • Rikobendazol
 • Sefaleksin monohidrat
 • Sefkuinom sülfat
 • Seftiofur HCl
 • Seftiofur HCl
 • Siflutrin
 • Simetikon (Dimetilpolisiloksan)
 • Sipermetrin
 • Sodyum askorbat (Vitamin C)
 • Sodyum bikarbonat
 • Sodyum selenit
 • Spiramisin
 • Sülfadiazin sodyum
 • Sülfadimidin sodyum
 • Sülfametoksazol
 • Tilmikosin
 • Tilozin Baz
 • Tilozin tartarat
 • Toldimfos sodyum
 • Triklabendazol
 • Trimetoprim
 • Vitamin B1
 • Vitamin B12
 • Vitamin B6
 • Vitamin E

 • Daldırma Emülsiyonu için Konsantrat
 • Damlatma Çözeltisi
 • Deri Spreyi
 • Dökme Çözelti
 • Enjeksiyonluk Çözelti
 • Enjeksiyonluk Süspansiyon
 • Kovan içi Şerit
 • Meme İçi Süspansiyon
 • Oral / Uterus İçi Tablet
 • Oral Çözelti
 • Oral Çözelti Tozu
 • Oral Emülsiyon
 • Oral Granül
 • Oral Tablet
 • Perfüzyonluk Çözelti

 • Arı
 • At
 • Buzağı
 • Hindi
 • Keçi
 • Kedi
 • Koyun
 • Köpek
 • Kuzu
 • Manda
 • Oğlak
 • Ördek
 • Sığır
 • Tatlı ve Deniz Balıkları
 • Tavuk
 • Tay
Teknomezathine %16

Teknomezathine %16

Oral Çözelti
/
Veteriner Sistemik Antibakteriyel
Sülfadimidin sodyum
Keçi Koyun Sığır Tavuk Hindi
BİLEŞİMİ
Teknomezathine %16 Oral Çözelti her ml’sinde 160 mg sülfadimidin sodyum (sulfamezathine, 2-p aminobenzene-sulfanamido 4:6-dimethylpyrimidine sodium) içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Teknomezathine %16 Oral Çözelti; etçi tavuk ve hindilerde görülen koksidiyozisin (kanlı ishalin) sağaltımında, ayrıca tavukların koriza ve kolerası, pullorum, tavuk tifosu, pasteurellosis, hava kesesi enfeksiyonları, E. coli tarafından meydana getirilen enfeksiyonlarda kullanılır.
Sığır, koyun ve keçilerde ise duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen gastroenteritis, kolibasillozis ve koliseptisemi gibi enfeksiyonlar ve koksidiyozis tedavisinde kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Teknomezathine %16 Oral Çözelti, veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
 
Sığır, koyun ve keçiler: 100 mg/kg canlı ağırlık doz hesabıyla, 10 kg canlı ağırlığa oral olarak ilk gün 6 ml, sonraki günlerde 3 ml verilir. Gerekirse bir miktar su ile karıştırılabilir. Tedaviye 3 - 5 gün süre ile devam edilir.
Etçi tavuk ve hindiler: İlk gün 160 mg/kg canlı ağırlık, sonraki günlerde 80 mg/kg canlı ağırlık doz hesabıyla uygulama yapılır. Pratik olarak her kg canlı ağırlık için ilk gün 1 ml, sonraki günlerde 0.5 ml çözelti, hayvanların içebileceği kadar suya karıştırılarak verilir. Tedaviye 4 - 7 gün süre ile devam edilir.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için yetiştirilen sığır, koyun ve keçiler 14 gün, tavuk ve hindiler 10 gün süreyle kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben 5 gün (10 sağım) süreyle elde edilen inek, koyun ve keçi sütü insan tüketimine sunulmamalıdır. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen tavuk ve hindilere uygulanmaz.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içindeki 100 ml’lik beyaz renkli polietilen şişelerde ve kutusuz olarak 500 ml, 1 litre ve 5 litrelik beyaz renkli polietilen şişelerde satışa sunulmuştur.