ARAMA
Detaylı ürün arama için tıklayınız
SATIŞ TEMSİLCİNİZ
En yakın satış temsilciniz
ONLINE KATALOG
İncelemek için tıklayınız
Teknovet

Teknomax

ARAMA
Etken Madde
 • (S)-Methopren
 • Albendazol
 • Amitraz
 • Amoksisilin trihidrat
 • Atropin sülfat
 • Borik asit
 • Buparvakuon
 • Butafosfan
 • Diklofenak sodyum
 • Doksisiklin hiklat
 • Enrofloksasin
 • Eritromisin tiyosiyanat
 • Fenbendazol
 • Fipronil
 • Florfenikol
 • Flumetrin
 • Fluniksin meglumin
 • Gentamisin sülfat
 • imidokarb dipropionat
 • ivermektin
 • Kafein
 • Kalsiyum asetat
 • Kalsiyum glukonat
 • Kanamisin monosülfat
 • Ketoprofen
 • Klorsulon
 • Ksilazin
 • Levamizol HCl
 • Lidokain HCl
 • Magnezyum hipofosfit hekzahidrat
 • Marbofloksasin
 • Metamizol sodyum monohidrat
 • Neomisin sülfat
 • Oksfendazol
 • oksiklozanid
 • Oksitetrasiklin dihidrat
 • Oksitetrasiklin HCl
 • Oksitosin
 • pirantel embonat
 • Potasyum klavulanat
 • Prazikuantel
 • Rikobendazol
 • Sefaleksin monohidrat
 • Sefkuinom sülfat
 • Seftiofur HCl
 • Seftiofur HCl
 • Siflutrin
 • Simetikon (Dimetilpolisiloksan)
 • Sipermetrin
 • Sodyum askorbat (Vitamin C)
 • Sodyum bikarbonat
 • Sodyum selenit
 • Spiramisin
 • Sülfadiazin sodyum
 • Sülfadimidin sodyum
 • Sülfametoksazol
 • Tilmikosin
 • Tilozin Baz
 • Tilozin tartarat
 • Toldimfos sodyum
 • Triklabendazol
 • Trimetoprim
 • Vitamin B1
 • Vitamin B12
 • Vitamin B6
 • Vitamin E

 • Daldırma Emülsiyonu için Konsantrat
 • Damlatma Çözeltisi
 • Deri Spreyi
 • Dökme Çözelti
 • Enjeksiyonluk Çözelti
 • Enjeksiyonluk Süspansiyon
 • Kovan içi Şerit
 • Meme İçi Süspansiyon
 • Oral / Uterus İçi Tablet
 • Oral Çözelti
 • Oral Çözelti Tozu
 • Oral Emülsiyon
 • Oral Granül
 • Oral Tablet
 • Perfüzyonluk Çözelti

 • Arı
 • At
 • Buzağı
 • Hindi
 • Keçi
 • Kedi
 • Koyun
 • Köpek
 • Kuzu
 • Manda
 • Oğlak
 • Ördek
 • Sığır
 • Tatlı ve Deniz Balıkları
 • Tavuk
 • Tay
Teknomax

Teknomax

Oral Çözelti Tozu
/
Veteriner Sistemik Antibakteriyel
Amoksisilin trihidrat
Tavuk Hindi Buzağı Kuzu Oğlak
BİLEŞİMİ
Teknomax Oral Çözelti Tozu 1 g’ında 800 mg amoksisiline eşdeğer amoksisilin trihidrat içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Teknomax Oral Çözelti Tozu buzağı, kuzu, oğlak, tavuk ve hindilerde duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonlarının ve ürogenital sistem enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.
 
Buzağı, kuzu ve oğlaklar: Bakteriyel diyare, koliseptisemi, bronkopnömoni, poliartritis, enteritis, göbek kordonu iltihaplarında ve diğer solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonlarında, ürogenital sistem enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.
 
Tavuk ve hindiler: Kolibasillozis, pullorum, tifo, paratifo, hindilerin hava kesesi yangısı, enfeksiyöz koriza, listeriosis ve viral ve mikoplazma kökenli (CRD ve CCRD) hastalıklara karışan ikincil bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Teknomax Oral Çözelti Tozu’nun etkin maddesi amoksisilinin farmakolojik dozu 20 mg/kg / canlı ağırlık / gündür. Suda kolayca eriyebildiğinden içme suyuna katılarak kullanılır. Tedaviye hastalığın şiddetine göre 3 - 5 gün süre ile devam edilmelidir. Günlük olarak alınması gereken doz 2 - 3 saat içinde tüketilecek içme suyu içerisinde çözdürülerek verilebilir.
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, etçi tavuk ve hindilerde toplu sağaltım için toplam canlı ağırlık esasına göre hesaplanacak günlük ilaç miktarı;
Teknomax Oral Çözelti Tozu (g) = Kanatlı sayısı x Ortalama canlı ağırlık x 25/1000 eşitliğinden hesaplanır veya aşağıdaki pratik doz tablosundan yararlanılır.
 
Kanatlı sayısı / kg canlı ağırlık Teknomax Oral Çözelti Tozu
10,000 adet / 0.25 kg c.a. 62.5 g
10,000 adet / 0.50 kg c.a. 125 g
10,000 adet / 0.75 kg c.a. 187.5 g
10,000 adet / 1.00 kg c.a. 250 g
10,000 adet / 1.25 kg c.a. 312.5 g
10,000 adet / 1.50 kg c.a. 375 g
10,000 adet / 1.75 kg c.a. 437.5 g
10,000 adet / 2.00 kg c.a. 500 g
 
 
Günlük olarak hesaplanan Teknomax Oral Çözelti Tozu miktarı:
1. Her 100 g Teknomax Oral Çözelti Tozu’na 480 ml su denk gelecek şekilde su katılarak homojen bir ön süspansiyon elde edilene değin karıştırıldıktan sonra ana su tankına aktarılır.
2. Su içerisinde ve gün boyunca sürekli ilaç verilmesi istendiğinde su tankının 2 - 3 saatlik aralıklarla karıştırılması gerekir. Ancak 12 saat içerisinde tüketilmeyen ilaçlı sular tekrar kullanılmamalıdır.
3. Daha güvenli bir uygulama seçeneği olarak, gerekli görüldüğünde kanatlı sürüsü için hesaplanan günlük ilaç dozu kontrollü su tüketimi ilkesine göre 2 - 3 saatlik süreçte de içirilebilir. Bunun için uygulamadan 2 saat önce (yaz aylarında daha kısa tutulabilir) hayvanlara içme suyu verilmesi durdurulur ve hazırlanan ilaçlı ön karışım 2 - 3 saatte bitirilebilecek kadar su bulunan ana su tankına aktarılıp iyice karıştırıldıktan sonra içirilir. İlaçlı suyun verilmesi aşamasında hayvanlara temiz su verilmemelidir. İlaçlı su uygulaması tamamlandıktan sonra normal içme suyuna dönülebilir.
4. 5 günlükten daha genç civcivler vücut ağırlıklarına göre daha az su tüketebilirler. Bu nedenle, gereken 20 mg/kg dozun alınmasını sağlamak amacıyla, gerekli Teknomax Oral Çözelti Tozu miktarı 1000 ppm amoksisilin (100 g / 80 litre su) konsantrasyonu sağlayacak şekilde içme suyu içinde çözdürülerek 2 - 3 saat içinde tüketilmesi sağlanır. Tavsiye edilen doz ve süre aşılmamalıdır.
 
Buzağı, kuzu ve oğlaklar: 40 kg canlı ağırlığa 1 g Teknomax Oral Çözelti Tozu bir miktar içme suyu ile karıştırılarak verilir. Tedaviye 3 - 5 gün süre ile devam edilmelidir.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için yetiştirilen tavuk ve hindiler 7 gün, kuzu, oğlak ve buzağılar 20 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen tavuk ve hindilere uygulanmaz.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Kutusuz olarak 1 kg’lık beyaz renkli polietilen kaplarda satışa sunulmuştur.