ARAMA
Detaylı ürün arama için tıklayınız
SATIŞ TEMSİLCİNİZ
En yakın satış temsilciniz
ONLINE KATALOG
İncelemek için tıklayınız
Teknovet

Spirotek

ARAMA
Etken Madde
 • (S)-Methopren
 • Albendazol
 • Amitraz
 • Amoksisilin trihidrat
 • Atropin sülfat
 • Borik asit
 • Buparvakuon
 • Butafosfan
 • Diklofenak sodyum
 • Doksisiklin hiklat
 • Enrofloksasin
 • Eritromisin tiyosiyanat
 • Fenbendazol
 • Fipronil
 • Florfenikol
 • Flumetrin
 • Fluniksin meglumin
 • Gentamisin sülfat
 • imidokarb dipropionat
 • ivermektin
 • Kafein
 • Kalsiyum asetat
 • Kalsiyum glukonat
 • Kanamisin monosülfat
 • Ketoprofen
 • Klorsulon
 • Ksilazin
 • Levamizol HCl
 • Lidokain HCl
 • Magnezyum hipofosfit hekzahidrat
 • Marbofloksasin
 • Metamizol sodyum monohidrat
 • Neomisin sülfat
 • Oksfendazol
 • oksiklozanid
 • Oksitetrasiklin dihidrat
 • Oksitetrasiklin HCl
 • Oksitosin
 • Potasyum klavulanat
 • Prazikuantel
 • Rikobendazol
 • Sefaleksin monohidrat
 • Sefkuinom sülfat
 • Seftiofur HCl
 • Seftiofur HCl
 • Siflutrin
 • Simetikon (Dimetilpolisiloksan)
 • Sipermetrin
 • Sodyum askorbat (Vitamin C)
 • Sodyum bikarbonat
 • Sodyum selenit
 • Spiramisin
 • Sülfadiazin sodyum
 • Sülfadimidin sodyum
 • Sülfametoksazol
 • Tilmikosin
 • Tilozin Baz
 • Tilozin tartarat
 • Toldimfos sodyum
 • Triklabendazol
 • Trimetoprim
 • Vitamin B1
 • Vitamin B12
 • Vitamin B6
 • Vitamin E

 • Daldırma Emülsiyonu için Konsantrat
 • Damlatma Çözeltisi
 • Deri Spreyi
 • Dökme Çözelti
 • Enjeksiyonluk Çözelti
 • Enjeksiyonluk Süspansiyon
 • Kovan içi Şerit
 • Meme İçi Süspansiyon
 • Oral / Uterus İçi Tablet
 • Oral Çözelti
 • Oral Çözelti Tozu
 • Oral Emülsiyon
 • Oral Granül
 • Oral Tablet
 • Perfüzyonluk Çözelti

 • Arı
 • At
 • Buzağı
 • Hindi
 • Keçi
 • Kedi
 • Koyun
 • Köpek
 • Kuzu
 • Manda
 • Oğlak
 • Ördek
 • Sığır
 • Tatlı ve Deniz Balıkları
 • Tavuk
 • Tay
Spirotek

Spirotek

Enjeksiyonluk Çözelti
/
Veteriner Sistemik Antibakteriyel
Spiramisin
Sığır Buzağı
BİLEŞİMİ
Spirotek Enjeksiyonluk Çözelti her ml’sinde 600,000 İÜ spiramisin içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Spirotek Enjeksiyonluk Çözelti sığır ve buzağılarda duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen;
- Staphylococcus, Streptococcus ve Mycoplasma’ların neden olduğu mastitisler,
- Ayak çürüğü,
- Solunum sistemi enfeksiyonları, özellikle Pasteurella ve Mycoplasma’ların neden olduğu enzootik pneumoniler,
- Artritis,
- Metritis,
- Omfalitis ve omfaloflebitis,
- Enteritislerin tedavisinde kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, Spirotek Enjeksiyonluk Çözelti sığırlara 30,000 İÜ spiramisin / kg c.a. dozda, buzağılara 75,000 İÜ spiramisin / kg c.a. dozda derin kas içi (İM) olarak uygulanır. Tek uygulama yeterlidir, ancak gerekli görüldüğü takdirde 24 saat sonra doz tekrarı yapılabilir.
 
Pratik olarak;
Sığırlarda; 5 ml / 100 kg canlı ağırlığa,
Buzağılarda; 5 ml / 40 kg canlı ağırlığa uygulanır.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için yetiştirilen sığırlar 21 gün süreyle kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben 7 gün (14 sağım) süreyle elde edilen inek sütleri insan tüketimine sunulmamalıdır.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içindeki 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik renksiz cam flakonlarda satışa sunulmuştur.