ARAMA
Detaylı ürün arama için tıklayınız
SATIŞ TEMSİLCİNİZ
En yakın satış temsilciniz
ONLINE KATALOG
İncelemek için tıklayınız
Teknovet

Neosülfaprim

Teknovet > Ürünler > Antibiyotikler > Neosülfaprim
ARAMA
Etken Madde
 • (S)-Methopren
 • Albendazol
 • Amitraz
 • Amoksisilin trihidrat
 • Atropin sülfat
 • Borik asit
 • Buparvakuon
 • Butafosfan
 • Diklofenak sodyum
 • Doksisiklin hiklat
 • Enrofloksasin
 • Eritromisin tiyosiyanat
 • Fenbendazol
 • Fipronil
 • Florfenikol
 • Flumetrin
 • Fluniksin meglumin
 • Gentamisin sülfat
 • imidokarb dipropionat
 • ivermektin
 • Kafein
 • Kalsiyum asetat
 • Kalsiyum glukonat
 • Kanamisin monosülfat
 • Ketoprofen
 • Klorsulon
 • Ksilazin
 • Levamizol HCl
 • Lidokain HCl
 • Magnezyum hipofosfit hekzahidrat
 • Marbofloksasin
 • Metamizol sodyum monohidrat
 • Neomisin sülfat
 • Oksfendazol
 • oksiklozanid
 • Oksitetrasiklin dihidrat
 • Oksitetrasiklin HCl
 • Oksitosin
 • pirantel embonat
 • Potasyum klavulanat
 • Prazikuantel
 • Rikobendazol
 • Sefaleksin monohidrat
 • Sefkuinom sülfat
 • Seftiofur HCl
 • Seftiofur HCl
 • Siflutrin
 • Simetikon (Dimetilpolisiloksan)
 • Sipermetrin
 • Sodyum askorbat (Vitamin C)
 • Sodyum bikarbonat
 • Sodyum selenit
 • Spiramisin
 • Sülfadiazin sodyum
 • Sülfadimidin sodyum
 • Sülfametoksazol
 • Tilmikosin
 • Tilozin Baz
 • Tilozin tartarat
 • Toldimfos sodyum
 • Triklabendazol
 • Trimetoprim
 • Vitamin B1
 • Vitamin B12
 • Vitamin B6
 • Vitamin E

 • Daldırma Emülsiyonu için Konsantrat
 • Damlatma Çözeltisi
 • Deri Spreyi
 • Dökme Çözelti
 • Enjeksiyonluk Çözelti
 • Enjeksiyonluk Süspansiyon
 • Kovan içi Şerit
 • Meme İçi Süspansiyon
 • Oral / Uterus İçi Tablet
 • Oral Çözelti
 • Oral Çözelti Tozu
 • Oral Emülsiyon
 • Oral Granül
 • Oral Tablet
 • Perfüzyonluk Çözelti

 • Arı
 • At
 • Buzağı
 • Hindi
 • Keçi
 • Kedi
 • Koyun
 • Köpek
 • Kuzu
 • Manda
 • Oğlak
 • Ördek
 • Sığır
 • Tatlı ve Deniz Balıkları
 • Tavuk
 • Tay
Neosülfaprim

Neosülfaprim

Oral Çözelti Tozu
/
Veteriner Sistemik Antibakteriyel
Neomisin sülfat
Sülfadiazin sodyum
Trimetoprim
Tavuk Buzağı Oğlak Kuzu
BİLEŞİMİ
1 g’ında 125 mg neomisin baza eşdeğer neomisin sülfat, 50 mg trimetoprim ve 250 mg sülfadiazin baza eşdeğer sülfadiazin sodyum içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Ruminasyonu başlamamış buzağı, kuzu ve oğlaklarda: Duyarlı bakterilerin neden olduğu pnömoni, bronşitis, nefritis, göbek kordonu iltihabı, Salmonella ve Vibrio türlerinin neden olduğu bakteriyel enteritler, diğer yumuşak doku hastalıklarının tedavisinde kullanılır.
 
Etçi tavuklarda: E. coli, Salmonella ve Pasteurella türlerinin neden olduğu hastalıklar, Haemophilus ve Yersinia türlerinin neden olduğu koriza ve kolera hastalıkları, ayrıca, duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen rhinitis, konjonktivitis, sinüzitis ve bakteriyel enteritislerin tedavisinde kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Suda kolayca eriyebildiğinden içme suyuna katılarak kullanılır. Veteriner hekim başka şekilde tavsiye etmediği takdirde, günlük doz aşağıdaki şekilde kullanılır.
Buzağı, kuzu ve oğlaklar: Her 12.5 kg canlı ağırlık için günde 1 g Neosülfaprim Oral Çözelti Tozu olacak şekilde yeterli miktarda su ile karıştırılarak içirilir.
 
Etçi tavuklar: Her 12.5 kg canlı ağırlık için günde 2 g Neosülfaprim Oral Çözelti Tozu içme suyuna karıştırılarak verilir.
 
Uygulamadan 2 - 3 saat önce hayvanların susuz bırakılması önerilir. İlaçlı su her gün taze olarak hazırlanmalıdır. Tüm türlerde tedaviye 3 - 5 gün süre ile devam edilir.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç kullanımını takiben buzağı, kuzu ve oğlaklar 14 gün, tavuklar 10 gün süreyle kesime gönderilmemelidirler. Yumurtası insan tüketimine sunulan tavuklarda kullanılmamalıdır.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içindeki 20 g’lık bal renkli cam şişelerde ve kutusuz olarak 1 kg’lık beyaz renkli plastik şişelerde satışa sunulmuştur.