ARAMA
Detaylı ürün arama için tıklayınız
SATIŞ TEMSİLCİNİZ
En yakın satış temsilciniz
ONLINE KATALOG
İncelemek için tıklayınız
Teknovet

Neocure

ARAMA
Etken Madde
 • (S)-Methopren
 • Albendazol
 • Amitraz
 • Amoksisilin trihidrat
 • Atropin sülfat
 • Borik asit
 • Buparvakuon
 • Butafosfan
 • Diklofenak sodyum
 • Doksisiklin hiklat
 • Enrofloksasin
 • Eritromisin tiyosiyanat
 • Fenbendazol
 • Fipronil
 • Florfenikol
 • Flumetrin
 • Fluniksin meglumin
 • Gentamisin sülfat
 • imidokarb dipropionat
 • ivermektin
 • Kafein
 • Kalsiyum asetat
 • Kalsiyum glukonat
 • Kanamisin monosülfat
 • Ketoprofen
 • Klorsulon
 • Ksilazin
 • Levamizol HCl
 • Lidokain HCl
 • Magnezyum hipofosfit hekzahidrat
 • Marbofloksasin
 • Metamizol sodyum monohidrat
 • Neomisin sülfat
 • Oksfendazol
 • oksiklozanid
 • Oksitetrasiklin dihidrat
 • Oksitetrasiklin HCl
 • Oksitosin
 • pirantel embonat
 • Potasyum klavulanat
 • Prazikuantel
 • Rikobendazol
 • Sefaleksin monohidrat
 • Sefkuinom sülfat
 • Seftiofur HCl
 • Seftiofur HCl
 • Siflutrin
 • Simetikon (Dimetilpolisiloksan)
 • Sipermetrin
 • Sodyum askorbat (Vitamin C)
 • Sodyum bikarbonat
 • Sodyum selenit
 • Spiramisin
 • Sülfadiazin sodyum
 • Sülfadimidin sodyum
 • Sülfametoksazol
 • Tilmikosin
 • Tilozin Baz
 • Tilozin tartarat
 • Toldimfos sodyum
 • Triklabendazol
 • Trimetoprim
 • Vitamin B1
 • Vitamin B12
 • Vitamin B6
 • Vitamin E

 • Daldırma Emülsiyonu için Konsantrat
 • Damlatma Çözeltisi
 • Deri Spreyi
 • Dökme Çözelti
 • Enjeksiyonluk Çözelti
 • Enjeksiyonluk Süspansiyon
 • Kovan içi Şerit
 • Meme İçi Süspansiyon
 • Oral / Uterus İçi Tablet
 • Oral Çözelti
 • Oral Çözelti Tozu
 • Oral Emülsiyon
 • Oral Granül
 • Oral Tablet
 • Perfüzyonluk Çözelti

 • Arı
 • At
 • Buzağı
 • Hindi
 • Keçi
 • Kedi
 • Koyun
 • Köpek
 • Kuzu
 • Manda
 • Oğlak
 • Ördek
 • Sığır
 • Tatlı ve Deniz Balıkları
 • Tavuk
 • Tay
Neocure

Neocure

Oral Çözelti Tozu
/
Veteriner Sistemik Antibakteriyel
Neomisin sülfat
Oksitetrasiklin HCl
Tavuk Hindi Ördek Buzağı Kuzu Oğlak
BİLEŞİMİ
1 gramında 231.6 mg oksitetrasiklin baza eşdeğer oksitetrasiklin HCl ve 161.3 mg neomisin baza eşdeğer neomisin sülfat içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Neocure Oral Çözelti Tozu, duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen;
 
Tavuk, hindi ve ördeklerde: Kronik solunum sistemi hastalığı (CRD), mavi ibik, bulaşıcı koriza, enfeksiyöz sinüzitis, hava kesesi iltihabı, kanatlı kolerası gibi enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
Buzağı, kuzu ve oğlaklarda: Bakteriyel enteritis, septisemi, solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde, farmakolojik dozu, neomisin baz alınarak 10 mg/kg canlı ağırlık / gündür.
 
Kuzu ve oğlaklarda: 20 kg canlı ağırlığa 1.2 g Neocure Oral Çözelti Tozu verilir.
Buzağılarda: 50 kg canlı ağırlığa 3 g Neocure Oral Çözelti Tozu bir miktar su ile karıştırılarak içirilir. Süt ile karıştırılmamalıdır.
Tavuk, hindi ve ördeklerde: 50 kg canlı ağırlığa 3 g Neocure Oral Çözelti Tozu içme suyuna karıştırılarak verilir.
Uygulamadan 2 - 3 saat önce hayvanların susuz bırakılması önerilir. İlaçlı su her gün taze olarak hazırlanmalıdır. Tüm türlerde tedaviye 3 - 5 gün süre ile devam edilir.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben 10 gün geçmeden buzağı ve kuzular, 14 gün geçmeden tavuk, hindi ve ördekler kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben 14 gün süreyle elde edilen yumurtalar insan tüketimine sunulmamalıdır.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içerisinde 20 g’lık amber renkli cam şişelerde, kutusuz olarak 100 g’lık alüminyum folyo poşetlerde ve 1 kg’lık beyaz renkli polietilen kaplarda satışa sunulmuştur.