ARAMA
Detaylı ürün arama için tıklayınız
SATIŞ TEMSİLCİNİZ
En yakın satış temsilciniz
ONLINE KATALOG
İncelemek için tıklayınız
Teknovet

Marboflex %10

Teknovet > Ürünler > Antibiyotikler > Marboflex %10
ARAMA
Etken Madde
 • (S)-Methopren
 • Albendazol
 • Amitraz
 • Amoksisilin trihidrat
 • Atropin sülfat
 • Borik asit
 • Buparvakuon
 • Butafosfan
 • Diklofenak sodyum
 • Doksisiklin hiklat
 • Enrofloksasin
 • Eritromisin tiyosiyanat
 • Fenbendazol
 • Fipronil
 • Florfenikol
 • Flumetrin
 • Fluniksin meglumin
 • Gentamisin sülfat
 • imidokarb dipropionat
 • ivermektin
 • Kafein
 • Kalsiyum asetat
 • Kalsiyum glukonat
 • Kanamisin monosülfat
 • Ketoprofen
 • Klorsulon
 • Ksilazin
 • Levamizol HCl
 • Lidokain HCl
 • Magnezyum hipofosfit hekzahidrat
 • Marbofloksasin
 • Metamizol sodyum monohidrat
 • Neomisin sülfat
 • Oksfendazol
 • oksiklozanid
 • Oksitetrasiklin dihidrat
 • Oksitetrasiklin HCl
 • Oksitosin
 • Potasyum klavulanat
 • Prazikuantel
 • Rikobendazol
 • Sefaleksin monohidrat
 • Sefkuinom sülfat
 • Seftiofur HCl
 • Seftiofur HCl
 • Siflutrin
 • Simetikon (Dimetilpolisiloksan)
 • Sipermetrin
 • Sodyum askorbat (Vitamin C)
 • Sodyum bikarbonat
 • Sodyum selenit
 • Spiramisin
 • Sülfadiazin sodyum
 • Sülfadimidin sodyum
 • Sülfametoksazol
 • Tilmikosin
 • Tilozin Baz
 • Tilozin tartarat
 • Toldimfos sodyum
 • Triklabendazol
 • Trimetoprim
 • Vitamin B1
 • Vitamin B12
 • Vitamin B6
 • Vitamin E

 • Daldırma Emülsiyonu için Konsantrat
 • Damlatma Çözeltisi
 • Deri Spreyi
 • Dökme Çözelti
 • Enjeksiyonluk Çözelti
 • Enjeksiyonluk Süspansiyon
 • Kovan içi Şerit
 • Meme İçi Süspansiyon
 • Oral / Uterus İçi Tablet
 • Oral Çözelti
 • Oral Çözelti Tozu
 • Oral Emülsiyon
 • Oral Granül
 • Oral Tablet
 • Perfüzyonluk Çözelti

 • Arı
 • At
 • Buzağı
 • Hindi
 • Keçi
 • Kedi
 • Koyun
 • Köpek
 • Kuzu
 • Manda
 • Oğlak
 • Ördek
 • Sığır
 • Tatlı ve Deniz Balıkları
 • Tavuk
 • Tay
Marboflex %10

Marboflex %10

Enjeksiyonluk Çözelti
/
Veteriner Sistemik Antibakteriyel
Marbofloksasin
Sığır
BİLEŞİMİ
Her ml’sinde 100 mg marbofloksasin içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Marboflex %10 Enjeksiyonluk Çözelti; sığırlarda P. multocida, P. haemolytica ve Mycoplasma bovis’in sebep olduğu solunum sistemi enfeksiyonları, akut mastitis ve metritis tedavisinde kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Marboflex %10 Enjeksiyonluk Çözelti, veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
 
Solunum sistemi enfeksiyonları:
Sığırlara kas içi (İM) yolla tek bir doz halinde 8 mg/kg canlı ağırlık doz hesabı ile her 25 kg canlı ağırlığa 2 ml uygulanır.
Kas içi (İM), damar içi (İV) ve deri altı (SC) yolla, 2 mg/kg c.a. gün doz hesabı ile her 50 kg canlı ağırlığa 1 ml uygulanır. Tedaviye aralıksız olarak 3 - 5 gün süre ile devam edilir.
 
Akut mastitis ve metritis tedavisi:
Kas içi (İM), damar içi (İV) ve deri altı (SC) yolla, 2 mg/kg c.a. gün doz hesabı ile her 50 kg canlı ağırlığa 1 ml uygulanır. Tedaviye aralıksız olarak 3 - 5 gün süre ile devam edilir. Enjekte edilecek miktar 20 ml’den fazla ise toplam miktarın bölünerek iki veya daha fazla ayrı yere enjekte edilmesi önerilir.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 6 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 1.5 gün (3 sağım) süreyle elde edilen inek sütü tüketime sunulmamalıdır.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde; 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik amber renkli cam flakonlarda satışa sunulmuştur.