ARAMA
Detaylı ürün arama için tıklayınız
SATIŞ TEMSİLCİNİZ
En yakın satış temsilciniz
ONLINE KATALOG
İncelemek için tıklayınız
Teknovet

Klavicure

ARAMA
Etken Madde
 • (S)-Methopren
 • Albendazol
 • Amitraz
 • Amoksisilin trihidrat
 • Atropin sülfat
 • Borik asit
 • Buparvakuon
 • Butafosfan
 • Diklofenak sodyum
 • Doksisiklin hiklat
 • Enrofloksasin
 • Eritromisin tiyosiyanat
 • Fenbendazol
 • Fipronil
 • Florfenikol
 • Flumetrin
 • Fluniksin meglumin
 • Gentamisin sülfat
 • imidokarb dipropionat
 • ivermektin
 • Kafein
 • Kalsiyum asetat
 • Kalsiyum glukonat
 • Kanamisin monosülfat
 • Ketoprofen
 • Klorsulon
 • Ksilazin
 • Levamizol HCl
 • Lidokain HCl
 • Magnezyum hipofosfit hekzahidrat
 • Marbofloksasin
 • Metamizol sodyum monohidrat
 • Neomisin sülfat
 • Oksfendazol
 • oksiklozanid
 • Oksitetrasiklin dihidrat
 • Oksitetrasiklin HCl
 • Oksitosin
 • pirantel embonat
 • Potasyum klavulanat
 • Prazikuantel
 • Rikobendazol
 • Sefaleksin monohidrat
 • Sefkuinom sülfat
 • Seftiofur HCl
 • Seftiofur HCl
 • Siflutrin
 • Simetikon (Dimetilpolisiloksan)
 • Sipermetrin
 • Sodyum askorbat (Vitamin C)
 • Sodyum bikarbonat
 • Sodyum selenit
 • Spiramisin
 • Sülfadiazin sodyum
 • Sülfadimidin sodyum
 • Sülfametoksazol
 • Tilmikosin
 • Tilozin Baz
 • Tilozin tartarat
 • Toldimfos sodyum
 • Triklabendazol
 • Trimetoprim
 • Vitamin B1
 • Vitamin B12
 • Vitamin B6
 • Vitamin E

 • Daldırma Emülsiyonu için Konsantrat
 • Damlatma Çözeltisi
 • Deri Spreyi
 • Dökme Çözelti
 • Enjeksiyonluk Çözelti
 • Enjeksiyonluk Süspansiyon
 • Kovan içi Şerit
 • Meme İçi Süspansiyon
 • Oral / Uterus İçi Tablet
 • Oral Çözelti
 • Oral Çözelti Tozu
 • Oral Emülsiyon
 • Oral Granül
 • Oral Tablet
 • Perfüzyonluk Çözelti

 • Arı
 • At
 • Buzağı
 • Hindi
 • Keçi
 • Kedi
 • Koyun
 • Köpek
 • Kuzu
 • Manda
 • Oğlak
 • Ördek
 • Sığır
 • Tatlı ve Deniz Balıkları
 • Tavuk
 • Tay
Klavicure

Klavicure

Enjeksiyonluk Süspansiyon
/
Veteriner Sistemik Antibakteriyel
Atropin sülfat
Amoksisilin trihidrat
Potasyum klavulanat
Kedi Köpek Sığır
BİLEŞİMİ
Her ml’sinde 140 mg amoksisiline eşdeğer amoksisilin trihidrat ve 35 mg klavulanik aside eşdeğer potasyum klavulanat içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Klavicure Enjeksiyonluk Süspansiyon sığır, köpek ve kedilerde amoksisilin ve klavulanik aside duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu sistemik enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
 
Sığırlarda: Solunum sistemi enfeksiyonlarının (pnömoni, bronkopnömoni, plöropnömoni), sindirim sistemi enfeksiyonlarının, ürogenital sistem enfeksiyonlarının (nefritis, pyelonefritis, sistitis), deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının (apseler, eklem ve göbek hastalıkları gibi), yara ve ayak enfeksiyonlarının ve cerrahi girişimler sonucu oluşan enfeksiyonların tedavisinde, ayrıca mastitis ve metritislerde lokal tedaviye parenteral destek amacıyla kullanılır.
 
Köpek ve kedilerde: Solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonlarının, apseler, gingivitis, anal sakkulitis ve pyoderma gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının, nefritis, pyelonefritis, sistitis ve üretritis gibi ürogenital sistem enfeksiyonlarının ve cerrahi girişimler sonucu oluşan enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Klavicure Enjeksiyonluk Süspansiyon; veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, sığır, köpek ve kedilere 8.75 mg (7 mg amoksisilin ve 1.75 mg klavulanik asit) / kg c.a. / gün dozda kas içi (İM) ve deri altı (SC) yol ile uygulanır. Kullanmadan önce homojen bir karışım elde etmek amacı ile şişeyi iyice çalkalayınız. Deri altı ve kas içi uygulamayı takiben enjeksiyon bölgesine masaj yapılmalıdır. Uygulama esnasında kuru ve steril iğne ve enjektör kullanılmalıdır.
 
Pratik olarak; 1 ml Klavicure Enjeksiyonluk Süspansiyon / 20 kg canlı ağırlığa uygulanır. Uygulamaya 3 - 5 gün süre ile devam edilir.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için yetiştirilen sığırlar 20 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben 4 gün (8 sağım) süreyle elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik renksiz cam flakonlarda satışa sunulmuştur.