ARAMA
Detaylı ürün arama için tıklayınız
SATIŞ TEMSİLCİNİZ
En yakın satış temsilciniz
ONLINE KATALOG
İncelemek için tıklayınız
Teknovet

Gentacure %10

Teknovet > Ürünler > Antibiyotikler > Gentacure %10
ARAMA
Etken Madde
 • (S)-Methopren
 • Albendazol
 • Amitraz
 • Amoksisilin trihidrat
 • Atropin sülfat
 • Borik asit
 • Buparvakuon
 • Butafosfan
 • Diklofenak sodyum
 • Doksisiklin hiklat
 • Enrofloksasin
 • Eritromisin tiyosiyanat
 • Fenbendazol
 • Fipronil
 • Florfenikol
 • Flumetrin
 • Fluniksin meglumin
 • Gentamisin sülfat
 • imidokarb dipropionat
 • ivermektin
 • Kafein
 • Kalsiyum asetat
 • Kalsiyum glukonat
 • Kanamisin monosülfat
 • Ketoprofen
 • Klorsulon
 • Ksilazin
 • Levamizol HCl
 • Lidokain HCl
 • Magnezyum hipofosfit hekzahidrat
 • Marbofloksasin
 • Metamizol sodyum monohidrat
 • Neomisin sülfat
 • Oksfendazol
 • oksiklozanid
 • Oksitetrasiklin dihidrat
 • Oksitetrasiklin HCl
 • Oksitosin
 • pirantel embonat
 • Potasyum klavulanat
 • Prazikuantel
 • Rikobendazol
 • Sefaleksin monohidrat
 • Sefkuinom sülfat
 • Seftiofur HCl
 • Seftiofur HCl
 • Siflutrin
 • Simetikon (Dimetilpolisiloksan)
 • Sipermetrin
 • Sodyum askorbat (Vitamin C)
 • Sodyum bikarbonat
 • Sodyum selenit
 • Spiramisin
 • Sülfadiazin sodyum
 • Sülfadimidin sodyum
 • Sülfametoksazol
 • Tilmikosin
 • Tilozin Baz
 • Tilozin tartarat
 • Toldimfos sodyum
 • Triklabendazol
 • Trimetoprim
 • Vitamin B1
 • Vitamin B12
 • Vitamin B6
 • Vitamin E

 • Daldırma Emülsiyonu için Konsantrat
 • Damlatma Çözeltisi
 • Deri Spreyi
 • Dökme Çözelti
 • Enjeksiyonluk Çözelti
 • Enjeksiyonluk Süspansiyon
 • Kovan içi Şerit
 • Meme İçi Süspansiyon
 • Oral / Uterus İçi Tablet
 • Oral Çözelti
 • Oral Çözelti Tozu
 • Oral Emülsiyon
 • Oral Granül
 • Oral Tablet
 • Perfüzyonluk Çözelti

 • Arı
 • At
 • Buzağı
 • Hindi
 • Keçi
 • Kedi
 • Koyun
 • Köpek
 • Kuzu
 • Manda
 • Oğlak
 • Ördek
 • Sığır
 • Tatlı ve Deniz Balıkları
 • Tavuk
 • Tay
Gentacure %10

Gentacure %10

Enjeksiyonluk Çözelti
/
Veteriner Sistemik Antibakteriyel
Gentamisin sülfat
At Kedi Köpek Sığır Buzağı Tay
BİLEŞİMİ
Her ml’sinde 100 mg gentamisin baza eşdeğer gentamisin sülfat içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Gentacure %10 Enjeksiyonluk Çözelti; sığır, at, kedi ve köpekte gentamisine duyarlı organizmaların yapmış olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
- Solunum sistemi enfeksiyonları (tracheobronchitis, pnömoni, pleuritis)
- Gastrointestinal sistem enfeksiyonları (colibasillosis, dizanteri, septisemi)
- Ürogenital sistem enfeksiyonları (endometritis, metritis, sistitis, nefritis, mastitis)
- Yumuşak doku enfeksiyonları
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Gentacure %10 Enjeksiyonluk Çözelti; veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde, kas içi (İM), damar içi (İV) veya deri altı (SC) yol ile sığır ve atlarda 4 mg/kg canlı ağırlık / gün doz hesabıyla, kedi ve köpeklerde 5 mg/kg canlı ağırlık / gün doz hesabıyla uygulanır.
 
Hayvan türü Pratik doz Tedavi şekli ve süresi
Sığır - At (200 - 250 kg) 8 - 10 ml Günde 1 uygulama (3 - 5 gün süreyle)
Dana - Düve (75 - 100 kg) 3 - 4 ml Günde 1 uygulama (3 - 5 gün süreyle)
Buzağı - Tay (50 - 75 kg) 2 - 3 ml Günde 1 uygulama (3 - 5 gün süreyle)
Kedi - Köpek (5 kg) 0.1 ml 1. gün 12 saat ara ile günde 2 kez ve günlük doz ikiye bölünerek uygulanır ve sonraki günler 1 uygulama yapılır (3 - 5 gün süreyle)
 
 
Hayvanın bir bölgesine bir seferde büyük hayvanlarda 10 ml’den fazla aynı noktaya enjekte edilmemelidir.
Kesinlikle doz aşımı yapılmamalıdır. Özellikle, zayıf ve küçük cüsseli hayvanlarda doz ayarlaması dikkatli yapılmalıdır.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç kullanımını takiben 80 gün süreyle eti için yetiştirilen sığırlar kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulandıktan sonraki 2 gün (4 sağım) süresince elde edilen inek sütü insan gıdası olarak kullanılmamalıdır.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içindeki 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik amber renkli cam flakonlarda satışa sunulmuştur.