ARAMA
Detaylı ürün arama için tıklayınız
SATIŞ TEMSİLCİNİZ
En yakın satış temsilciniz
ONLINE KATALOG
İncelemek için tıklayınız
Teknovet

Flortek

ARAMA
Etken Madde
 • (S)-Methopren
 • Albendazol
 • Amitraz
 • Amoksisilin trihidrat
 • Atropin sülfat
 • Borik asit
 • Buparvakuon
 • Butafosfan
 • Diklofenak sodyum
 • Doksisiklin hiklat
 • Enrofloksasin
 • Eritromisin tiyosiyanat
 • Fenbendazol
 • Fipronil
 • Florfenikol
 • Flumetrin
 • Fluniksin meglumin
 • Gentamisin sülfat
 • imidokarb dipropionat
 • ivermektin
 • Kafein
 • Kalsiyum asetat
 • Kalsiyum glukonat
 • Kanamisin monosülfat
 • Ketoprofen
 • Klorsulon
 • Ksilazin
 • Levamizol HCl
 • Lidokain HCl
 • Magnezyum hipofosfit hekzahidrat
 • Marbofloksasin
 • Metamizol sodyum monohidrat
 • Neomisin sülfat
 • Oksfendazol
 • oksiklozanid
 • Oksitetrasiklin dihidrat
 • Oksitetrasiklin HCl
 • Oksitosin
 • Potasyum klavulanat
 • Prazikuantel
 • Rikobendazol
 • Sefaleksin monohidrat
 • Sefkuinom sülfat
 • Seftiofur HCl
 • Seftiofur HCl
 • Siflutrin
 • Simetikon (Dimetilpolisiloksan)
 • Sipermetrin
 • Sodyum askorbat (Vitamin C)
 • Sodyum bikarbonat
 • Sodyum selenit
 • Spiramisin
 • Sülfadiazin sodyum
 • Sülfadimidin sodyum
 • Sülfametoksazol
 • Tilmikosin
 • Tilozin Baz
 • Tilozin tartarat
 • Toldimfos sodyum
 • Triklabendazol
 • Trimetoprim
 • Vitamin B1
 • Vitamin B12
 • Vitamin B6
 • Vitamin E

 • Daldırma Emülsiyonu için Konsantrat
 • Damlatma Çözeltisi
 • Deri Spreyi
 • Dökme Çözelti
 • Enjeksiyonluk Çözelti
 • Enjeksiyonluk Süspansiyon
 • Kovan içi Şerit
 • Meme İçi Süspansiyon
 • Oral / Uterus İçi Tablet
 • Oral Çözelti
 • Oral Çözelti Tozu
 • Oral Emülsiyon
 • Oral Granül
 • Oral Tablet
 • Perfüzyonluk Çözelti

 • Arı
 • At
 • Buzağı
 • Hindi
 • Keçi
 • Kedi
 • Koyun
 • Köpek
 • Kuzu
 • Manda
 • Oğlak
 • Ördek
 • Sığır
 • Tatlı ve Deniz Balıkları
 • Tavuk
 • Tay
Flortek

Flortek

Enjeksiyonluk Çözelti
/
Veteriner Sistemik Antibakteriyel
Florfenikol
Sığır
BİLEŞİMİ
Her ml’sinde 300 mg florfenikol içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Flortek Enjeksiyonluk Çözelti; sığırlarda florfenikole duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
- Sığırlarda özellikle Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus, Corynebacterium pyogenes ve florfenikole duyarlı diğer mikroorganizmaların neden olduğu solunum sistemi enfeksiyonlarının (BRD, plöropnömoni, bronşitis, tonsillitis),
- Fusobacterium necrophorum ve Bacteroides melaninogenicus’un neden olduğu ayak çürüğü, interdigital nekrobasillozis ve enfeksiyöz pododermatitis gibi bakteriyel kaynaklı ayak hastalıklarının,
- Moraxella bovis’in neden olduğu enfeksiyöz keratokonjonktivitisin (pink eye) tedavisinde kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Kas içi uygulama: Sığırlarda sadece boyun bölgesine kas içi yolla, 15 kg canlı ağırlık için 1 ml (20 mg florfenikol / kg canlı ağırlık) dozda uygulama yapılır. 48 saat süreyle kandaki etkili yoğunluklarını korur.
Deri altı uygulama: Sığırlarda deri altı yolla, 15 kg canlı ağırlık için 2 ml (40 mg florfenikol / kg canlı ağırlık) dozda uygulama yapılır. 84 - 156 saat (3.5 - 6.5 gün) süreyle kandaki etkili yoğunluklarını korur. Deri altı uyguma için tek doz yeterlidir.
Bir enjeksiyon bölgesine 10 ml’den fazla uygulama yapılmamalı, gerekirse doz bölünerek uygulanmalıdır. Enjeksiyonlar sadece boyun bölgesinden yapılmalıdır. Kullanırken asepsi ve antisepsiye uyulmalıdır.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar kas içi uygulamalarda 30 gün, deri altı uygulamalarda 44 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde edilen sağmal ineklerde kullanılmaz.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içerisinde kırmızı bromobutil kauçuk tıpa ve beyaz alüminyum flip-off kapak ile kapatılmış 50 ve 100 ml’lik tip II renksiz cam flakonlarda ve kırmızı bromobutil kauçuk tıpa ve şeffaf alüminyum flip-off kapak ile kapatılmış 250 ml’lik tip II renksiz cam flakonlarda satışa sunulmuştur.