ARAMA
Detaylı ürün arama için tıklayınız
SATIŞ TEMSİLCİNİZ
En yakın satış temsilciniz
ONLINE KATALOG
İncelemek için tıklayınız
Teknovet

Eritrotek

ARAMA
Etken Madde
 • (S)-Methopren
 • Albendazol
 • Amitraz
 • Amoksisilin trihidrat
 • Atropin sülfat
 • Borik asit
 • Buparvakuon
 • Butafosfan
 • Diklofenak sodyum
 • Doksisiklin hiklat
 • Enrofloksasin
 • Eritromisin tiyosiyanat
 • Fenbendazol
 • Fipronil
 • Florfenikol
 • Flumetrin
 • Fluniksin meglumin
 • Gentamisin sülfat
 • imidokarb dipropionat
 • ivermektin
 • Kafein
 • Kalsiyum asetat
 • Kalsiyum glukonat
 • Kanamisin monosülfat
 • Ketoprofen
 • Klorsulon
 • Ksilazin
 • Levamizol HCl
 • Lidokain HCl
 • Magnezyum hipofosfit hekzahidrat
 • Marbofloksasin
 • Metamizol sodyum monohidrat
 • Neomisin sülfat
 • Oksfendazol
 • oksiklozanid
 • Oksitetrasiklin dihidrat
 • Oksitetrasiklin HCl
 • Oksitosin
 • pirantel embonat
 • Potasyum klavulanat
 • Prazikuantel
 • Rikobendazol
 • Sefaleksin monohidrat
 • Sefkuinom sülfat
 • Seftiofur HCl
 • Seftiofur HCl
 • Siflutrin
 • Simetikon (Dimetilpolisiloksan)
 • Sipermetrin
 • Sodyum askorbat (Vitamin C)
 • Sodyum bikarbonat
 • Sodyum selenit
 • Spiramisin
 • Sülfadiazin sodyum
 • Sülfadimidin sodyum
 • Sülfametoksazol
 • Tilmikosin
 • Tilozin Baz
 • Tilozin tartarat
 • Toldimfos sodyum
 • Triklabendazol
 • Trimetoprim
 • Vitamin B1
 • Vitamin B12
 • Vitamin B6
 • Vitamin E

 • Daldırma Emülsiyonu için Konsantrat
 • Damlatma Çözeltisi
 • Deri Spreyi
 • Dökme Çözelti
 • Enjeksiyonluk Çözelti
 • Enjeksiyonluk Süspansiyon
 • Kovan içi Şerit
 • Meme İçi Süspansiyon
 • Oral / Uterus İçi Tablet
 • Oral Çözelti
 • Oral Çözelti Tozu
 • Oral Emülsiyon
 • Oral Granül
 • Oral Tablet
 • Perfüzyonluk Çözelti

 • Arı
 • At
 • Buzağı
 • Hindi
 • Keçi
 • Kedi
 • Koyun
 • Köpek
 • Kuzu
 • Manda
 • Oğlak
 • Ördek
 • Sığır
 • Tatlı ve Deniz Balıkları
 • Tavuk
 • Tay
Eritrotek

Eritrotek

Oral Çözelti Tozu
/
Veteriner Sistemik Antibakteriyel
Eritromisin tiyosiyanat
Tavuk
BİLEŞİMİ
4.5 g toz 210 mg eritromisin baza eşdeğer 226.8 mg eritromisin tiyosiyanat içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Eritrotek Oral Çözelti Tozu, tavuklarda gram-pozitif bakteriler ve özellikle penisiline dirençli stafilokok ve streptokoklardan ileri gelen enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
Solunum sistemi enfeksiyonları, kronik solunum sistemi hastalığı (CRD), hava kesesi yangısı (air sacculitis), bulaşıcı nezle (enfeksiyöz koriza), enfeksiyöz bronşitis, enfeksiyöz sinüzitis ve Staphylococcus enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, Eritrotek Oral Çözelti Tozu 21 mg eritromisin / kg / canlı ağırlık / gün doz hesabıyla, her 10 kg c.a. için tavukların içme suyuna yaklaşık 4.5 gram toz katılır. Uygulamadan 2 - 3 saat önce tavukların susuz bırakılması önerilir. Tedaviye 5 - 7 gün süre ile devam edilmelidir. İlaçlı su her gün taze olarak hazırlanmalıdır.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için yetiştirilen tavuklar 21 gün süreyle kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç
uygulamasını takiben 6 gün süreyle elde edilen tavuk yumurtası insan tüketimine sunulmamalıdır.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içindeki 10 adet 4.5 g’lık alüminyum folyo poşetlerde ve kutusuz olarak 1000 g’lık beyaz renkli polietilen kaplarda satışa sunulmuştur.