ARAMA
Detaylı ürün arama için tıklayınız
SATIŞ TEMSİLCİNİZ
En yakın satış temsilciniz
ONLINE KATALOG
İncelemek için tıklayınız
Teknovet

Enrocure %10 Enj.

Teknovet > Ürünler > Antibiyotikler > Enrocure %10 Enj.
ARAMA
Etken Madde
 • (S)-Methopren
 • Albendazol
 • Amitraz
 • Amoksisilin trihidrat
 • Atropin sülfat
 • Borik asit
 • Buparvakuon
 • Butafosfan
 • Diklofenak sodyum
 • Doksisiklin hiklat
 • Enrofloksasin
 • Eritromisin tiyosiyanat
 • Fenbendazol
 • Fipronil
 • Florfenikol
 • Flumetrin
 • Fluniksin meglumin
 • Gentamisin sülfat
 • imidokarb dipropionat
 • ivermektin
 • Kafein
 • Kalsiyum asetat
 • Kalsiyum glukonat
 • Kanamisin monosülfat
 • Ketoprofen
 • Klorsulon
 • Ksilazin
 • Levamizol HCl
 • Lidokain HCl
 • Magnezyum hipofosfit hekzahidrat
 • Marbofloksasin
 • Metamizol sodyum monohidrat
 • Neomisin sülfat
 • Oksfendazol
 • oksiklozanid
 • Oksitetrasiklin dihidrat
 • Oksitetrasiklin HCl
 • Oksitosin
 • Potasyum klavulanat
 • Prazikuantel
 • Rikobendazol
 • Sefaleksin monohidrat
 • Sefkuinom sülfat
 • Seftiofur HCl
 • Seftiofur HCl
 • Siflutrin
 • Simetikon (Dimetilpolisiloksan)
 • Sipermetrin
 • Sodyum askorbat (Vitamin C)
 • Sodyum bikarbonat
 • Sodyum selenit
 • Spiramisin
 • Sülfadiazin sodyum
 • Sülfadimidin sodyum
 • Sülfametoksazol
 • Tilmikosin
 • Tilozin Baz
 • Tilozin tartarat
 • Toldimfos sodyum
 • Triklabendazol
 • Trimetoprim
 • Vitamin B1
 • Vitamin B12
 • Vitamin B6
 • Vitamin E

 • Daldırma Emülsiyonu için Konsantrat
 • Damlatma Çözeltisi
 • Deri Spreyi
 • Dökme Çözelti
 • Enjeksiyonluk Çözelti
 • Enjeksiyonluk Süspansiyon
 • Kovan içi Şerit
 • Meme İçi Süspansiyon
 • Oral / Uterus İçi Tablet
 • Oral Çözelti
 • Oral Çözelti Tozu
 • Oral Emülsiyon
 • Oral Granül
 • Oral Tablet
 • Perfüzyonluk Çözelti

 • Arı
 • At
 • Buzağı
 • Hindi
 • Keçi
 • Kedi
 • Koyun
 • Köpek
 • Kuzu
 • Manda
 • Oğlak
 • Ördek
 • Sığır
 • Tatlı ve Deniz Balıkları
 • Tavuk
 • Tay
Enrocure %10 Enj.

Enrocure %10 Enj.

Enjeksiyonluk Çözelti
/
Veteriner Sistemik Antibakteriyel
Enrofloksasin
Enrofloksasin
Koyun Sığır
BİLEŞİMİ
Her ml’sinde 100 mg enrofloksasin, koruyucu olarak 30 mg n-butanol içerir.
 
KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLARI
Sığır
Enrofloksasine duyarlı;
-       Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica ve Mycoplasma spp. suşları tarafından meydana getirilen solunum sistemi enfeksiyonları tedavisi,
-       Escherichia coli suşları tarafından meydana getirilen akut ciddi mastitis tedavisi,
-       Escherichia coli suşları tarafından meydana getirilen sindirim sistemi enfeksiyonları tedavisi
-       Escherichia coli suşları tarafından meydana getirilen septisemi tedavisi
-       2 yaşın altındaki sığırlarda enrofloksasine duyarlı Mycoplasma bovis suşları tarafından meydana getirilen Mycoplasma ilişkili akut artritis tedavisi,
 
Koyun
Enrofloksasine duyarlı;
-       Escherichia coli suşları tarafından meydana getirilen sindirim sistemi enfeksiyonları tedavisi,
-       Escherichia coli suşları tarafından meydana getirilen septisemi tedavisi,
Staphylococcus aureus ve Escherichia coli tarafından meydana getirilen mastitis tedavisi
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Tekrarlayan enjeksiyonları farklı noktalara yapınız.
Düşük doz verilmesinden kaçınmak için vücut ağırlığı mümkün olduğunca doğru hesaplanmalıdır.
 
Sığır
5 mg/kg canlı ağırlık/gün dozunda (1 ml/20 kg canlı ağırlık) günde bir kere 3-5 gün süresince uygulanır.
2 yaşından küçük sığırlardaki enrofloksasine duyarlı Mycoplasma bovis suşlarına bağlı olan akut mikoplazma ile ilişkili arthritis: 1 ml / 20 kg c.a.’ya karşılık gelen 5 mg enrofloksasin / kg canlı ağırlık/ gün dozda 5 gün süresince, yavaş damar içi (İV) veya deri altı (SC) uygulanır.
E. coli’nin sebep olduğu akut mastitis: 1 ml / 20 kg c.a.’ya karşılık gelen 5 mg enrofloksasin / kg canlı ağırlık/ gün dozda birbirini izleyen 2 gün boyunca, yavaş damar içi (İV) olarak uygulanır.
İkinci doz deri altı yol ile uygulanabilir. Bu durumda kalıntı süresi deri altı uygulamaya göre belirlenir.
Bir deri altı enjeksiyon bölgesine 10 ml’den fazla uygulanmaz.
 
Koyun
5 mg/kg canlı ağırlık/gün dozunda (1 ml/20 kg canlı ağırlık) günde bir kere 3 gün, deri altı yolla uygulanır.
Bir enjeksiyon bölgesine 6 ml’den fazla uygulamayınız.
 
Bir dozun unutulması halinde, doz hatırlandığında uygulanmalıdır, Asla bir kere de iki doz veya fazladan doz uygulanmamalıdır.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlarda damar içi uygulamada 5 gün, deri altı uygulamada 12 gün, koyunlarda 4 gün geçmeden hayvanlar kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra koyunlardan 3 gün (6 sağım), sığırlardan damar içi uygulamada 3 gün (6 sağım), deri altı uygulamada 4 gün (8 sağım) boyunca elde edilen sütler insan tüketimine sunulmamalıdır.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içerisinde kırmızı bromobutil kauçuk tıpa ve turuncu alüminyum flip-off kapak ile kapatılmış 20, 50 ve 100 ml’lik tip II amber renkli cam flakonlarda ve kırmızı bromobutil kauçuk tıpa ve şeffaf alüminyum flip-off kapak ile kapatılmış 250 ml’lik tip II amber renkli cam flakonlarda satışa sunulmuştur.