ARAMA
Detaylı ürün arama için tıklayınız
SATIŞ TEMSİLCİNİZ
En yakın satış temsilciniz
ONLINE KATALOG
İncelemek için tıklayınız
Teknovet

Enrocure %10

Teknovet > Ürünler > Antibiyotikler > Enrocure %10
ARAMA
Etken Madde
 • (S)-Methopren
 • Albendazol
 • Amitraz
 • Amoksisilin trihidrat
 • Atropin sülfat
 • Borik asit
 • Buparvakuon
 • Butafosfan
 • Diklofenak sodyum
 • Doksisiklin hiklat
 • Enrofloksasin
 • Eritromisin tiyosiyanat
 • Fenbendazol
 • Fipronil
 • Florfenikol
 • Flumetrin
 • Fluniksin meglumin
 • Gentamisin sülfat
 • imidokarb dipropionat
 • ivermektin
 • Kafein
 • Kalsiyum asetat
 • Kalsiyum glukonat
 • Kanamisin monosülfat
 • Ketoprofen
 • Klorsulon
 • Ksilazin
 • Levamizol HCl
 • Lidokain HCl
 • Magnezyum hipofosfit hekzahidrat
 • Marbofloksasin
 • Metamizol sodyum monohidrat
 • Neomisin sülfat
 • Oksfendazol
 • oksiklozanid
 • Oksitetrasiklin dihidrat
 • Oksitetrasiklin HCl
 • Oksitosin
 • pirantel embonat
 • Potasyum klavulanat
 • Prazikuantel
 • Rikobendazol
 • Sefaleksin monohidrat
 • Sefkuinom sülfat
 • Seftiofur HCl
 • Seftiofur HCl
 • Siflutrin
 • Simetikon (Dimetilpolisiloksan)
 • Sipermetrin
 • Sodyum askorbat (Vitamin C)
 • Sodyum bikarbonat
 • Sodyum selenit
 • Spiramisin
 • Sülfadiazin sodyum
 • Sülfadimidin sodyum
 • Sülfametoksazol
 • Tilmikosin
 • Tilozin Baz
 • Tilozin tartarat
 • Toldimfos sodyum
 • Triklabendazol
 • Trimetoprim
 • Vitamin B1
 • Vitamin B12
 • Vitamin B6
 • Vitamin E

 • Daldırma Emülsiyonu için Konsantrat
 • Damlatma Çözeltisi
 • Deri Spreyi
 • Dökme Çözelti
 • Enjeksiyonluk Çözelti
 • Enjeksiyonluk Süspansiyon
 • Kovan içi Şerit
 • Meme İçi Süspansiyon
 • Oral / Uterus İçi Tablet
 • Oral Çözelti
 • Oral Çözelti Tozu
 • Oral Emülsiyon
 • Oral Granül
 • Oral Tablet
 • Perfüzyonluk Çözelti

 • Arı
 • At
 • Buzağı
 • Hindi
 • Keçi
 • Kedi
 • Koyun
 • Köpek
 • Kuzu
 • Manda
 • Oğlak
 • Ördek
 • Sığır
 • Tatlı ve Deniz Balıkları
 • Tavuk
 • Tay
Enrocure %10

Enrocure %10

Oral Çözelti
/
Veteriner Sistemik Antibakteriyel
Tavuk Hindi Buzağı Kuzu
BİLEŞİMİ
Enrocure %10 Oral Çözelti her ml’sinde 100 mg enrofloksasin içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Etçi tavuk ve hindilerde; enrofloksasine duyarlı gram-negatif ve gram-pozitif bakteriler ve Mycoplasma’lar tarafından meydana getirilen kronik solunum sistemi hastalığı (CRD), hava kesesi yangısı, enfeksiyöz sinovitis, tavuk tifosu ve paratifosu, E. coli enfeksiyonları (Colibacillosis, Colisepticemia) gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.
 
Rumeni gelişmemiş buzağı ve kuzularda; enrofloksasine duyarlı gram-negatif ve gram-pozitif aerobik bakteriler ve Mycoplasma’lar tarafından meydana getirilen pleuropneumoni, gastroenteritis gibi solunum ve sindirim sistemi hastalıklarında, septisemi, kolibasillosisde ve diğer yumuşak doku hastalıklarının tedavisinde, ayrıca viral hastalıkların enrofloksasine duyarlı bakteriyel komplikasyonlarında kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Enrocure %10 Oral Çözelti, veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
 
Etçi tavuk ve hindilerde; günlük 10 mg/kg canlı ağırlık dozunda içme suyuna karıştırılarak, enfeksiyonun şiddetine göre 3 - 7 gün süreyle verilir. İlaçlı suyun tüketilmesini sağlamak için hayvanlar ilaç uygulanmasından 1 - 2 saat kadar önce susuz bırakılır. İlaçlı suyun tüketilmesinin ardından hayvanlara temiz içme suyu verilir. İlaçlı su günlük olarak hazırlanır.
Pratik olarak 100 ml Enrocure %10 Oral Çözelti / 1000 kg canlı ağırlık / gün olacak şekildedir.
 
Rumeni gelişmemiş buzağı ve kuzularda; günlük 2.5 mg/kg canlı ağırlık dozunda, bir miktar içme suyu ile karıştırılarak, enfeksiyonun şiddetine göre 3 - 5 gün süreyle verilir.
Pratik olarak 2.5 ml Enrocure %10 Oral Çözelti / 100 kg canlı ağırlık / gün olacak şekildedir.
Şişeye monte edilen pompa ile her basıldığında 1 ml çözelti verilir. Uygulama sırasında pompanın ucu ağız boşluğuna ve boğaza doğru yerleştirilir ve istenilen doza göre ayarlama yapılır.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç kullanımını takiben 12 gün geçmeden tavuklar, 14 gün geçmeden hindiler, 8 gün geçmeden buzağılar, 10 gün geçmeden kuzular kesime sevk edilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen tavuk ve hindilerde kullanılmamalıdır.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde 100 ml’lik beyaz renkli plastik şişelerde şişeye monte edilebilir pompalarla birlikte ve kutusuz olarak 1 litre, 2.5 litre ve 5 litrelik beyaz renkli plastik şişelerde satışa sunulmuştur.