ARAMA
Detaylı ürün arama için tıklayınız
SATIŞ TEMSİLCİNİZ
En yakın satış temsilciniz
ONLINE KATALOG
İncelemek için tıklayınız
Teknovet

Doxycure %75

Teknovet > Ürünler > Antibiyotikler > Doxycure %75
ARAMA
Etken Madde
 • (S)-Methopren
 • Albendazol
 • Amitraz
 • Amoksisilin trihidrat
 • Atropin sülfat
 • Borik asit
 • Buparvakuon
 • Butafosfan
 • Diklofenak sodyum
 • Doksisiklin hiklat
 • Enrofloksasin
 • Eritromisin tiyosiyanat
 • Fenbendazol
 • Fipronil
 • Florfenikol
 • Flumetrin
 • Fluniksin meglumin
 • Gentamisin sülfat
 • imidokarb dipropionat
 • ivermektin
 • Kafein
 • Kalsiyum asetat
 • Kalsiyum glukonat
 • Kanamisin monosülfat
 • Ketoprofen
 • Klorsulon
 • Ksilazin
 • Levamizol HCl
 • Lidokain HCl
 • Magnezyum hipofosfit hekzahidrat
 • Marbofloksasin
 • Metamizol sodyum monohidrat
 • Neomisin sülfat
 • Oksfendazol
 • oksiklozanid
 • Oksitetrasiklin dihidrat
 • Oksitetrasiklin HCl
 • Oksitosin
 • pirantel embonat
 • Potasyum klavulanat
 • Prazikuantel
 • Rikobendazol
 • Sefaleksin monohidrat
 • Sefkuinom sülfat
 • Seftiofur HCl
 • Seftiofur HCl
 • Siflutrin
 • Simetikon (Dimetilpolisiloksan)
 • Sipermetrin
 • Sodyum askorbat (Vitamin C)
 • Sodyum bikarbonat
 • Sodyum selenit
 • Spiramisin
 • Sülfadiazin sodyum
 • Sülfadimidin sodyum
 • Sülfametoksazol
 • Tilmikosin
 • Tilozin Baz
 • Tilozin tartarat
 • Toldimfos sodyum
 • Triklabendazol
 • Trimetoprim
 • Vitamin B1
 • Vitamin B12
 • Vitamin B6
 • Vitamin E

 • Daldırma Emülsiyonu için Konsantrat
 • Damlatma Çözeltisi
 • Deri Spreyi
 • Dökme Çözelti
 • Enjeksiyonluk Çözelti
 • Enjeksiyonluk Süspansiyon
 • Kovan içi Şerit
 • Meme İçi Süspansiyon
 • Oral / Uterus İçi Tablet
 • Oral Çözelti
 • Oral Çözelti Tozu
 • Oral Emülsiyon
 • Oral Granül
 • Oral Tablet
 • Perfüzyonluk Çözelti

 • Arı
 • At
 • Buzağı
 • Hindi
 • Keçi
 • Kedi
 • Koyun
 • Köpek
 • Kuzu
 • Manda
 • Oğlak
 • Ördek
 • Sığır
 • Tatlı ve Deniz Balıkları
 • Tavuk
 • Tay
Doxycure %75

Doxycure %75

Oral Çözelti Tozu
/
Veteriner Sistemik Antibakteriyel
Doksisiklin hiklat
Tavuk Hindi Buzağı
BİLEŞİMİ
1 gramında 750 mg doksisikline eşdeğer 865.5 mg doksisiklin hiklat içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Doxycure %75 Oral Çözelti Tozu buzağı, tavuk ve hindilerde duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
Buzağılar: Bakteriyel diyare, koliseptisemi, kolibasillozis, chlamydiasis, bronkopnömoni, poliartritis, buzağı difterisi, göbek kordonu iltihaplarında ve diğer solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.
Tavuk ve hindiler: Diyare, koliseptisemi, kronik solunum sistemi hastalığı (CRD), ornithosis (Chlamydia psittaci), hava kesesi enfeksiyonları, mavi ibik, salpingitis, kanatlı kolerası, bulaşıcı koriza ve stafilakok enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Doxycure %75 Oral Çözelti Tozu’nun etkin maddesi doksisiklinin farmakolojik dozu buzağılarda 10 mg/kg canlı ağırlık / gün, tavuk ve hindilerde 20 mg/kg canlı ağırlık / gündür. Suda kolayca eriyebildiğinden içme suyuna katılarak kullanılır. Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
 
Buzağılar: 75 kg canlı ağırlığa 1 g Doxycure %75 Oral Çözelti Tozu bir miktar içme suyu ile karıştırılarak verilir. Buzağılarda günlük doz ikiye bölünerek 12 saat ara ile içirilmelidir. Tedaviye 3 - 5 gün süre ile devam edilmelidir.
Tavuk ve hindiler: 750 kg canlı ağırlığa 20 g Doxycure %75 Oral Çözelti Tozu içme suyuna karıştırılarak verilir. Uygulamadan 2 - 3 saat önce hayvanların susuz bırakılması önerilir. İlaçlı su her gün taze olarak hazırlanmalıdır. Tedaviye 5 gün süre ile devam edilmelidir.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben 14 gün geçmeden buzağılar, 4 gün geçmeden tavuklar, 6 gün geçmeden hindiler kesime sevk edilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen tavuk ve hindilere uygulanmamalıdır.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Kutusuz olarak 1 kg lık beyaz renkli polietilen kaplarda satışa sunulmuştur.