ARAMA
Detaylı ürün arama için tıklayınız
SATIŞ TEMSİLCİNİZ
En yakın satış temsilciniz
ONLINE KATALOG
İncelemek için tıklayınız
Teknovet

Doxycure %10

Teknovet > Ürünler > Antibiyotikler > Doxycure %10
ARAMA
Etken Madde
 • (S)-Methopren
 • Albendazol
 • Amitraz
 • Amoksisilin trihidrat
 • Atropin sülfat
 • Borik asit
 • Buparvakuon
 • Butafosfan
 • Diklofenak sodyum
 • Doksisiklin hiklat
 • Enrofloksasin
 • Eritromisin tiyosiyanat
 • Fenbendazol
 • Fipronil
 • Florfenikol
 • Flumetrin
 • Fluniksin meglumin
 • Gentamisin sülfat
 • imidokarb dipropionat
 • ivermektin
 • Kafein
 • Kalsiyum asetat
 • Kalsiyum glukonat
 • Kanamisin monosülfat
 • Ketoprofen
 • Klorsulon
 • Ksilazin
 • Levamizol HCl
 • Lidokain HCl
 • Magnezyum hipofosfit hekzahidrat
 • Marbofloksasin
 • Metamizol sodyum monohidrat
 • Neomisin sülfat
 • Oksfendazol
 • oksiklozanid
 • Oksitetrasiklin dihidrat
 • Oksitetrasiklin HCl
 • Oksitosin
 • pirantel embonat
 • Potasyum klavulanat
 • Prazikuantel
 • Rikobendazol
 • Sefaleksin monohidrat
 • Sefkuinom sülfat
 • Seftiofur HCl
 • Seftiofur HCl
 • Siflutrin
 • Simetikon (Dimetilpolisiloksan)
 • Sipermetrin
 • Sodyum askorbat (Vitamin C)
 • Sodyum bikarbonat
 • Sodyum selenit
 • Spiramisin
 • Sülfadiazin sodyum
 • Sülfadimidin sodyum
 • Sülfametoksazol
 • Tilmikosin
 • Tilozin Baz
 • Tilozin tartarat
 • Toldimfos sodyum
 • Triklabendazol
 • Trimetoprim
 • Vitamin B1
 • Vitamin B12
 • Vitamin B6
 • Vitamin E

 • Daldırma Emülsiyonu için Konsantrat
 • Damlatma Çözeltisi
 • Deri Spreyi
 • Dökme Çözelti
 • Enjeksiyonluk Çözelti
 • Enjeksiyonluk Süspansiyon
 • Kovan içi Şerit
 • Meme İçi Süspansiyon
 • Oral / Uterus İçi Tablet
 • Oral Çözelti
 • Oral Çözelti Tozu
 • Oral Emülsiyon
 • Oral Granül
 • Oral Tablet
 • Perfüzyonluk Çözelti

 • Arı
 • At
 • Buzağı
 • Hindi
 • Keçi
 • Kedi
 • Koyun
 • Köpek
 • Kuzu
 • Manda
 • Oğlak
 • Ördek
 • Sığır
 • Tatlı ve Deniz Balıkları
 • Tavuk
 • Tay
Doxycure %10

Doxycure %10

Oral Çözelti
/
Veteriner Sistemik Antibakteriyel
Doksisiklin hiklat
Tavuk
BİLEŞİMİ
Sarı-kahverengi berrak görünümlü bir çözelti olup her ml’sinde 100 mg doksisiklin’e eşdeğer doksisiklin hiklat ve koruyucu olarak 4 mg sodyum formaldehit sülfoksilat içerir.
 
KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLARI
Tavuklarda, doksisikline duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu colibasillosis, kronik solunum sistemi hastalığı (CRD) ve mycoplasmosis’in tedavisinde kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
İçme suyuna karıştırılarak uygulanır.
Tavuk: 11.5 - 23 mg doksisiklin hiklat/kg canlı ağırlık/gün dozunda (0.1 – 0.2 ml Doxycure %10 /kg canlı ağırlık/gün)  3-5 gün boyunca uygulanır.
İçme suyu ile uygulamada aşağıdaki formüle göre pratik doz hesaplanabilir;
 
0. 1 – 0.2 ml Doxycure %10/kg canlı ağırlık/gün x tedavi edilecek hayvanların ortalama canlı ağırlığı (kg)
= Her litre içme suyuna katılacak ürün miktarı
Her hayvan için günlük su tüketimi (litre)
 
Doğru bir dozajlama için hayvanların vücut ağırlığı mümkün olduğunca doğru hesaplanmalıdır. İlaçlı suyun hayvanlar tarafından alımı klinik duruma göre değişebilmektedir. Bu nedenle doğru dozun sağlanabilmesi için ilaçlı suyun konsantrasyonunun ayarlanması gerekebilir. Uygun kalibre ağırlık ölçüm ekipmanlarının kullanımı tavsiye edilir. İlaçlı suya katılacak günlük miktar 24 saat içerisinde tüketilecek şekilde ayarlanmalıdır. İlaçlı su her 24 saatte bir taze olarak hazırlanmalıdır. Ürünün önce bir miktar su ile iyice karıştırılması (konsantre ön karışım oluşturma), ardından gerekli ise bu karışımın gerekli oranda su ile sulandırılması tavsiye edilir.
Tedavi edilmesi düşünülen tüm hayvanların ilaçlı su kaynaklarına rahatça erişebildiğinden emin olunmalıdır. Ürünün sub-terapotik dozda alımının önüne geçmek için tedaviden sonra sulama ekipmanları yeterince temizlenmelidir. Tedavi süresince ilaçlı su hayvanların tek su kaynağı olmalıdır. İlaçlı su metal kap içinde hazırlanmamalı veya depolanmamalı, paslanmış ekipman kullanılmamalıdır.  Çözünürlük pH’ya bağlı olup, yüksek alkali özellikli içme sularında çökelme meydana gelebilir.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra tavuklar 7 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen kanatlılarda kullanılmaz. Yumurtlayan tavuklarda yumurtlama döneminin başlangıcına 4 hafta kaladan itibaren kullanılmamalıdır.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içerisinde mavi renkli yüksek yoğunluklu polietilen kapak ile kapatılmış, 100 ml’lik beyaz renkli yüksek yoğunluklu polietilen şişelerde (HDPE) ve kutusuz olarak beyaz renkli yüksek yoğunluklu polietilen kapak ile kapatılmış 1 L’lik beyaz renkli yüksek yoğunluklu polietilen kaplarda satışa sunulmuştur.