ARAMA
Detaylı ürün arama için tıklayınız
SATIŞ TEMSİLCİNİZ
En yakın satış temsilciniz
ONLINE KATALOG
İncelemek için tıklayınız
Teknovet

Ceftisin

ARAMA
Etken Madde
 • (S)-Methopren
 • Albendazol
 • Amitraz
 • Amoksisilin trihidrat
 • Atropin sülfat
 • Borik asit
 • Buparvakuon
 • Butafosfan
 • Diklofenak sodyum
 • Doksisiklin hiklat
 • Enrofloksasin
 • Eritromisin tiyosiyanat
 • Fenbendazol
 • Fipronil
 • Florfenikol
 • Flumetrin
 • Fluniksin meglumin
 • Gentamisin sülfat
 • imidokarb dipropionat
 • ivermektin
 • Kafein
 • Kalsiyum asetat
 • Kalsiyum glukonat
 • Kanamisin monosülfat
 • Ketoprofen
 • Klorsulon
 • Ksilazin
 • Levamizol HCl
 • Lidokain HCl
 • Magnezyum hipofosfit hekzahidrat
 • Marbofloksasin
 • Metamizol sodyum monohidrat
 • Neomisin sülfat
 • Oksfendazol
 • oksiklozanid
 • Oksitetrasiklin dihidrat
 • Oksitetrasiklin HCl
 • Oksitosin
 • Potasyum klavulanat
 • Prazikuantel
 • Rikobendazol
 • Sefaleksin monohidrat
 • Sefkuinom sülfat
 • Seftiofur HCl
 • Seftiofur HCl
 • Siflutrin
 • Simetikon (Dimetilpolisiloksan)
 • Sipermetrin
 • Sodyum askorbat (Vitamin C)
 • Sodyum bikarbonat
 • Sodyum selenit
 • Spiramisin
 • Sülfadiazin sodyum
 • Sülfadimidin sodyum
 • Sülfametoksazol
 • Tilmikosin
 • Tilozin Baz
 • Tilozin tartarat
 • Toldimfos sodyum
 • Triklabendazol
 • Trimetoprim
 • Vitamin B1
 • Vitamin B12
 • Vitamin B6
 • Vitamin E

 • Daldırma Emülsiyonu için Konsantrat
 • Damlatma Çözeltisi
 • Deri Spreyi
 • Dökme Çözelti
 • Enjeksiyonluk Çözelti
 • Enjeksiyonluk Süspansiyon
 • Kovan içi Şerit
 • Meme İçi Süspansiyon
 • Oral / Uterus İçi Tablet
 • Oral Çözelti
 • Oral Çözelti Tozu
 • Oral Emülsiyon
 • Oral Granül
 • Oral Tablet
 • Perfüzyonluk Çözelti

 • Arı
 • At
 • Buzağı
 • Hindi
 • Keçi
 • Kedi
 • Koyun
 • Köpek
 • Kuzu
 • Manda
 • Oğlak
 • Ördek
 • Sığır
 • Tatlı ve Deniz Balıkları
 • Tavuk
 • Tay
Ceftisin

Ceftisin

Enjeksiyonluk Süspansiyon
/
Sistemik Antibakteriyel
Seftiofur HCl
Sığır
BİLEŞİMİ
Her ml’sinde 50 mg seftiofura eşdeğer seftiofur hidroklorür içerir.
 
KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLARI
Ceftisin Enjeksiyonluk Süspansiyon, sığırlarda seftiofura duyarlı bakterilerin oluşturduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Sığırlarda Mannheimia sp. (Pasteurella haemolytica), Pasteurella multocidaHistophilus somni (Haemophilus somnus)’den kaynaklanan solunum sistemi enfeksiyonları, Fusobacterium necrophorum ve Bacteroides melaninogenicus’un (Porphyromonas asaccharolytica) neden olduğu akut interdigital nekrobasillosis (çatal çürüğü, pododermatitis), doğumdan sonraki 10 gün içinde Escherichia coliArcanobacterium pyogenes ve Fusobacterium necrophorum tarafından meydana getirilen ve diğer antibiyotiklerle tedavinin başarısızlıkla sonuçlandığı akut post-partum (puerperal) metritis tedavisinde kullanılır. 
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Kullanımdan önce şişeyi, 60 saniyeyi geçmeyecek veya yeterince süspanse olana kadar kuvvetlice çalkalayınız.
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, Ceftisin Enjeksiyonluk Süspansiyon, sığırlara 1 mg/kg canlı ağırlık /gün dozda deri altı (SC) olarak uygulanır. Enjeksiyon için sığırlarda boyun bölgesi tercih edilmelidir.
 
Pratik olarak; 1 ml / 50 kg canlı ağırlığa uygulanır. Günde bir uygulama yapılır.
Doğru bir dozajlama için mümkün olduğunca hayvanların canlı ağırlıkları tam ölçülmelidir.
Solunum sistemi enfeksiyonları: Günde 1 mg/kg canlı ağırlık dozunda 3-5 gün deri altı (her 50 kg canlı ağırlık için günde 1 ml),
Akut interdigital necrobacillosis: Günde 1 mg/kg canlı ağırlık dozunda 3 gün deri altı (her 50 kg canlı ağırlık için günde 1 ml ),
Akut post-partum metritis (doğumdan sonraki 10 gün içinde) : Günde 1 mg/kg canlı ağırlık dozunda 5 gün deri altı (her 50 kg canlı ağırlık için günde 1 ml) uygulanır.
Akut puerperal metritis sonrası bazı olgularda, ilave destekleyici tedavi gerekebilir.
Aynı bölgeye 10 ml’den fazla enjekte edilmesi tavsiye edilmez. Bu gibi durumlarda doz bölünerek ayrı ayrı bölgelere uygulanmalıdır. Farklı gündeki enjeksiyonlar farklı bölgelere yapılmalıdır. Damar içi uygulanması kontrendikedir.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için yetiştirilen sığırlar 7 gün süreyle kesime sevk edilmemelidir. İnek sütü için kalıntı arınma süresi 0 (sıfır) gündür.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içerisinde kırmızı bromobutil kauçuk tıpa ve mavi alüminyum flip-off kapak ile kapatılmış 50 ve 100 ml’lik tip II amber renkli cam flakonlarda ve kırmızı bromobutil kauçuk tıpa ve şeffaf alüminyum flip-off kapak ile kapatılmış 250 ml’lik tip II  amber renkli cam flakonlarda satışa sunulmuştur.