ARAMA
Detaylı ürün arama için tıklayınız
SATIŞ TEMSİLCİNİZ
En yakın satış temsilciniz
ONLINE KATALOG
İncelemek için tıklayınız
Teknovet

Betaseft %2.5

Teknovet > Ürünler > Antibiyotikler > Betaseft %2.5
ARAMA
Etken Madde
 • (S)-Methopren
 • Albendazol
 • Amitraz
 • Amoksisilin trihidrat
 • Atropin sülfat
 • Borik asit
 • Buparvakuon
 • Butafosfan
 • Diklofenak sodyum
 • Doksisiklin hiklat
 • Enrofloksasin
 • Eritromisin tiyosiyanat
 • Fenbendazol
 • Fipronil
 • Florfenikol
 • Flumetrin
 • Fluniksin meglumin
 • Gentamisin sülfat
 • imidokarb dipropionat
 • ivermektin
 • Kafein
 • Kalsiyum asetat
 • Kalsiyum glukonat
 • Kanamisin monosülfat
 • Ketoprofen
 • Klorsulon
 • Ksilazin
 • Levamizol HCl
 • Lidokain HCl
 • Magnezyum hipofosfit hekzahidrat
 • Marbofloksasin
 • Metamizol sodyum monohidrat
 • Neomisin sülfat
 • Oksfendazol
 • oksiklozanid
 • Oksitetrasiklin dihidrat
 • Oksitetrasiklin HCl
 • Oksitosin
 • Potasyum klavulanat
 • Prazikuantel
 • Rikobendazol
 • Sefaleksin monohidrat
 • Sefkuinom sülfat
 • Seftiofur HCl
 • Seftiofur HCl
 • Siflutrin
 • Simetikon (Dimetilpolisiloksan)
 • Sipermetrin
 • Sodyum askorbat (Vitamin C)
 • Sodyum bikarbonat
 • Sodyum selenit
 • Spiramisin
 • Sülfadiazin sodyum
 • Sülfadimidin sodyum
 • Sülfametoksazol
 • Tilmikosin
 • Tilozin Baz
 • Tilozin tartarat
 • Toldimfos sodyum
 • Triklabendazol
 • Trimetoprim
 • Vitamin B1
 • Vitamin B12
 • Vitamin B6
 • Vitamin E

 • Daldırma Emülsiyonu için Konsantrat
 • Damlatma Çözeltisi
 • Deri Spreyi
 • Dökme Çözelti
 • Enjeksiyonluk Çözelti
 • Enjeksiyonluk Süspansiyon
 • Kovan içi Şerit
 • Meme İçi Süspansiyon
 • Oral / Uterus İçi Tablet
 • Oral Çözelti
 • Oral Çözelti Tozu
 • Oral Emülsiyon
 • Oral Granül
 • Oral Tablet
 • Perfüzyonluk Çözelti

 • Arı
 • At
 • Buzağı
 • Hindi
 • Keçi
 • Kedi
 • Koyun
 • Köpek
 • Kuzu
 • Manda
 • Oğlak
 • Ördek
 • Sığır
 • Tatlı ve Deniz Balıkları
 • Tavuk
 • Tay
Betaseft %2.5

Betaseft %2.5

Enjeksiyonluk Süspansiyon
/
Veteriner Sistemik Antibakteriyel
Sefkuinom sülfat
Sığır
BİLEŞİMİ
Her ml’sinde 25 mg sefkuinoma eşdeğer sefkuinom sülfat ve koruyucu olarak 10 mg benzil alkol (E1519) içerir.
 
KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLARI
Betaseft %2.5 Enjeksiyonluk Süspansiyon sığırlarda sefkuinoma duyarlı Gram-pozitif ve Gram-negatif mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
- Pasteurella multocida ve Mannheimia haemolytica’nın neden olduğu solunum sistemi enfeksiyonları
- Dijital dermatitis, bulaşıcı bulber nekrozis ve akut interdigital necrobacillosis (ayak çürüğü).
- Sistemik semptomlar ile birlikte seyreden akut E. coli mastitisi
- Buzağılarda E. coli septisemisinde kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
 
Türler Endikasyon Dozaj Sıklık
Sığır Pasteurella multocida ve M. haemolytica’nın neden olduğu solunum sistemi hastalığı 1 mg sefkuinom / kg c.a. Ardışık 3-5 gün süresince günde bir kez uygulanır.
Dijital dermatitis, bulaşıcı bulber nekrozis ve akut interdigital nekrobasillozis (ayak çürüğü) (2 ml / 50 kg c.a.)
Sistemik semptomlar ile birlikte seyreden akut E. coli mastitisi 1 mg sefkuinom / kg c.a. Art arda 2 gün boyunca günde bir kez
(2 ml / 50 kg c.a.)
Buzağı E. coli septisemisi 2 mg sefkuinom / kg c.a. Ardışık 3-5 gün süresince günde bir kez uygulanır.
(4 ml / 50 kg c.a.)

Tüm uygulamalar kas içi (İM) olarak yapılmalıdır. Çalışmalar, ikinci ve ardışık enjeksiyonların farklı enjeksiyon bölgelerine yapılmasının uygun olduğunu belirtmiştir. Tercih edilen enjeksiyon bölgesi orta boyun kas dokusudur.
Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız. Doğru dozu sağlamak amacıyla, doz aşımından kaçınmak için vücut ağırlığı mümkün olduğunca iyi hesaplanmalıdır.
Uygulama esnasında kuru ve steril iğne ve enjektör kullanılmalıdır. Gerekli doz hacminin doğru bir şekilde verilmesine izin vermek için uygun şekilde derecelenmiş bir şırınga kullanılmalıdır.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün geçmeden sığırlar kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben 1 gün (2 sağım) süreyle elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içerisinde kırmızı bromobutil kauçuk tıpa ve yeşil alüminyum flip-off kapak ile kapatılmış 50 ve 100 ml’lik tip II renksiz cam flakonlarda satışa sunulmuştur.