ARAMA
Detaylı ürün arama için tıklayınız
SATIŞ TEMSİLCİNİZ
En yakın satış temsilciniz
ONLINE KATALOG
İncelemek için tıklayınız
Teknovet

Amoxynil LA

Teknovet > Ürünler > Antibiyotikler > Amoxynil LA
ARAMA
Etken Madde
 • (S)-Methopren
 • Albendazol
 • Amitraz
 • Amoksisilin trihidrat
 • Atropin sülfat
 • Borik asit
 • Buparvakuon
 • Butafosfan
 • Diklofenak sodyum
 • Doksisiklin hiklat
 • Enrofloksasin
 • Eritromisin tiyosiyanat
 • Fenbendazol
 • Fipronil
 • Florfenikol
 • Flumetrin
 • Fluniksin meglumin
 • Gentamisin sülfat
 • imidokarb dipropionat
 • ivermektin
 • Kafein
 • Kalsiyum asetat
 • Kalsiyum glukonat
 • Kanamisin monosülfat
 • Ketoprofen
 • Klorsulon
 • Ksilazin
 • Levamizol HCl
 • Lidokain HCl
 • Magnezyum hipofosfit hekzahidrat
 • Marbofloksasin
 • Metamizol sodyum monohidrat
 • Neomisin sülfat
 • Oksfendazol
 • oksiklozanid
 • Oksitetrasiklin dihidrat
 • Oksitetrasiklin HCl
 • Oksitosin
 • pirantel embonat
 • Potasyum klavulanat
 • Prazikuantel
 • Rikobendazol
 • Sefaleksin monohidrat
 • Sefkuinom sülfat
 • Seftiofur HCl
 • Seftiofur HCl
 • Siflutrin
 • Simetikon (Dimetilpolisiloksan)
 • Sipermetrin
 • Sodyum askorbat (Vitamin C)
 • Sodyum bikarbonat
 • Sodyum selenit
 • Spiramisin
 • Sülfadiazin sodyum
 • Sülfadimidin sodyum
 • Sülfametoksazol
 • Tilmikosin
 • Tilozin Baz
 • Tilozin tartarat
 • Toldimfos sodyum
 • Triklabendazol
 • Trimetoprim
 • Vitamin B1
 • Vitamin B12
 • Vitamin B6
 • Vitamin E

 • Daldırma Emülsiyonu için Konsantrat
 • Damlatma Çözeltisi
 • Deri Spreyi
 • Dökme Çözelti
 • Enjeksiyonluk Çözelti
 • Enjeksiyonluk Süspansiyon
 • Kovan içi Şerit
 • Meme İçi Süspansiyon
 • Oral / Uterus İçi Tablet
 • Oral Çözelti
 • Oral Çözelti Tozu
 • Oral Emülsiyon
 • Oral Granül
 • Oral Tablet
 • Perfüzyonluk Çözelti

 • Arı
 • At
 • Buzağı
 • Hindi
 • Keçi
 • Kedi
 • Koyun
 • Köpek
 • Kuzu
 • Manda
 • Oğlak
 • Ördek
 • Sığır
 • Tatlı ve Deniz Balıkları
 • Tavuk
 • Tay
Amoxynil LA

Amoxynil LA

Enjeksiyonluk Süspansiyon
/
Sistemik Antibakteriyel
Amoksisilin trihidrat
Kedi Köpek Koyun Sığır Buzağı Kuzu
BİLEŞİMİ
Her ml’sinde 150 mg amoksisiline eşdeğer amoksisilin trihidrat, koruyucu olarak 10 mg benzil alkol (E1519), 0.08 mg butilhidroksitoluen (E321) ve 0.08 mg butilhidroksianisol (E320) içerir.
 
KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLARI
Sığır, koyun, köpek ve kedilerde içinde aşağıdaki bakterilerin de bulunduğu amoksisiline duyarlı Gram pozitif ve Gram negatif bakteriler tarafından meydana getirilen solunum, sindirim, ürogenital sistemleri ile deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.
Clostridium spp.
Corynebacterium spp.
Erysipelas spp.
Fusiformis spp.
Haemophilus spp.
Pasteurella spp.
Streptococci spp.
Salmonella spp.
Staphylococci  
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, sığır ve koyunlara derin kas içi (İM), köpek ve kedilere kas içi (İM) ve deri altı (SC) olarak uygulanır. Amoksisilinin sığır, koyun, köpek ve kedilerdeki farmakolojik dozu 15 mg amoksisilin / kg canlı ağırlıktır.
Pratik olarak; sığır, koyun, köpek ve kedilerde 10 kg canlı ağırlığa / 1 ml Amoxynil LA Enjeksiyonluk Süspansiyon uygulanır. 48 saat sonra enjeksiyon tekrarlanmalıdır.

Pratik doz tablosu: 
Hayvan türü Amoxynil LA Enjeksiyonluk Süspansiyon
Sığır 10 ml / 100 kg c.a.
Buzağı 5 ml / 50 kg c.a.
Koyun 2.5 ml / 25 kg c.a.
Kuzu 1 ml / 10 kg c.a.
Köpek 1 ml / 10 kg c.a.
Kedi 0.5 ml / 5 kg c.a.

Kullanmadan önce homojen bir karışım elde etmek amacı ile şişeyi iyice çalkalayınız. Deri altı ve kas içi uygulamayı takiben enjeksiyon bölgesine masaj yapılmalıdır. Sığır için 10 ml, koyun için 5 ml’den daha fazla kullanılması gerektiğinde toplam miktarın bölünerek iki ayrı yere enjekte edilmesi önerilir.
Penisilin preparatları genel olarak ortamdaki su içinde hızla hidrolize olurlar. Bu nedenle uygulama esnasında kuru steril iğne ve enjektör kullanılmalıdır. Kullanım esnasında asepsi ve antisepsiye dikkat edilmelidir.
Doğru miktarda ürün verilmesini sağlamak için hayvanların ağırlığı mümkün olduğunca doğru ölçülmelidir. Özellikle küçük dozda ürün kullanılacaksa gerekli miktarın hayvana enjekte edildiğinden emin olunacak şekilde uygun iğne kullanılmalıdır.
İkinci uygulamadan sonra da klinik olarak cevap alınamadığı durumlarda teşhis gözden geçirilmeli ve gerekliyse tedavi değiştirilmelidir. 

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 92, koyunlar 45 gün geçmeden kesime gönderilmemeli, tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra ineklerde 9 gün (18 sağım) boyunca, koyunlarda ise 6,5 gün (13 sağım) boyunca elde edilen sütler insan tüketimine sunulmamalıdır.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içerisinde kırmızı bromobutil kauçuk tıpa ve sarı alüminyum flip-off kapak ile kapatılmış 50, 100 ml’lik renksiz cam flakonlarda ve kırmızı bromobutil kauçuk tıpa ve şeffaf alüminyum flip-off kapak ile kapatılmış 250 ml’lik tip II renksiz cam flakonlarda satışa sunulmuştur.