ARAMA
Detaylı ürün arama için tıklayınız
SATIŞ TEMSİLCİNİZ
En yakın satış temsilciniz
ONLINE KATALOG
İncelemek için tıklayınız
Teknovet

Amoxygen

ARAMA
Etken Madde
 • (S)-Methopren
 • Albendazol
 • Amitraz
 • Amoksisilin trihidrat
 • Atropin sülfat
 • Borik asit
 • Buparvakuon
 • Butafosfan
 • Diklofenak sodyum
 • Doksisiklin hiklat
 • Enrofloksasin
 • Eritromisin tiyosiyanat
 • Fenbendazol
 • Fipronil
 • Florfenikol
 • Flumetrin
 • Fluniksin meglumin
 • Gentamisin sülfat
 • imidokarb dipropionat
 • ivermektin
 • Kafein
 • Kalsiyum asetat
 • Kalsiyum glukonat
 • Kanamisin monosülfat
 • Ketoprofen
 • Klorsulon
 • Ksilazin
 • Levamizol HCl
 • Lidokain HCl
 • Magnezyum hipofosfit hekzahidrat
 • Marbofloksasin
 • Metamizol sodyum monohidrat
 • Neomisin sülfat
 • Oksfendazol
 • oksiklozanid
 • Oksitetrasiklin dihidrat
 • Oksitetrasiklin HCl
 • Oksitosin
 • pirantel embonat
 • Potasyum klavulanat
 • Prazikuantel
 • Rikobendazol
 • Sefaleksin monohidrat
 • Sefkuinom sülfat
 • Seftiofur HCl
 • Seftiofur HCl
 • Siflutrin
 • Simetikon (Dimetilpolisiloksan)
 • Sipermetrin
 • Sodyum askorbat (Vitamin C)
 • Sodyum bikarbonat
 • Sodyum selenit
 • Spiramisin
 • Sülfadiazin sodyum
 • Sülfadimidin sodyum
 • Sülfametoksazol
 • Tilmikosin
 • Tilozin Baz
 • Tilozin tartarat
 • Toldimfos sodyum
 • Triklabendazol
 • Trimetoprim
 • Vitamin B1
 • Vitamin B12
 • Vitamin B6
 • Vitamin E

 • Daldırma Emülsiyonu için Konsantrat
 • Damlatma Çözeltisi
 • Deri Spreyi
 • Dökme Çözelti
 • Enjeksiyonluk Çözelti
 • Enjeksiyonluk Süspansiyon
 • Kovan içi Şerit
 • Meme İçi Süspansiyon
 • Oral / Uterus İçi Tablet
 • Oral Çözelti
 • Oral Çözelti Tozu
 • Oral Emülsiyon
 • Oral Granül
 • Oral Tablet
 • Perfüzyonluk Çözelti

 • Arı
 • At
 • Buzağı
 • Hindi
 • Keçi
 • Kedi
 • Koyun
 • Köpek
 • Kuzu
 • Manda
 • Oğlak
 • Ördek
 • Sığır
 • Tatlı ve Deniz Balıkları
 • Tavuk
 • Tay
Amoxygen

Amoxygen

Enjeksiyonluk Süspansiyon
/
Sistemik Antibakteriyel
Amoksisilin trihidrat
Gentamisin sülfat
At Sığır
BİLEŞİMİ
Her ml’sinde 150 mg amoksisiline eşdeğer amoksisilin trihidrat ve 40 mg gentamisine eşdeğer gentamisin sülfat, koruyucu olarak 10 mg benzil alkol (E1519), antioksidan olarak 0.08 mg butilhidroksitoluen (E321) ve 0.08 mg butilhidroksianisol (E320) içerir.
 
KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLARI
Sığırlarda amoksisilin ve gentamisine duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum, sindirim, ürogenital sistem enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında kullanılır.  Atlarda gentamisine duyarlı gram negatif aerobik bakterilerin neden olduğu solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, sığır ve atlara derin kas içi (İM) olarak 3 gün uygulanır.
 
Pratik olarak;
Buzağılarda 1 ml / 10 kg canlı ağırlığa uygulanır.
Sığır ve atlarda 5 ml / 50 kg canlı ağırlığa uygulanır.
 
Kullanmadan önce homojen bir karışım elde etmek amacı ile şişeyi iyice çalkalayınız. Buzağılarda 5 ml, sığır ve atlarda 20 ml’den fazla uygulamalar farklı bölgelere yapılmalıdır. Doğru miktarda ürün verilmesini sağlamak için hayvanların ağırlığı mümkün olduğunca doğru ölçülmelidir.
Özellikle küçük cüsseli hayvanlarda doz ayarlaması dikkatli yapılmalıdır. Kesinlikle doz aşımına gidilmemelidir. Damar içi (İV) yolla kullanmayınız. Diğer enjeksiyonluk ürünlerde olduğu gibi aseptik önlemler alınmalıdır.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 146 gün geçmeden sığırlar kesime gönderilmemelidir. Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmamalıdır.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içerisinde kırmızı bromobutil kauçuk tıpa ve lacivert alüminyum flip-off kapak ile kapatılmış 100 ml’lik tip II  amber renkli cam flakonlarda ve kırmızı bromobutil kauçuk tıpa ve şeffaf alüminyum flip-off kapak ile kapatılmış 250 ml’lik tip II  amber renkli cam flakonlarda satışa sunulmuştur.