ARAMA
Detaylı ürün arama için tıklayınız
SATIŞ TEMSİLCİNİZ
En yakın satış temsilciniz
ONLINE KATALOG
İncelemek için tıklayınız
Teknovet
ARAMA
Etken Madde
 • (S)-Methopren
 • Albendazol
 • Amitraz
 • Amoksisilin trihidrat
 • Atropin sülfat
 • Borik asit
 • Buparvakuon
 • Butafosfan
 • Diklofenak sodyum
 • Doksisiklin hiklat
 • Enrofloksasin
 • Eritromisin tiyosiyanat
 • Fenbendazol
 • Fipronil
 • Florfenikol
 • Flumetrin
 • Fluniksin meglumin
 • Gentamisin sülfat
 • imidokarb dipropionat
 • ivermektin
 • Kafein
 • Kalsiyum asetat
 • Kalsiyum glukonat
 • Kanamisin monosülfat
 • Ketoprofen
 • Klorsulon
 • Ksilazin
 • Levamizol HCl
 • Lidokain HCl
 • Magnezyum hipofosfit hekzahidrat
 • Marbofloksasin
 • Metamizol sodyum monohidrat
 • Neomisin sülfat
 • Oksfendazol
 • oksiklozanid
 • Oksitetrasiklin dihidrat
 • Oksitetrasiklin HCl
 • Oksitosin
 • pirantel embonat
 • Potasyum klavulanat
 • Prazikuantel
 • Rikobendazol
 • Sefaleksin monohidrat
 • Sefkuinom sülfat
 • Seftiofur HCl
 • Seftiofur HCl
 • Siflutrin
 • Simetikon (Dimetilpolisiloksan)
 • Sipermetrin
 • Sodyum askorbat (Vitamin C)
 • Sodyum bikarbonat
 • Sodyum selenit
 • Spiramisin
 • Sülfadiazin sodyum
 • Sülfadimidin sodyum
 • Sülfametoksazol
 • Tilmikosin
 • Tilozin Baz
 • Tilozin tartarat
 • Toldimfos sodyum
 • Triklabendazol
 • Trimetoprim
 • Vitamin B1
 • Vitamin B12
 • Vitamin B6
 • Vitamin E

 • Daldırma Emülsiyonu için Konsantrat
 • Damlatma Çözeltisi
 • Deri Spreyi
 • Dökme Çözelti
 • Enjeksiyonluk Çözelti
 • Enjeksiyonluk Süspansiyon
 • Kovan içi Şerit
 • Meme İçi Süspansiyon
 • Oral / Uterus İçi Tablet
 • Oral Çözelti
 • Oral Çözelti Tozu
 • Oral Emülsiyon
 • Oral Granül
 • Oral Tablet
 • Perfüzyonluk Çözelti

 • Arı
 • At
 • Buzağı
 • Hindi
 • Keçi
 • Kedi
 • Koyun
 • Köpek
 • Kuzu
 • Manda
 • Oğlak
 • Ördek
 • Sığır
 • Tatlı ve Deniz Balıkları
 • Tavuk
 • Tay
Ketojezik

Ketojezik

/
Non-steroid Antienflamatuar, Analjezik ve Antipiretik
Ketoprofen
BİLEŞİMİ
Ketojezik renksiz, berrak ve steril bir çözelti olup, her ml’sinde 100 mg ketoprofen içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Ketojezik Enjeksiyonluk Çözelti; sığır ve atlarda antienflamatuar, analjezik ve antipiretik amaçla tendo, iskelet-kas sistemi ağrıları, yangılı durumları ve romatizmal bozukluklarında, aseptik eklem yangılarında (atlarda travmatik artritis - sinovitis, tendinitis, osteokondritis dissekans, osselets, laminitis, yumuşak doku şişlikleri, operasyon sonrası yangılarında ve çeşitli sebeplere bağlı kolik vakalarında ağrının azaltılmasında, aynı zamanda uveitis, keratitis ve travmatik kornea ülserasyonu gibi oküler enflamasyonların tedavisi için de), yüksek ateş ile birlikte seyreden solunum sistemi enfeksiyonları ve diğer ateşli hastalıklarda, antibakteriyel tedaviye yardımcı olarak, endotoksik şoklarda akut yangının giderilmesi amacıyla, kolibasilloz, pnömoni ve kronik obstrüktif solunum sistemi hastalıklarıyla ilgili akut enflamasyonların kontrolü, akut sığır pulmoner amfizemi (fog fever), akut mastitis, meme ödemi tedavilerinde ek olarak, sindirim sistemi bozukluklarından kaynaklanan ağrı ve sancılarda kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Ketojezik Enjeksiyonluk Çözelti; sığır ve atlara kas içi (İM) ve yavaş damar içi (İV) yol ile uygulanır. Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, ketoprofenin genel farmakolojik dozu atlarda 2.2 mg/kg c.a. ve sığırlarda 3 mg/kg c.a.’dır. Tedavi, belirtilerin ortadan kalkmasından sonraki güne kadar devam etmelidir. Uygulanacak pratik doz tablodaki gibidir.
 
Hayvan türü Uygulanacak pratik doz
At 10 ml / 450 kg c.a.
Sığır 3 ml / 100 kg c.a.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için yetiştirilen sığırlar damar içi uygulamadan sonra 1 gün süreyle, kas içi uygulamadan sonra 4 gün süreyle kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben inek sütü için 0 (sıfır) gündür.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içindeki 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik amber renkli cam flakonlarda satışa sunulmuştur.