ARAMA
Detaylı ürün arama için tıklayınız
SATIŞ TEMSİLCİNİZ
En yakın satış temsilciniz
ONLINE KATALOG
İncelemek için tıklayınız
Teknovet
ARAMA
Etken Madde
 • (S)-Methopren
 • Albendazol
 • Amitraz
 • Amoksisilin trihidrat
 • Atropin sülfat
 • Borik asit
 • Buparvakuon
 • Butafosfan
 • Diklofenak sodyum
 • Doksisiklin hiklat
 • Enrofloksasin
 • Eritromisin tiyosiyanat
 • Fenbendazol
 • Fipronil
 • Florfenikol
 • Flumetrin
 • Fluniksin meglumin
 • Gentamisin sülfat
 • imidokarb dipropionat
 • ivermektin
 • Kafein
 • Kalsiyum asetat
 • Kalsiyum glukonat
 • Kanamisin monosülfat
 • Ketoprofen
 • Klorsulon
 • Ksilazin
 • Levamizol HCl
 • Lidokain HCl
 • Magnezyum hipofosfit hekzahidrat
 • Marbofloksasin
 • Metamizol sodyum monohidrat
 • Neomisin sülfat
 • Oksfendazol
 • oksiklozanid
 • Oksitetrasiklin dihidrat
 • Oksitetrasiklin HCl
 • Oksitosin
 • pirantel embonat
 • Potasyum klavulanat
 • Prazikuantel
 • Rikobendazol
 • Sefaleksin monohidrat
 • Sefkuinom sülfat
 • Seftiofur HCl
 • Seftiofur HCl
 • Siflutrin
 • Simetikon (Dimetilpolisiloksan)
 • Sipermetrin
 • Sodyum askorbat (Vitamin C)
 • Sodyum bikarbonat
 • Sodyum selenit
 • Spiramisin
 • Sülfadiazin sodyum
 • Sülfadimidin sodyum
 • Sülfametoksazol
 • Tilmikosin
 • Tilozin Baz
 • Tilozin tartarat
 • Toldimfos sodyum
 • Triklabendazol
 • Trimetoprim
 • Vitamin B1
 • Vitamin B12
 • Vitamin B6
 • Vitamin E

 • Daldırma Emülsiyonu için Konsantrat
 • Damlatma Çözeltisi
 • Deri Spreyi
 • Dökme Çözelti
 • Enjeksiyonluk Çözelti
 • Enjeksiyonluk Süspansiyon
 • Kovan içi Şerit
 • Meme İçi Süspansiyon
 • Oral / Uterus İçi Tablet
 • Oral Çözelti
 • Oral Çözelti Tozu
 • Oral Emülsiyon
 • Oral Granül
 • Oral Tablet
 • Perfüzyonluk Çözelti

 • Arı
 • At
 • Buzağı
 • Hindi
 • Keçi
 • Kedi
 • Koyun
 • Köpek
 • Kuzu
 • Manda
 • Oğlak
 • Ördek
 • Sığır
 • Tatlı ve Deniz Balıkları
 • Tavuk
 • Tay
Flumeglin

Flumeglin

Enjeksiyonluk Çözelti
/
Non-steroid Antienflamatuar
Fluniksin meglumin
At Köpek Sığır
BİLEŞİMİ
Her ml’sinde 50 mg fluniksin baza eşdeğer fluniksin meglumin içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Flumeglin Enjeksiyonluk Çözelti; antipiretik, analjezik ve non-narkotik etkileri olan non-steroidal antienflamatuar olup, başlıca atlarda kolik ile ilgili ağrılar ve inflamasyonun hafifletilmesi amacıyla, sığırlarda enfeksiyöz hastalıklara bağlı akut inflamasyonun kontrolünde kullanılır. Sığırlarda, atlarda ve köpeklerde ayrıca;
- Tendo, iskelet-kas sistemi ağrıları, yangılı durumları ve iç organların düz kas spazmlarından kaynaklanan ağrı ve sancıların sağaltımında kullanılır.
- Kan ve dokulardaki laktik asit miktarını azaltıp kan basıncının düşmesini engelleyerek kalbe venöz dönüşü iyileştirir ve damar endotel hücrelerindeki hasarı azaltır.
- Kolibasilloz, pnömoni ve kronik obstruktif solunum hastalıklarıyla ilgili akut inflamasyonların kontrolü, akut sığır pulmoner amfizemi (fog fever), akut mastitis tedavilerinde de ek olarak kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Flumeglin Enjeksiyonluk Çözelti; veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde, hayvan türüne göre yavaş damar içi (İV) veya kas içi (İM) olarak tablodaki dozlarda uygulanır:
 
Hayvan türü Uygulama yolu Farmakolojik doz Pratik doz
(günlük)
Uygulama süresi
At Damar içi (İV) ve
kas içi (İM)
1.1 mg/kg c.a. 1 ml / 45 kg c.a. En fazla 5 gün
Sığır Damar içi (İV) ve
kas içi (İM)
2.2 mg/kg c.a. 4.4 ml / 100 kg c.a. En fazla 3 gün
Köpek Damar içi (İV) 0.5 - 2.2 mg/kg c.a. 0.05 - 0.225 ml / 5 kg c.a. En fazla 3 gün
 
Ayrıca, atlarda Equine colic, colitis ve endotoksik şok tedavisinde damar içi (İV) 1.1 mg/kg canlı ağırlık / gün (1 ml / 45 kg canlı ağırlık / gün) olarak uygulanır ve gerekirse tekrarlanır.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç kullanımını takiben 21 gün süreyle eti için yetiştirilen hayvanlar kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulandıktan sonraki 5 gün (10 sağım) süresince elde edilen süt insan gıdası olarak kullanılmamalıdır.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içerisinde 50, 100 ve 250 ml’lik amber renkli cam flakonlarda satışa sunulmuştur.