ARAMA
Detaylı ürün arama için tıklayınız
SATIŞ TEMSİLCİNİZ
En yakın satış temsilciniz
ONLINE KATALOG
İncelemek için tıklayınız
Teknovet
ARAMA
Etken Madde
 • (S)-Methopren
 • Albendazol
 • Amitraz
 • Amoksisilin trihidrat
 • Atropin sülfat
 • Borik asit
 • Buparvakuon
 • Butafosfan
 • Diklofenak sodyum
 • Doksisiklin hiklat
 • Enrofloksasin
 • Eritromisin tiyosiyanat
 • Fenbendazol
 • Fipronil
 • Florfenikol
 • Flumetrin
 • Fluniksin meglumin
 • Gentamisin sülfat
 • imidokarb dipropionat
 • ivermektin
 • Kafein
 • Kalsiyum asetat
 • Kalsiyum glukonat
 • Kanamisin monosülfat
 • Ketoprofen
 • Klorsulon
 • Ksilazin
 • Levamizol HCl
 • Lidokain HCl
 • Magnezyum hipofosfit hekzahidrat
 • Marbofloksasin
 • Metamizol sodyum monohidrat
 • Neomisin sülfat
 • Oksfendazol
 • oksiklozanid
 • Oksitetrasiklin dihidrat
 • Oksitetrasiklin HCl
 • Oksitosin
 • pirantel embonat
 • Potasyum klavulanat
 • Prazikuantel
 • Rikobendazol
 • Sefaleksin monohidrat
 • Sefkuinom sülfat
 • Seftiofur HCl
 • Seftiofur HCl
 • Siflutrin
 • Simetikon (Dimetilpolisiloksan)
 • Sipermetrin
 • Sodyum askorbat (Vitamin C)
 • Sodyum bikarbonat
 • Sodyum selenit
 • Spiramisin
 • Sülfadiazin sodyum
 • Sülfadimidin sodyum
 • Sülfametoksazol
 • Tilmikosin
 • Tilozin Baz
 • Tilozin tartarat
 • Toldimfos sodyum
 • Triklabendazol
 • Trimetoprim
 • Vitamin B1
 • Vitamin B12
 • Vitamin B6
 • Vitamin E

 • Daldırma Emülsiyonu için Konsantrat
 • Damlatma Çözeltisi
 • Deri Spreyi
 • Dökme Çözelti
 • Enjeksiyonluk Çözelti
 • Enjeksiyonluk Süspansiyon
 • Kovan içi Şerit
 • Meme İçi Süspansiyon
 • Oral / Uterus İçi Tablet
 • Oral Çözelti
 • Oral Çözelti Tozu
 • Oral Emülsiyon
 • Oral Granül
 • Oral Tablet
 • Perfüzyonluk Çözelti

 • Arı
 • At
 • Buzağı
 • Hindi
 • Keçi
 • Kedi
 • Koyun
 • Köpek
 • Kuzu
 • Manda
 • Oğlak
 • Ördek
 • Sığır
 • Tatlı ve Deniz Balıkları
 • Tavuk
 • Tay
Dijezik

Dijezik

Enjeksiyonluk Çözelti
/
Non-steroid Antienflamatuar
Diklofenak sodyum
At Sığır
BİLEŞİMİ
Her ml’sinde 50 mg diklofenak sodyum içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Dijezik Enjeksiyonluk Çözelti; at ve sığırlarda antienflamatuar, analjezik ve antipiretik tedavi amacı ile kullanılır. Başlıca kullanım alanları; analjezik olarak her türlü ağrı ve sancılarda, travma sonrası ortaya çıkan yangı veya romatizmal yangı (sekunder bakteriyel enfeksiyonların karıştığı veya karışmadığı) ve dejenerasyon tedavisinde, tendo, iskelet-kas sistemi ağrıları, yangılı durumlarında (tendinitis, tendovajinitis, artritis, poliartritis, myositis, laminitis, desmitis, lumbago vs.), pnömoni, bronşit ve diğer tüm ateşli hastalıklarda antipiretik olarak ve enfeksiyöz hastalıklara bağlı akut inflamasyon hallerinde kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Dijezik Enjeksiyonluk Çözelti; veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, at ve sığırlara 2.5 mg diklofenak / kg canlı ağırlık / gün doz hesabıyla kas içi (İM) olarak uygulanır. Sadece acil durumlarda damar içi (İV) olarak uygulanır.
Pratik olarak; sığır ve atlarda 5 ml Dijezik Enjeksiyonluk Çözelti / 100 kg canlı ağırlığa uygulanır. Tedaviye 3 - 5 gün süreyle devam edilmelidir.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için yetiştirilen sığırlar 6 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içerisinde 50 ml ve 100 ml’lik renksiz cam flakonlarda satışa sunulmuştur.