İş Politikası

İş Politikası

Köklü şirket kültürümüz dâhilinde şekillenen İstihdam Politikamız bazı temel ilkelere dayanır. Bu ilkeler çerçevesinde her ne pozisyon için olursa olsun değişmez yetkinlikler dâhilinde işe alım sürecimiz şekillenir.

Teknovet performans yönetimi, hedeflerin belirlenmesi, ara dönem ve sene sonu takibi ve belirli periyodlarda geri bildirimler üzerinden performans değerlendirmesi aşamalarından oluşuyor. Buradaki temel amaç tüm yönetim birimlerinin ortak stratejik hedefler doğrultusunda belirlenen objektif değerler çerçevesinde değerlendirilmesidir.