Yelvit

Enjeksiyonluk Emülsiyon / Vitamin - Mineral

BİLEŞİMİ
Açık krem - beyaz renkte olan emülsiyonun 1 ml’sinde 1 mg selenyum baza eşdeğer sodyum selenit ve 60 mg vitamin E içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Selenyum ve vitamin E’den fakir veya yoksun yemlerle beslenen gebe hayvanların yavrularında ortaya çıkan beyaz kas veya beyaz kas hastalığı ve kas distrofilerinin korunma ve tedavisinde, zafiyet ve nekahat dönemlerinde, iş ve spor hayvanlarının fiziki güçlerinin artırılmasında kullanılır. Bileşimde adı geçen etkin maddelerin eksikliği veya yokluğundan kaynaklanan fertilite ve üreme bozuklukları, damızlık hayvanların döl verimlerinin yükseltilmesi ve fetusun normal gelişimini sağlamada kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Deri altı (SC) ve kas içi (İM) yolla aşağıdaki hayvanlarda kullanılır. Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız. Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde selenyum baz alınarak farmakolojik dozları, koruyucu olarak kuzu - oğlaklara 0.25 - 0.5 mg/hayvan, buzağı ve taylara 0.5 - 1 mg/hayvan, gebe inek - kısraklara 5 - 10 mg/hayvan, gebe koyun - keçilere 1 - 2 mg/hayvan ve tedavi amaçlı olarak da buzağı ve taylara 1 - 2 mg/hayvan, kuzu - oğlaklara 0.5 - 1 mg/hayvan ve kedi - köpeklere 0.1 - 1 mg/hayvan olarak uygulanır.
 
Pratik olarak uygulama dozları şöyledir:
 

 

Koruyucu Amaçla

Tedavi İçin

Buzağı - Tay

0.5 - 1 ml

1 - 2 ml

Kuzu - Oğlak (1 haftalık)

0.25 ml

0.5 ml

Kuzu - Oğlak (1 hafta - 1 ay)

0.5 ml

1 ml

Gebe İnek - Kısrak (5. aydan itibaren)

5 - 10 ml

-

Gebe Koyun - Keçi (3. aydan itibaren)

1 - 2 ml

-

Kedi - Köpek

-

0.1 - 1 ml

 
Sağaltım için tek doz yeterlidir. Gerek görüldüğünde bu dozlar, iki haftada bir olmak üzere en fazla 4 defa tekrarlanabilir.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben et ve süt için 0 (sıfır) gündür.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde; 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik amber renkli flakonlarda sunulmuştur.