Teknovit

Enjeksiyonluk Çözelti / Vitamin

BİLEŞİMİ
Sarı renkli, hafif viskoz ve berrak bir çözelti olup, her ml içerisinde;
Vitamin A    500,000 İÜ
Vitamin D3     75,000 İÜ
Vitamin E              50 mg içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLAR
-A, D3 ve E vitaminlerinden kaynaklanan hipovitaminozis durumlarında ve gelişme geriliği, raşitizm, kemik erimesi hallerinde,
-Enfeksiyöz veya paraziter hastalıklarda asıl tedaviye destekleyici olarak, aşılama, transport, aşırı sıcak ve nemin verdiği stres hallerinde, zayıf kondüsyon hallerinde ve yeni doğanlarda metobilizmayı desteklemek amacıyla,
-Gebeliğin son aylarında destekleyici olarak kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Sığır ve atlarda derin kas içi (İM) olarak, koyun ve keçilerde deri altı (SC) olarak uygulanır.
 

Sığır - At

4 ml

Dana - Tay

1 - 2 ml

Buzağı

0.5 - 1 ml

Koyun ve Keçi

1 ml

Kuzu ve Oğlak

0.25 - 0.5 ml

 
Verimliliğin artırılması ve hipovitaminozisden korunmak için her 3 - 4 haftada bir tekrarlanabilir. Damızlıklarda çiftleştirme sezonundan 3 hafta önce uygulanması sağlıklı yavru elde edilebilmesi için tavsiye edilir.
 
4 ml’den büyük dozlar bölünerek iki ayrı bölgeye enjekte edilir.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Et ve süt için 0 (sıfır) gündür.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde; 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik amber renkli flakonlarda satışa sunulmuştur.