Teknosol-B12

Enjeksiyonluk Çözelti / Vitamin - Mineral

BİLEŞİMİ
Açık kırmızı, kırmızı renkli, berrak görünümlü bir çözelti olan Teknosol-B12 Enjeksiyonluk Çözelti, her ml’sinde 100 mg butafosfan (17.30 mg fosfora eşdeğer) ve 0.05 mg vitamin B12 (siyanokobalamin) içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Sığır, at, koyun, keçi, kedi ve köpeklerde;
-İlkbaharda görülen fosfor yetmezlik sendromlarında [sığırlarda yerinden kalkamama, iştahsızlık, kronik indigesyon (hazım bozuklukları) veya ön mide dolgunluğu, beslenme bozukluğu, süt veriminin düşmesi, asabi belirtiler vs. gibi semptomlar],
-Güç doğumlardan sonra, iyileşme esnasında görülen yorgunluk ve güçsüzlük hallerinde,
-Yeni doğan hayvanlardaki halsizlik, ayakta duramama, gelişme geriliği, hareket bozuklukları, iskelet ve eklem bozukluklarında,
-Düzensiz beslenme durumlarında,
-Fosfor eksikliğinden kaynaklanan pika durumlarında,
-Karşılaşılan başlıca fosfor eksiklikleri ve buna bağlı olarak gelişen osteomalasi ve raşitizm olguları, sinir sistemi bozuklukları, kasiyum-fosfor dengesi bozuklukları, kemik kırıklarında kallus oluşumunu teşvik etmek ve kemik metabolizması bozukluklarında (D vitamini preparatları ile birlikte)
-Genel düşkünlük (aşırı yorgunluk, zayıflama, halsizlik), nekahat hallerinde, genel durumu desteklemek amacıyla,
-Hızlı gelişme ve büyüme dönemindeki gençler ile yüksek verimli hayvanlarda çok yönlü fosfor gelişmesinin karşılanması amacıyla,
-Süt ineklerinde görülen hipofosfotemi ve hipokalsemi durumlarında kalsiyum tedavisini destekleyici olarak,
-Döl verimi bozukluklarında (gıdaya bağlı ve etkin maddenin eksikliği ya da yokluğundan kaynaklanan infertilizasyon),
-Derinin, kemiklerin ve kasların sağlıklı gelişimi için güçlendirici olarak, bilhassa köpek ve kürk hayvanları yavrularında gelişmeyi kamçılamak üzere,
-İş, çeki ve koşu hayvanlarının verimlerini artırmak üzere,
-Paraziter ve sekunder anemi durumlarında destekleyici olarak,
-Atların lumbagosunda kalsiyum tedavisine ek olarak,
-Kronik hastalıklar ve kronik metabolizma bozukluklarında destekleyici olarak,
-Kalsiyum, fosfor ve magnezyum metabolizması bozukluklarından ileri gelen parezis ve tetanilerin tedavisinde (kalsiyum ve magnezyum preparatları ile birlikte) kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde sığır, at, koyun, keçi, köpek ve kedilere kas içi (İM), damar içi (İV) ve deri altı (SC) yolla aşağıdaki dozlarda kullanılabilir.
 
Akut Hastalıklarda
 

Hayvan Türü

Teknosol-B12

At - Sığır

5 - 25 ml

Tay - Dana

5 - 12 ml

Koyun - Keçi

2.5 - 5 ml

Kuzu - Oğlak

1.5 - 2.5 ml

Köpek (vücut ağırlığına göre)

0.5 - 5 ml

Kedi - Kürk Hayvanları

0.5 - 2.5 ml

 
Kronik Hastalıklarda
Yukarıda belirtilen dozların yarısı verilir, gerekli görülürse 1 - 2 haftalık veya daha kısa aralıklarla tekrar uygulama yapılabilir.
Sağlıklı hayvanlara verim artırıcı amaçla yukarıda belirtilen dozların yarısı verilir.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Son kullanımı takiben et ve süt için 0 (sıfır) gündür.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde; 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik amber renkli cam flakonlarda satışa sunulmuştur.