Metafos

Enjeksiyonluk Çözelti / Mineral

BİLEŞİMİ
Renksiz veya soluk sarı renkli bir çözeltidir. 1 ml’de 200 mg toldimfos sodyum (sodium-4-dimethylamino-2-methylphenyl-phosphate) içerir. Etken maddenin organik olarak bağlanmış fosfor oranı %14’tür.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Sığır, at, koyun, keçi, kedi ve köpeklerde karşılaşılan başlıca fosfor eksiklikleri ve buna bağlı olarak gelişen osteomalasi ve raşitizm olguları, sinir sistemi bozuklukları, kasiyum-fosfor dengesi bozuklukları, genel düşkünlük halleri ve ruminantlarda sıklıkla karşılaşılan hipofosfatemi olgularının sağaltımında kullanılır. Hızlı gelişme ve büyüme dönemindeki gençler ile yüksek verimli hayvanlarda çok yönlü fosfor gelişmesinin karşılanması amacıyla, özellikle süt inekleri ve aşırı fosfor atımı gerçekleşen hastalık hallerinde karşılaşılan hipofosfatemi olgularında, ayrıca, genel durumu desteklemek amacıyla, döl verimi bozukluklarında, nekahat hallerinde, kalsiyum ve magnezyum metabolizması bozukluklarında kullanılan etkili bir fosfor kaynağıdır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Tüm hayvan türlerinde derin kas içi (İM), ven içi (İV) veya deri altı (SC) yolla 10 mg/kg c.a. şeklinde uygulanır.
 
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde pratik dozlar şöyledir:
 

 

Akut vakalarda

Kronik vakalarda

Büyük hayvanlara

5 - 20 ml

2 - 5 ml

Küçük hayvanlara

1 - 3 ml

1 - 2 ml

 
Uygulamaya 2 - 3 gün devam edilebilir. Kronik vakalarda, hasta hayvanların durumunda belirgin bir klinik iyileşme görülene değin belirtilen dozlar her 2 - 3 günde bir kez tekrarlanarak 5 - 10 kez uygulama yapılabilir. Atlarda kas içi enjeksiyon birkaç bölgeye bölünerek yapılmalıdır.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Son kullanımı takiben et ve süt için 0 (sıfır) gündür.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde; 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik amber renkli cam flakonlarda sunulmuştur.