Carbotek

Perfüzyonluk Çözelti / Elektrolit

BİLEŞİMİ
Berrak, renksiz, steril bir çözelti olan Carbotek Perfüzyonluk Çözelti, her ml’sinde 84 mg (1 mEq/ml) sodyum bikarbonat içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
At, sığır, koyun, keçi, köpek ve kedilerde birçok sebepten (renal hastalıklar, kontrol edilemeyen diyabet, şok veya şiddetli dehidrasyon, kardiyak arrestin neden olduğu dolaşım yetersizlikleri ve şiddetli primer laktik asidoz) ileri gelen metabolik asidozun sağaltımında kullanılır.
Özellikle, karbondioksit tutulmasından ileri gelen respiratorik asidozda, metabolik bozukluklarla ilgili, asit metabolitlerin birikmesinden ileri gelen metabolik asidozda, böbrekler tarafından hidrojen iyonlarının yetersiz atılımı ile ilgili renal asidozda kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, damar içi (İV) ve yavaş olarak uygulanmalıdır. Çözeltinin konsantrasyonu, hastanın durumuna ve gereksinimlerine göre belirlenir ve konsantrasyonlar dilue edilmeden (%8.4) veya izotonik (%1.5) olarak kullanılabilir. 4 - 8 saatlik bir periyod için uygulanacak sodyum bikarbonat miktarı; asidozun ciddiyeti, total karbondioksit miktarı, kan pH’sı ve hayvanın klinik durumuna göre ayarlanarak yaklaşık 2 - 5 mEq/kg (veya 2 - 5 ml/kg) canlı ağırlık olarak uygulanır. Plazma karbondioksit miktarı bilinmiyorsa, ortalama bir doz olarak 2 ml/kg canlı ağırlık olarak Carbotek Perfüzyonluk Çözelti %5’lik dekstroz, izotonik tuzlu su veya uygun bir çözelti içinde uygulanabilir. Sağaltıma dilüsyon oranı izotonik (%1.5) olacak şekilde devam edilir. Sağaltımın tamamlanması, hayvanın klinik durumuna bağlıdır. Ciddi semptomlar azalırsa uygulama sıklığı ve dozun miktarı azaltılmalıdır.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S): Et ve süt için 0 (sıfır) gündür.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde; 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik amber renkli cam flakonlarda satışa sunulmuştur.