Calject 50

Enjeksiyonluk Çözelti / Mineral

BİLEŞİMİ
Açık sarı renkli, berrak bir çözelti olan Calject 50 Enjeksiyonluk Çözelti’nin her 100 ml’si;
Kalsiyum glukonat                    45 g
Kalsiyum glukonolaktobiyonat      2 g
Kalsiyum asetat                          3.7 g
Magnezyum hipofosfit                 3 g
Borik asit                                    9 g içerir.
 
100 ml Calject 50 Enjeksiyonluk Çözelti, 5 g elementsel kalsiyum içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Sığır, at, koyun ve keçilerde başlıca kalsiyum, magnezyum ve fosfor eksikliğinin neden olduğu hastalıkların tedavisi ve korunmasında kullanılır.
-Süt humması (dana humması, paresis puerperalis), gebelik toksemisi, gebelik anında şekillenen metabolik dengesizliklerde,
-Kısraklarda laktasyon tetanisi, gebe inek ve koyunlarda transit tetanisi, ineklerde doğum öncesi ahır tetanisi, çayır tetanisi, parezis, parapleji ve çeşitli ağır enfeksiyonlar ve operasyonlar sonucu şekillenen tetanilerde,
-Raşitizm, osteomalasi, çeşitli kemik ve eklem bozuklukları, genç hayvanlardaki büyüme bozukluklarında, kırık kemiklerin kaynamasının çabuklaştırılmasında,
-Vasküler hastalıklarda; iç kanamalar, yaralanmalar, burun kanaması ve kanama ile seyreden diğer bütün hastalıklarda kanı durdurmak amacı ile, ineklerde doğum sonrası hemoglobinüride,
-Tüm alerjik hastalıklarda; arpalama (laminitis, furbür), ürtiker (kurdeşen), serum hastalığı, anazark (morbus makulozus), anafilaktik şok ve alerjik meme ödemleri gibi,
-Zehirlenme olaylarında; küflü ve bozuk yemlerin yenilmesinden ileri gelen hastalıklarda, organik fosforlular ve çeşitli kimyasallarla zehirlenmelerde, yılan ve böcek sokmaları sonucu oluşan zehirlenme durumlarında destekleyici olarak kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Sığır, at, koyun ve keçilerde yavaş damar içi (İV), kas içi ( İM ) ve deri altı (SC) yol ile uygulanır. Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde dozlar şu şekilde tavsiye edilir:
 

Hayvan Türü

Dozlar

At - Sığır (200 - 500 kg)

80 - 100 ml

Koyun - Keçi (25 - 50 kg)

15 - 25 ml

 
Bu uygulamaya hayvanlar kısa sürede cevap verir; hayvanın kalsiyum tedavisine cevap vermesi yüzlek kaslarda titreme ve seyirmelerin başlaması, vücut ısısının artması, mermenin terlemesi, solunum ve nabzın normale dönmesi ve hayvanın ayağa kalkma çabasına girmesi şeklinde kendini gösterir ve bu belirtiler görülmeye başlandığı anda Calject 50 uygulaması durdurulur. Veteriner hekim uygun görürse, bir miktar takviye doz da kas içi (İM) veya deri altı (SC) uygulanabilir. 5 - 8 saat içinde ayağa kalkmayanlarda durum yeniden değerlendirilerek kalsiyum sağaltımı tekrarlanır.
Bazı hastalarda 3 - 4 g kalsiyum sağaltım için yeterli olduğu halde, bazı hastalara ilk uygulamada 10 - 12 g ve hatta daha fazla kalsiyum vermek gerekebilir.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Son kullanımı takiben et ve süt için 0 (sıfır) gündür.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde; 100 ml’lik renksiz cam şişelerde ve 250 ml’lik renksiz plastik şişelerde satışa sunulmuştur.