Marboflex 10 mg

Oral Tablet / Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ
Sarı renkli, kemik şeklinde, ortası çentikli her tablet 10 mg marbofloksasin içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Köpek ve kedilerde marbofloksasine duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
Köpeklerde; marbofloksasine duyarlı bakterilerin neden olduğu deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (pyoderma, impedigo, follikulitis, frunculosis, selülitis), duyarlı bakteriler tarafından oluşturulan ve prostatitis ile ilişkili olan ya da olmayan idrar yolları enfeksiyonları, solunum sistemi enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.
Kedilerde; marbofloksasine duyarlı bakterilerin neden olduğu deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (yaralar, apseler, flegmonlar) ve üst solunum sistemi enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, kedi ve köpeklere oral yolla 2 mg/kg c.a./gün dozda uygulanır. Pratik olarak; 5 kg canlı ağırlığa 1 tablet oral olarak verilir.
Köpeklerde; deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında tedavi süresi en az 5 gün olmalıdır. Hastalığın gelişimine bağlı olarak süre 40 güne kadar uzatılabilir. İdrar yolları enfeksiyonlarında tedavi süresi en az 10 gün olmalıdır. Hastalığın gelişimine bağlı olarak 28 güne kadar uzatılabilir. Solunum sistemi enfeksiyonlarında tedavi süresi en az 7 gün olmalıdır. Hastalığın gelişimine bağlı olarak 21 güne kadar uzatılabilir.
Kedilerde; deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında tedavi süresi 3 - 5 gün olmalıdır. Üst solunum sistemi enfeksiyonları için tedavi süresi 5 gün olmalıdır.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
10 ve 50 tabletlik karton kutu içinde ve her tablet alüminyum folyo poşet ile kaplı olarak satışa sunulmuştur.