Teknovet Oksitosin

Enjeksiyonluk Çözelti / Sentetik Oksitosin

BİLEŞİMİ
Berrak, renksiz, steril bir çözelti olan Teknovet Oksitosin Enjeksiyonluk Çözelti, her ml’sinde 10 İÜ oksitosin içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
At, sığır, koyun, keçi, köpek ve kedilerde;
-Doğum esnasında uterus kasılmalarının yetersizliğinde (normal doğum olayını başlatmak amacıyla yavru pozisyonunun uygunluğu dikkate alınarak uygulanmalıdır),
-Normal doğumların çabuklaştırılmasında (serviksin tam genişlediği durumlarda uterusun kontraksiyonlarını stimule ederek doğumun başlamasına yardımcı olmak),
-Doğumdan sonra uterus tembelliğini önlemede, özellikle güç doğumlardan sonra uterusun tekrar normal haline döndürülmesini kolaylaştırmada,
-Doğumdan sonra yavru zarlarının atılmasını, uterusun temizlenmesini ve kanamaların durdurulmasını kolaylaştırmada,
-Sezeryan operasyonunda fetusun çıkarılmasından sonra uterus kası içine yapılan enjeksiyon uterus envolüsyonunu hızlandırır.
-Doğum sonrası süt retensiyonu durumlarında sütün indirilmesinde (sağıma izin vermeyen ve yavrusunu emzirmeyen hayvanlarda sütün indirilmesinin kolaylaştırılmasında),
-İneklerde mastitis sağaltımı amacıyla sütün boşaltılmasında,
-Retensiyo sekundinaryumda,
-Prolapsus uteri (prolapsus uteri durumlarında organın değişik yerlerine yapılan enjeksiyonlar konjesyonu azaltıp dönmüş uterusun kontraksiyonlarını artırarak organın eski haline dönmesini kolaylaştırır), metritis ve pyometra tedavisinde kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde deri altı (SC), kas içi (İM) ve damar içi (İV) yol ile uygulanabilir.
 
Uterus tembelliği ve metritiste:
 

Hayvan Türü

Kas içi (İM)

Damar içi (İV)

At ve Sığır

7.5 - 10 ml (75 - 100 İÜ)

0.25 - 1 ml (2.5 - 10 İÜ)

Koyun ve Keçi

3 - 5 ml (30 - 50 İÜ)

0.05 - 0.25 ml (0.5 - 2.5 İÜ)

Köpek

0.5 - 2.5 ml (5 - 25 İÜ)

0.05 ml (0.5 İÜ)

Kedi

0.5 - 1 ml (5 - 10 İÜ)

-

 
Meme bezlerinden sütün boşaltılması amacıyla:
 

Hayvan Türü

Damar içi (İV)

At ve Sığır

1 - 2 ml (10 - 20 İÜ)

Koyun ve Keçi

0.5 - 2 ml (5 - 20 İÜ)

Köpek ve Kedi

0.1 - 1 ml (1 - 10 İÜ)

 
Mastitis sağaltımında memelerin boşaltılması için sığırlara damar içi (İV) yol ile 1 - 4 ml (10 - 40 İÜ) verilmelidir. Pratikte, 30 dakika aralıklarla küçük dozlar vermek, tek bir defada yüksek doz vermekten daha iyidir.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Et ve süt için kalıntı arınma süresi 0 (sıfır) gündür.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde; 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml’lik renksiz cam flakonlarda ve 250 ml’lik renksiz pet flakonlarda satışa sunulmuştur.