Teknovet Atropin

Enjeksiyonluk Çözelti / Antikolinerjik

BİLEŞİMİ
Berrak, renksiz, steril bir çözelti olan Teknovet Atropin Enjeksiyonluk Çözelti, her ml’sinde 2 mg atropin sülfat içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
At, sığır, koyun, keçi, köpek ve kedilerde; sancı olgularında, barsak ve uterus spazmlarında, koliklerde spazmolitik olarak, kolik ve diare hallerinde barsak peristaltiğinin yavaşlatılması amacı ile, gözün muayenesinde midriyazis sağlamak amacı ile, cerrahi amaçlarla yapılan anestezilerde tükürük ve bronş salgısının azaltılması ve vago-vagal refleksler ile artan vagal tonusun kalp üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi amacıyla preanestezik olarak (özellikle travmalı kedi ve köpeklerde uygulanacak cerrahi anesteziden önce analjezik ilaçlarla birlikte başarılı sonuçlar elde edilir), çeşitli bradikardi tiplerinin ayırımında (organik kalp hastalığı kökenli bradikardilerde enjeksiyonu takiben yarım saat içinde nabız hızlanır), kalp ve solunum sistemi hareketlerinin uyarılması amacıyla özellikle atlarda olmak üzere kronik amfizemli hayvanlarda bronşların genişletilerek solunumun geçici olarak rahatlatılmasında, organik fosforlu ve karbamat grubu insektisitlerle zehirlenmelerde antidot olarak, morfin, eserin, pilokarpin, arekolin ve kloroform zehirlenmelerinde de antidot olarak kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; atropin sülfatın farmakolojik dozu 0.03 - 0.2 mg/kg arasındadır. Ancak, uygulama yolları ve dozaj, hayvan türleri ve endikasyonlara göre farklılık göstermektedir. Antidot olarak uygulamada dozu daha yüksektir. Genel endikasyonları (antikolinerjik etki) için deri altı (SC) olarak 0.03 - 0.16 mg/kg dozda, organik fosforlu ve karbamat grubu insektisit zehirlenmeleri içinde damar içi (İV) olarak, diğer zehirlenmelerde deri altı (SC) olarak 0.1 - 0.6 mg/kg dozda uygulanır. Doz tekrarı, atropinizasyon belirtileri izlenerek ve zehirlenme belirtilerinin gerilemesine bağlı olarak yapılmalıdır. Preanestezik olarak köpek ve kedilere kas içi (İM), deri altı (SC) ve damar içi (İV) yol ile 0.045 - 0.06 mg/kg, koyun ve keçilere yalnızca damar içi (İV) yol ile 0.2 mg/kg, atlara yalnızca damar içi (İV) yol ile 0.1 mg/kg c.a. dozda uygulanır.
 
Antikolinerjik etki elde etmek için, deri altı (SC) uygulama;
 

Hayvan Türü

Teknovet Atropin Enj. Çözelti

Sığır - At

1.5 - 3 ml / 100 kg c.a.

Buzağı - Dana - Tay

0.75 - 1.5 ml / 50 kg c.a.

Koyun - Keçi

2 - 4 ml / 50 kg c.a.

Kuzu - Oğlak

1 - 2  ml / 25 kg c.a.

Köpek

0.15 - 0.25 ml / 10 kg c.a.

Kedi

0.06 - 0.1 ml / 4 kg c.a.

 
Antidot olarak;
 

Hayvan Türü

Teknovet Atropin Enj. Çözelti

Sığır

15 - 30 ml / 100 kg c.a.

Koyun - Keçi

20 - 40 ml / 50 kg c.a.

Köpek - Kedi

1.5 - 5 ml / 10 kg c.a.

At

6 ml / 100 kg c.a

 
Preanestezik olarak;
 

Hayvan Türü

Teknovet Atropin Enj. Çözelti

At

5 ml / 100 kg c.a. (İV)

Koyun - Keçi

1 ml / 10 kg c.a. (İV)

Köpek - Kedi

0.225 - 0.3 ml / 10 kg c.a. (SC, İM, İV)

 
Ayrıca atlarda, ksilazin anestezisinde oluşabilecek kalp blokajının sağaltımında 0.01 mg/kg canlı ağırlık dozunda (0.5 ml / 100 kg canlı ağırlık) damar içi yolla uygulanır.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S): Et ve süt için 0 (sıfır) gündür.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde; 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik amber renkli cam flakonlarda satışa sunulmuştur.