Kafemet

Enjeksiyonluk Çözelti / Analeptik

BİLEŞİMİ
Berrak, renksiz, steril bir çözelti olan Kafemet Enjeksiyonluk Çözelti, her ml’sinde 250 mg kafein ve koruyucu olarak sodyum benzoat içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Merkezi sinir sisteminin ve özellikle de solunum merkezinin uyarılması gereken bütün durumlarda uyarıcı olarak kullanılır. Kollaps, zafiyet ve felç hallerinde, morfin, kloroform ve alkol gibi narkotikler ile sedatif maddelerle olan zehirlenmelerde, her çeşit akut ve kronik kalp yetersizliklerinde, akciğer ödemlerinde kalbi uyarıcı olarak kullanılır. Bu amaçla bazen, kardiyotonik glikozidlerle birleştirilir. İdrar miktarını artırması nedeniyle, bilhassa asites olaylarında, ya tek başına ya da diğer diüretikler veya kalp glikozidleriyle birleştirilerek kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, kafeinin farmakolojik dozu 5 - 15 mg/kg c.a.’dır. Deri altı (SC), tek doz olarak uygulanır. Kafemet Enjeksiyonluk Çözelti aşağıdaki pratik dozlarda uygulanır.
 

Hayvan Türü

Uygulanacak Pratik Doz

At ve Sığırlarda

2 - 6 ml / 100 kg c.a.

Koyun ve Keçilerde

1 - 3 ml / 50 kg c.a.

Köpek ve Kedilerde

0.1 - 0.3 ml / 5 kg c.a.

 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Sığır, koyun ve keçilerde et ve süt için kalıntı arınma süresi 0 (sıfır) gündür.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde; 20 ml, 50 ml ve 100 ml’lik renksiz cam flakonlarda ve 250 ml’lik renksiz pet flakonlarda satışa sunulmuştur.