Blotsim

Oral Emülsiyon / Gaz Giderici

BİLEŞİMİ
Kırmızı renkli, viskoz, akıcı bir emülsiyon olan Blotsim Oral Emülsiyon’un her ml’sinde 100 mg simetikon (polidimetilsiloksan) içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Atlarda beslenmeye bağlı aşırı gaz birikimlerinde, sığır, koyun ve keçilerin özellikle ilkbaharda bol miktarlarda yeşil ot ve çayır almaları, yazın tahıl artıklarının bulunduğu tarlalarda tedbirsizce otlatılmaları, yeşil baklagil bitkilerden yonca ve alfalfa gibi bitkilerin aşırı miktarlarda tüketilmesi sonucu rumende oluşan köpüklü şişkinliklerin tedavisinde kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Atların ve ruminantların gaz toplanmasına bağlı şişkinliklerinde hem sağaltıcı hem de koruyucu amaçla kullanılır. Koruyucu amaçla, özellikle ilkbaharda meraya çıkmadan önce uygulanır. Bir litre kadar su içerisinde karıştırılarak burun-meri sondası veya şişe yardımı ile ağızdan ya da acil durumlarda doğrudan rumen veya sekuma uygulanır. Doğrudan rumen veya sekuma uygulamadan önce trokar ile bir miktar gaz çıkarılır ve ardından da sulandırılmadan emülsiyon, trokar yardımı ile verilir. Genellikle tek uygulama yeterlidir. Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmemiş ise bir defada uygulanacak dozlar şöyledir:
 

Hayvan Türü

Sağaltıcı Doz

At - Sığır

75 - 100 ml

Tay - Dana

25 - 50 ml

Koyun - Keçi - Buzağı

15 - 25 ml

 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Son kullanımı takiben et ve süt için 0 (sıfır) gündür.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde; 100 ml’lik beyaz renkli plastik şişelerde ve kutusuz olarak 250 ml ve 500 ml’lik beyaz renkli plastik şişelerde sunulmuştur.