Zimec

Enjeksiyonluk Çözelti / Endektosit

BİLEŞİMİ
Renksiz veya soluk sarı renkli, berrak görünümlü olan Zimec Enjeksiyonluk Çözelti, her ml’sinde 10 mg ivermektin (%80 22,23-dihydroavermectin B1a ve %20 22,23-dihydroavermectin B1b) içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Sığır ve koyunlarda aşağıda isimleri yazılı iç ve dış parazitlere karşı kullanılır:
Sığırlarda
Gastrointestinal nematodlar: Haemonchus placei, Ostertagia spp., O. ostertagi (erginler, larval devreler, hipobiyotik larvalar), O. Iyrate (erginler, L4 larvalar), Mecistocirrus digitatus (erginler), Trichostrongylus axei, T. colubriformis, Cooperia oncophora, C. punctata, C. pectinata, Cooperia spp., Nematodirus helvetianus (erginler), N. spathiger (erginler), Oesophagostomum radiatum, Strongyloides papillosus (erginler), Bunostomum phlebotomus, Toxocara vitulorum
Akciğer kıl kurtları: Dictyocaulus viviparus
Deride filariasis etkenleri: Parafilaria bovicola
Göz nematodları: Thelazia spp. (ergin)
Nokra etkeni sinek larvaları: Hypoderma bovis (larva), Hypoderma lineatum (larva), Dermatobia hominis (larva)
Yara kurtları (parazitik dönemde): Chrysomya bezziana, Cochliomyia hominivorax
Uyuz etkenleri: Psoroptes communis bovis, Psoroptes communis ovis, Sarcoptes scabiei bovis, Chorioptes bovis
Bitler: Linognathus vituli, Haematophinus eurysternus, Solenopotes capillatus, Damalinia bovis
Keneler (bazı tek konaklı keneler, yumuşak keneler): Boophylus spp., Ornithodoros savignyi
Koyunlarda
Gastrointestinal nematodlar: Haemonchus spp., Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Oesophagostomum spp., Strongylus papillosus, Chabertia ovina, Trichuris ovis
Akciğer kıl kurtları: Dictyocaulus filaria
Uyuz etkenleri: Sarcoptes scabiei var. ovis, Psoroptes ovis, Chorioptes bovis var. ovis
Bitler: Bovicola ovis, Linognathus pedalis, L. ovillus, L. stenopsis
Koyun yapağı sineği: Melophagus ovinus
Burun kurtları: Oestrus ovis
Yara kurtları: Chrysomya bezziana
Keneler (tek konaklı): Boophylus spp., Ornithodoros lahorensis
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Sadece deri altı yolla uygulanır. Sığırlarda boyun bölgesinde veya scapula gerisinde gevşek deri altına, koyunlarda koltuk altı veya koltuk arkasında derinin gevşek bölgesinde deri altı yolla enjekte edilir. Uygulama yapılırken asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmalı, kuru, steril enjeksiyon iğnesi ve enjektör kullanılmalıdır.
 
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde 0.2 mg ivermektin/kg canlı ağırlık doz hesabıyla, 1 ml Zimec Enjeksiyonluk Çözelti / 50 kg canlı ağırlık şeklinde uygulanır.
 
Pratik doz tablosu şöyledir:
 

KOYUN

SIĞIR

Canlı Ağırlık (kg)

Doz (ml)

Canlı Ağırlık (kg)

Doz (ml)

20 - 25

0.5

50 - 100

1 - 2

25 - 50

1

100 - 200

2 - 4

50 - 75

1 - 1.5

200 - 400

4 - 8

 
10 ml’den daha fazla hacimdeki dozların bölünerek ayrı yerlere enjekte edilmesi tavsiye olunur. Sadece deri altı enjeksiyona mahsustur. Kas içi ve damar içi yolla kullanmayınız.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 35 gün, koyunlar 42 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir.
İnsan tüketimi için süt elde edilmekte olan sağmal inek ve koyunlara uygulanamaz.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde; 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik beyaz cam şişelerde satışa sunulmuştur.