Zimec-FC

Enjeksiyonluk Çözelti / Endektosit - Fasiolosid

BİLEŞİMİ
Renksiz veya soluk sarı renkli, berrak görünümlü bir çözelti olan Zimec-FC Enjeksiyonluk Çözelti, her ml’sinde 10 mg ivermektin ve 100 mg klorsulon içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Sığırlarda karaciğer kelebekleri de dahil aşağıda isimleri yazılı iç ve dış parazitlere karşı kullanılır.
Sığırlarda
Karaciğer kelebekleri: Ergin Fasciola hepatica ve Fasciola gigantica
Gastrointestinal nematodlar: Haemonchus placei, Ostertagia spp., O. ostertagi (erginler, larval devreler, hipobiyotik larvalar), O. Iyrate (erginler, L4 larvalar), Mecistocirrus digitatus (erginler), Trichostrongylus axei, T. colubriformis, Cooperia oncophora, C. punctata, C. pectinata, Cooperia sp., Nematodirus helvetianus (erginler), N. spathiger (erginler), Oesophagostomum radiatum, Strongyloides papillosus (erginler), Bunostomum phlebotomum, Toxocara vitulorum
Akciğer kıl kurtları: Dictyocaulus viviparus
Deride filariosis etkenleri: Parafilaria bovicola
Göz nematodları: Thelezia sp. (ergin)
Nokra etkeni sinek larvaları: Hypoderma bovis (larva), Hypoderma lineatum (larva)
Myiasis etkeni: Dermatobia hominis (larva)
Yara kurtları (parazitik dönemde): Chrysomya bezziana, Cochliomyia hominivorax
Uyuz etkenleri: Psoroptes communis bovis, Sarcoptes scabei var. bovis, Chorioptes bovis
Bitler: Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus, Damalinia bovis
Keneler (bazı tek konaklı keneler, yumuşak keneler): Boophilus sp., Ornithodoros savignyi
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Sadece deri altı yol ile uygulanır. Sığırlarda, boyun bölgesinde veya scapula gerisinde gevşek deri altına enjekte edilir. Uygulama yapılırken asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmalı, kuru, steril enjeksiyon iğnesi ve enjektör kullanılmalıdır.
 
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, 0.2 mg ivermektin/kg c.a. ve 2 mg klorsulon/kg c.a. doz hesabıyla, 1 ml Zimec-FC Enjeksiyonluk Çözelti / 50 kg c.a. olacak şekilde uygulanır.
 
Pratik doz tablosu şöyledir:
 

SIĞIR

Canlı Ağırlık

Doz

50 - 100 kg

1 - 2 ml

100 - 200 kg

2 - 4 ml

200 - 400 kg

4 - 8 ml

 
10 ml’den daha fazla hacimdeki dozların bölünerek ayrı yerlere enjekte edilmesi tavsiye olunur. Sadece deri altı enjeksiyona mahsustur. Kas içi ve damar içi yolla kullanmayınız.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için yetiştirilen sığırlar 35 gün süreyle kesime sevk edilmemelidir.
İnsan tüketimi için süt elde edilen sağmal sığırlarda kullanılmamalıdır.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde; 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik beyaz cam flakonlarda satışa sunulmuştur.