Tenisil 300

Oral Tablet / Antihelmintik

BİLEŞİMİ
Sarı renkli, ortası çentikli her tablet 300 mg prazikuantel içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Koyunlarda:
-İnce barsaklarda ve safra kanallarında yaşayan şeritler Moniezia expansa, M. benedeni, Stilesia globipunctata, S. hepatica (safra kanalı şeridi), Avitellina centripunctata, Avitellina spp., Thysaniezia spp.,
-Beyinde yerleşen Coenurus cerebralis ve karaciğerde yerleşen Cysticercus tenuicollis’de hastalık belirtilerini ortadan kaldırmak amacı ile,
-Damar trematodları Schistosoma spp., Orientobilharzia spp.,
-Kum kelebeği Dicrocoelium dentriticum’a karşı tedavi dozlarından daha yüksek dozlarda kullanılır.
Atlarda:
-Barsaklarda yaşayan şeritler Paranoplocephala mamillana, Anoplocephala magna ve Anoplocephala perfoliata’nın neden olduğu paraziter enfeksiyonların tedavisi ve kontrolünde kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Tenisil 300 Oral Tablet’in koyunlardaki farmakolojik dozu 15 mg prazikuantel/kg canlı ağırlık / gün, atlarda 1 mg prazikuantel/kg canlı ağırlık / gün olup, pratik dozu; koyunlarda 20 kg c.a. için 1 tablet, atlarda 300 kg c.a. için 1 tablettir. Tabletler ortadan bölünmek suretiyle kullanılabilir. Koyunlarda Coenurus cerebralis (delibaş hastalığı) ve Cysticercus tenuicollis’in (periton sistiserkoidleri) neden olduğu hastalık belirtilerini ortadan kaldırmak için 50 - 100 mg/kg c.a. dozda 2 - 5 gün süre ile kullanılmalıdır. Kum kelebeği Dicrocoelium dentriticum’a karşı tek doz 50 mg/kg canlı ağırlık uygulanmalıdır. Damar trematodlarına karşı 25 mg/kg c.a. dozda 3 gün süre ile kullanılmalıdır. Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde uygulanacak pratik doz tablodaki gibidir:
 

Hayvan Türü

Uygulanacak Tablet Sayısı

At (300 kg c.a.)

1 tablet

Koyun (20 - 40 kg c.a.)

1 - 2 tablet

 
Şerit mücadelesinde, gerekirse, uygulama 6 - 8 hafta sonra tekrarlanabilir.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Son ilaç uygulamasını takiben koyun eti ve sütü için 0 (sıfır) gündür.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde; 10, 20, 50 ve 100 tabletlik beşli alüminyum folyo kaplı pvc blister ambalajlarda satışa sunulmuştur.