Sipertek

Daldırma Emülsiyonu İçin Konsantrat / Ektoparaziter (İnsektisit - Akarisit)

ZEHİRLİ
BİLEŞİMİ
Sipertek Daldırma Emülsiyonu İçin Konsantrat; açık sarı, sarımsı renkli berrak bir emülsiyon olup her ml'sinde 100 mg Sipermetrin içerir.
 
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Sığır, koyun ve keçilerde bitler (Damalinia bovis, D. ovis, D. caprae, Linognathus vituli, L. ovillus, L. pedalis, Haemotopinus eurysternus) ısırıcı ve rahatsız edici sinekleri (Haemotobia irritans, Hydrotea irritans, Phlebotomus spp, tabanuslar, Glossina spp., musca türleri, yapağı sineği (Melophagus ovinus)), keneler (Boophilus spp., Ixodes spp., Hyalomma spp., Haemaphysalis spp., Dermacentor spp., Rhipicephalus spp., Otobius megnini, Ornithodorus spp.) deri miyazis etkenleri ve uyuz enfestasyonlarına karşı kullanılır.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Kullanmadan önce şişeyi hafifçe çalkalayınız. Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Sipertek; banyo, yıkama ve püskürtme şeklinde uygulanır. İlaç suya doğrudan katılarak uygulama çözeltisi hazırlanır. Kene, uyuz, bit ve sineklere karşı ; % 0.1-0.2 çözeltileri şeklinde kullanılır. Parazit çeşidi ve uygulama yöntemine göre kullanım şekli ve dozu aşağıdaki tabloda verilmiştir.
 
Hayvan türü
Ektoparazit türü (Bit, sinek, kene, uyuz)
Uygulama şekli
Sulandırma oranları
 
 
Sığır
 
 
 
Bütün türler
Yıkama
(Tüm vücuda)
1 kısım sipertek
1000 kısım su
 
Bütün türler
 
Banyo
(Tüm vücuda)
1 litresi 1000 litre suya eklenir.
Banyo suyunun ikmal edilmesi;
1000 litre suya 1 litre eklenir
Koyun - Keçi
 
Bütün türler
Banyo veya yıkama
1 litresi 1000 litre suya eklenir.
Banyo suyunun ikmal edilmesi;
     100 litre suya 1 litre eklenir.
 
Püskürtme yolu ile uygulama için; ilaç yukarıda önerildiği şekilde sulandılırır ve sulandırıaln emülsiyon, bir sırt pompası yardımı ile bölgelere püskürtülerek uygulanır ve derinin ıslanması sağlanır.
Bir kez yapılan uygulama 2 - 4 hafta süre ile etkiler.
 
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığır, koyun ve keçiler 14 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sağmal ineklerde 15 gün (30 sağım), koyun ve keçilerde 10 gün (20 sağım) geçmeden elde edilen sütler insan tüketimine sunulmamalıdır. Sütteki ilaç kalıntı arınma süresinin uzun olması nedeniyle; insan tüketimi için süt elde edilen inek, koyun ve keçilerde uygulanması tavsiye edilmez.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Kutu içerisinde 100 ml'lik beyaz renkli coex şişelerde ve kutusuz olarak 500 ml, 1 litre, 5 litre, 20 litrelik beyaz renkli coex şişelerde satışa sunulmuştur.